Vilniaus agroekologijos mokymo centras skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimą

Informacija
Pavadinimas: Vilniaus agroekologijos mokymo centras skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimą
Skelbiančioji institucija: Vilniaus agroekologijos mokymo centras
Paskelbimo data: 2023-03-17
Nuoroda: https://vamc.lt
Aprašymas

Vilniaus agroekologijos mokymo centras (toliau – VAMC) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo tiesioginį aukcioną (toliau – aukcionas).


Aukcionas vyks 2023 m. kovo 30 d. 9.00 val. adresu: Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus r., LT-14147 (106 kab.).


Pakartotinas aukcionas (neįvykus pirmajam arba nepardavus turto objektų (išskyrus javų kombainą)), vyks tuo pačiu adresu 2023 m. balandžio 6 d. 9.00 val. Išsamesnę informaciją apie pakartotiniuose aukcionuose parduodamo turto pradinę kainą bus galima rasti interneto svetainėje adresu: https://vamc.lt/apie-mus/aukcionai/. Kitos dalyvavimo aukcione sąlygos lieka nepakitusios.


Aukciono dalyviai ir žiūrovai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.00 val. nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą (fiziniams asmenims) arba įgaliojimą dalyvauti aukcione (juridiniams asmenims). Dalyvio mokestis aukcione - 30 eur. Už dalyvio mokestį mokama pavedimu į gavėjo sąskaitą banke (atsiskaitomoji sąskaita LT884010051005534602, Luminor bankas AS Lietuvos skyriaus, kodas 40100), gavėjas Vilniaus agroekologijos mokymo centras (įstaigos kodas 191142619), nurodant mokėjimo paskirtį „Dalyvio mokestis“. Dalyvio mokestis negrąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui ir nėra įskaitomas į jo nupirkto turto kainą.


Aukcione bus parduodamas šie naudoti turto objektai:


Eil Nr.

Pavadinimas

Pagaminimo metai

Kiekis (vnt)

Pradinė pardavimo kaina (EUR)

1.

Traktorius MTZ-80

1981

1

800

2.

Traktorius MTZ-80

1988

1

1200

3.

Automobilis Renault Mascott

2007

1

3500

4.

Javų kombainas Bizon Rekord Z058

1996

1

12500

 
Tretieji asmenys neturi teisių į šį turtą.


Parduodamus traktorius ir automobilį Renault galima apžiūrėti adresu: Geranionų g. 42, Dieveniškės, Šalčininkų r. sav., nuo kovo 20 d. iki kovo 29 d., nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Būtina iš anksto suderinti apžiūros laiką telefonu: +37064597458, atsakingas asmuo – dirbtuvių vedėjas Liudas Šliažas.


Javų kombainą galima apžiūrėti adresu Miško g. 18, Baltosios Vokės k., Vilniaus r., LT-14147, nuo kovo 20 d. iki kovo 29 d., nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Būtina iš anksto suderinti apžiūros laiką telefonu: +37060510092, atsakingas asmuo – dirbtuvių vedėjas Stanislav Palkevič.


Aukciono rengėjo paskirtas atsakingas už aukciono vykdymą asmuo – Veslava Gaidulevič, projektų vadovė, tel.: +37061039979, el. p.: v.gaidulevic@vamc.lt.


Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 % pradinės turto pardavimo kainos.


Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau kaip du dalyviai.


Už aukcione įsigytą turto objektą mokama pavedimu į gavėjo sąskaitą banke (atsiskaitomoji sąskaita LT884010051005534602, Luminor bankas AS Lietuvos skyriaus, kodas 40100), gavėjas Vilniaus agroekologijos mokymo centras (įstaigos kodas 191142619), nurodant mokėjimo paskirtį „Už aukcione įsigytą turtą (turto pavadinimas)“.


Aukciono laimėtojas turi sumokėti pasiūlytą turto objekto kainą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo privalo savo lėšomis išsivežti nupirktą turtą.


Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.
 

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.