Aplinkos kokybės departamento Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 11647
Skelbimo data: 2023-05-26
Skelbimas galioja iki: 2023-06-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Pareigos: Aplinkos kokybės departamento Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,413.60
Darbo vieta (miestas): Alytus
Informacija apie įstaigą: Justina Seniūnė
Pareigos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefono numeris +37067460419
E. pašto adresas justina.seniune@aad.am.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
KAUNO APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS
SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė Kauno, Marijampolės Alytaus valdybų teritorijoje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
Funkcijos patvirtintos 2002-07-01 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas“ Nr.: IX-1005.
14. Teisės aktų nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir juridinių asmenų padarytus pažeidimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus ir taiko poveikio priemones, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Vykdo skyriaus vedėjo arba kito darbuotojo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai skyriaus vedėjo pareigybė laisva.
17. Organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, siekiant, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą.
18. Teikia Departamento darbuotojams metodinę pagalbą skyriaus kompetencijos ribose.
19. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus.
20. Bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
21.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
22. Transporto priemonių pažymėjimai:
22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 3 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. organizuotumas - 3 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
24.2. informacijos valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Administravimo departamento Personalo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Justina Seniūnė
Telefonas: +37067460419
El. paštas: justina.seniune@aad.am.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Smolensko g. 15
Skelbimas publikuojamas iki: 2023-06-02
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.