UAB ,,Dunokai“ akcijų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise privatizavimas viešo aukciono būdu 2020 m. spalio 28

Informacija
Pavadinimas: UAB ,,Dunokai“ akcijų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise privatizavimas viešo aukciono būdu 2020 m. spalio 28
Skelbiančioji institucija: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2020-10-07
Nuoroda: http://www.taurage.lt
Aprašymas


Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas viešo aukciono būdu
Vykdoma: Tauragės rajono savivaldybėje (įmonės kodas 188737457); adresas: Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

179340620 Uždaroji akcinė bendrovė ,,Dunokai“; Paberžių g. 14, Tauragė;
Veikla: nepavojingų atliekų surinkimas, komunalinės paslaugos, gatvių, kelių ir jų elementų tiesimas, remontas, eksploatacija

Įstatinis kapitalas tūkst. Eur: Iš viso 307,99, iš jų savivaldybei priklausančių akcijų nominali vertė 172,91.
Turtas, tūkst. Eur: Ilgalaikis turtas 415,550; nebaigta statyba 0,0; finansinis turtas 0,0; Atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys ir išankstiniai apmokėjimai 18,320; Pinigai ir jų ekvivalentai 422,608.
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, tūkst. Eur: 210,550.
Nuosavo kapitalo grąža, proc.: 2,1.
Metinė apyvarta, Eur: 1 192,054.
Produkcijos dalis rinkoje, proc.: nėra duomenų.
Darbuotojų skaičius: 52
Privatizuojamų savivaldybei priklausančių akcijų nominali vertė: 172,91 tūkst. Eur., dalis įstatiniame kapitale, procentais – 56,14.
Duomenys pateikti iš 2020-08-31 įmonės balanso

Banko sąskaitos numeris mokėjimui už dokumentų rinkinį – LT68 4010 0416 0006 0136, Luminor Bank AB

Parduodamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius 17 554 vnt.
Vienos akcijos nominali vertė 9,85 Eur

Savivaldybei priklausančių akcijų dalis įstatiniame kapitale – 56,14%
Akcijų paketas neskaidomas, akcijų paketo pradinė pardavimo kaina 612 750 Eur
Pradinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 145 000 Eur

Dokumentų rinkinio kaina 145 Eur. Viešo aukciono dokumentų rinkinys parduodamas nuo 2020-10-12 8 val. iki 2020-10-23 15 val. darbo dienomis, Respublikos g. 2, Tauragė, pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą, pervedus įmoką už dokumentų rinkinį ir pateikus prašymą jį parduoti.
Pinigai, sumokėti už dokumentų rinkinį, negrąžinami ir į pirkimo kainą neįskaitomi.

Objekto apžiūra įsigijus dokumentų rinkinį ir iš anksto susitarus.
Darbuotojas, atsakingas už įmonės apžiūrą: Gintarė Rakauskienė (UAB ,,Dunokai“ direktorė), Paberžių g. 14, Tauragė, tel. (8 446) 61785, mob. tel. 8 655 66169.

Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti aukcione registravimas nuo 2020-10-26 darbo dienomis 8 – 15 val. iki 2020-10-28 10 val., Respublikos g. 2, Tauragė, 201 kab. (registruoja mero referentė).
Vokus su paraiškomis dalyvauti aukcione pateikti gali tik asmenys, įsigiję dokumentų rinkinį ir įrašyti į Potencialių pirkėjų sąrašą.
Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis atplėšimo laikas 2020-10-28 10 val. 30 min., Respublikos g. 2, Tauragė, posėdžio salė (IV aukštas).
Atsiskaitymas už akcijų paketą: per 5 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Vilma Bergelienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistė, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 853, el. paštas vilma.bergeliene@taurage.lt, faksas (8 446) 70 801.

Pastaba: pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiko neatvyksta pasirašyti pirkimo – pardavimo sutarties, į sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos registrų kartotinės pažymos. Nepasirašius aukciono laimėtojui pirkimo-pardavimo sutarties, pradinė įmoka ir įmoka už privatizavimo dokumentų rinkinį negrąžinamos.

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.