Šeštadienis, gegužės 18 d.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56624
Skelbimo data: 2023-07-07
Skelbimas galioja iki: 2023-07-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Administracijos direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 14.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,697.00
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. priežiūra ir kontrolė.
4. sprendimų įgyvendinimas.
5. veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Savivaldybės administracijai pavestų teisės aktų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė.
7. Savivaldybės administracijai pavestų funkcijų įgyvendinimas.
8. Priskirtų veiklos sričių koordinavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

9. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
10. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
12. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
14. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės mero potvarkių rengimą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
15. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, priima fizinius ir juridinius asmenis kuruojamos veiklos klausimais, juos konsultuoja ir organizuoja klausimų sprendimą pagal priskirtą kompetenciją.
16. Atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo metu, taip pat kai administracijos direktorius dėl kitų pateisinamų priežasčių laikinai neina savo pareigų.
17. Koordinuoja viešųjų pirkimų, komunalinio ūkio, teritorijų planavimo ir architektūros, informacinių technologijų, bendrųjų įstaigos reikalų sritis.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
18.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
18.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
18.5. studijų kryptis – teisė;
18.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
arba:
18.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.8. darbo patirties sritis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
18.9. darbo patirtis srityje – 3 metai;
18.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų arba rusų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis;
21.2. organizuotumas - 5 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
21.5. komunikacija - 5 lygis.
22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. strateginis požiūris - 5 lygis;
22.2. veiklos valdymas - 5 lygis;
22.3. lyderystė - 4 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. įžvalgumas - 5 lygis;
23.2. informacijos valdymas - 5 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. veiklos planavimas - 5 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: +37052196814; +37067289351
El. paštas: indre.adomaite@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.