Parduodamas Pakruojo rajono savivaldybės nekilnojamasis turtas

Informacija
Pavadinimas: Parduodamas Pakruojo rajono savivaldybės nekilnojamasis turtas
Skelbiančioji institucija: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2023-03-17
Nuoroda: http://www.pakruojis.lt
Aprašymas

I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Butas/patalpa-butas (unikalus Nr. 6592-7000-7016:0002, plotas 72,40 kv. m, pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1A1m, statybos metai 1927), adresas: Varpo g. 7-4, Linkuva, Pakruojo r. sav.; pastato-sandėlio ¼ dalys (unikalus Nr. 6592-7000-7038, užstatytas plotas 194,00 kv. m, pažymėjimas plane 4F1p, statybos metai 1907), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6592-7000-7049, užstatytas plotas 7,20 kv. m, pažymėjimas plane 6I1m, statybos metai 1958), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6592-7000-7050, užstatytas plotas 20,20 kv. m, pažymėjimas plane 12I1m, statybos metai 1976), pastatas-sandėlis (unikalus Nr. 6592-7000-7062, užstatytas plotas 13,00 kv. m, pažymėjimas plane 14I1m, statybos metai 1976), adresas: Varpo g. 7, Linkuva, Pakruojo r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina 1 944,00 Eur; kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 194,00 Eur.

II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios.

2. Atsiskaitomoji sąskaita viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija, kodas 288733050).

3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.

III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.

Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.  

IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS, VYKDYMO VIETA

2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.

V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 

1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą atsiskaito iš karto – nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos.

3. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.

4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.

VI. KITA INFORMACIJA

1.   Butas/patalpa-butas yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje.

2.   Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

3.   Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties projekto teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

4. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).

* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.

_________________

                       

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Pastatas-lopšelis-darželis (unikalus Nr. 6598-7008-7010, bendras plotas 631,51 kv. m, pažymėjimas plane 1C2b, statybos metai 1987), kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (stoginės) (unikalus Nr. 6598-7008-7022, statybos metai 1987) ir statiniams priskirtas 0,3800 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4331-7464, kadastro Nr. 6520/0001:232 Guostagalio k. v.), adresas: Centrinė g. 9, Guostagalio k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos; elektros linijų apsaugos zonos; ryšių linijų apsaugos zonos.

Servitutai: nėra.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 2 674,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 2 078,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 596,00 Eur (iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos 466,00 Eur)); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis  267,00 Eur.

II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios.

2. Atsiskaitomoji sąskaita:

2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai, žemės sklypo formavimo išlaidoms sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);

2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).

3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.

III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.

Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS, VYKDYMO VIETA

2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.

V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 

1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).

3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.

4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.

VI. KITA INFORMACIJA

1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).

* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.

_________________

  

 

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Pastatas-daržinė (unikalus Nr. 440039618106, užstatytas plotas 410,00 kv. m, pažymėjimas plane 1I1p, statybos metai 1900), pastatas-tvartas (unikalus Nr. 440039618110, užstatytas plotas 171,20 kv. m, pažymėjimas plane 2I1p, statybos metai 1900) ir statiniams priskirtas 0,2413 ha valstybinės žemės sklypas (unikalus Nr. 440049483667, kadastro Nr. 6563/0001:111, bendras plotas 0,2413 ha), adresas: Šeduvos g. 43, Plaučiškių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio.

Žemės sklypo naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Žemės sklypas parduodamas.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos, dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, kelių apsaugos zonos.

Servitutai: nėra.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 3 042,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 1 152,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 890,00 Eur (iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos 858,57 Eur)); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 304,00 Eur.

II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios. 

2. Atsiskaitomoji sąskaita:

2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai, žemės sklypo formavimo išlaidoms sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);

2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).

3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.

III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.

Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS

2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.

V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 

1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).

3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.

4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.

VI. KITA INFORMACIJA

1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).

* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.

­­­­­­­________________

           

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Pastatas-gaisrinė (unikalus Nr. 659050006013, bendras plotas 279,34 kv. m, pažymėjimas plane 1B2p, statybos metai 1905) ir statiniui priskirtas 0,0471 ha valstybinės žemės sklypas (unikalus Nr. 440008554169, kadastro Nr. 6538/0001:143, plotas 0,0471 ha); adresas: Vienybės a. 3A, Linkuva, Pakruojo r. sav.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomenės paskirties teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos, elektros tinklų apsaugos zonos.

Servitutai: nėra.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 5 679,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 5 508,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 171,00 Eur); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 567,00 Eur.

II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios. 

2. Atsiskaitomoji sąskaita:

2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);

2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).

3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.

III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.

Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS

2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.

V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 

1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).

3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.

4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.

VI. KITA INFORMACIJA

1. Nekilnojamasis turtas (pastatas-gaisrinė) yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).

2. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

3. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

4. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).

* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.

­­­­­­­________________

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Pastatas-gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6595-3001-7016, bendras plotas 69,47 kv. m, pažymėjimas plane 1A1m, statybos metai 1953), pastatas-malkinė (unikalus Nr. 6595-3001-7027, užstatytas plotas 14,70 kv. m, pažymėjimas plane 2I1m, statybos metai 1953), pastatas-tvartas (unikalus Nr. 6595-3001-7038, užstatytas plotas 81,60 kv. m, pažymėjimas plane 3I1z, statybos metai 1953), pastatas-daržinė (unikalus Nr. 6595-3001-7049, užstatytas plotas 41,90 kv. m, pažymėjimas plane 4I1m, statybos metai 1953), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6595-3001-7050, užstatytas plotas 16,70 kv. m, pažymėjimas plane 5I1m, statybos metai 1953), kiti statiniai (inžineriniai)-kiemo statiniai (šulinys) (unikalus Nr. 6595-3001-7064, statybos metai 1953) ir statiniams priskirtas 0,3406 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5734-5885, kadastro Nr. 6548/0003:140, bendras plotas 0,3406 ha), adresas: Vainiūnų g. 6, Vainiūnų k., Pašvitinio sen., Pakruojo r. sav.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: elektros tinklų apsaugos zonos.

Servitutai: nėra.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 3 116,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 1 620,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 496,00 Eur (iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos 685,67 Eur)); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 310,00 Eur.

II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios. 

2. Atsiskaitomoji sąskaita:

2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai, žemės sklypo formavimo išlaidoms sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);

2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).

3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.

III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.

Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS

2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.

V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 

1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).

3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.

4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.

VI. KITA INFORMACIJA

1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).

* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.

­­­­­­­________________

         

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Pastato-gyvenamojo namo 75/100 dalys (unikalus Nr. 659920125012, bendras plotas 262,06 kv. m, pažymėjimas plane 1A1p, statybos metai 1910), kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių 75/100 dalys (unikalus Nr. 659920125089, statybos metai 1972) ir statinių dalims priskirtas 0,1746 ha valstybinės žemės sklypas (unikalus Nr. 440052023230, kadastro Nr. 6523/0003:396, bendras plotas 0,2328 ha), adresas: Sodų g. 1B, Žeimelio mstl., Pakruojo r. sav.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos; elektros tinklų apsaugos zonos.

Servitutai: nėra.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 11 713,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 10 280,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 433,00 Eur (iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos 695,75 Eur)); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 1 170,00 Eur.

II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios. 

2. Atsiskaitomoji sąskaita:

2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai, žemės sklypo formavimo išlaidoms sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);

2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).

3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.

III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.

Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS

2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.

V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 

1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).

3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.

4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.

VI. KITA INFORMACIJA

1. Nekilnojamasis daiktas (pastatas-gyvenamasis namas) yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).

2. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

3. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

4. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).

* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.


­­­­­­­________________

  

 
NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
 
I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS
Pastatas-kultūros namai (unikalus Nr. 440039613357, bendras plotas 486,68 kv. m, pažymėjimas plane 1C1p, statybos metai 1855) ir statiniui priskirtas 0,6107 ha valstybinės žemės sklypas (unikalus Nr. 440049245520, kadastro Nr. 6510/0001:363, bendras plotas 0,6107 ha), adresas: Kruojos g. 45, Dvariškių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomenės paskirties teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas.
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos.
Servitutai: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis).
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 8 815,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 7 128,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 687,00 Eur (iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos 715,00 Eur ); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 880,00 Eur.
II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios. 
2. Atsiskaitomoji sąskaita:
2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai, žemės sklypo formavimo išlaidoms sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);
2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).
3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.
4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.
III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS
Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.
Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.
IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS
2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.
V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 
1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).
3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.
4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.
VI. KITA INFORMACIJA
1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).
* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.
­­­­­­­________________
 
 
NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
 
I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS
Pastatas-kultūros namai (unikalus Nr. 6594-0005-1011, plotas 301,00 kv. m, pažymėjimas plane 1C2m, statybos metai 1935), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6594-0005-1022, užstatytas plotas 9,00 kv. m, pažymėjimas plane 2I1m, statybos metai 1935), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6594-0005-1033, užstatytas plotas 84,00 kv. m, pažymėjimas plane 3I1m, statybos metai 1935), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6594-0005-1044, užstatytas plotas 24,00 kv. m, pažymėjimas plane 4I1m, statybos metai 1935) ir statiniams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4539-3579, kadastro Nr. 6570/0003:86 Rozalimo k. v.) 0,2714 ha, adresas: Vytauto g. 17, Rozalimas, Pakruojo r. sav.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; elektros linijų apsaugos zonos; kelių apsaugos zonos.
Servitutai: nėra.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 4 494,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 3 864,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 630,00 Eur (iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos 157,00 Eur)); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 449,00 Eur.
II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios.
2. Atsiskaitomoji sąskaita:
2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai, žemės sklypo formavimo išlaidoms sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);
2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).
3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.
4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.
III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS
Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.
Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.
IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS, VYKDYMO VIETA
2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.
V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 
1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).
3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.
4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.
VI. KITA INFORMACIJA
1. Pastatas-kultūros namai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).
2. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
3. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
4. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).
* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.

_________________

 
 
NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
 
I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS
Pastatas-mokykla su gyvenamaisiais butais (unikalus Nr. 659370077016, bendras plotas 358,62 kv. m, pažymėjimas plane 1C1ž, statybos metai 1937), pastatas-daržinė (unikalus Nr. 659370077027, užstatytas plotas 79,00 kv. m, pažymėjimas plane 2I1ž, statybos metai 1937), pastatas-tvartas (unikalus Nr. 659370077038, pažymėjimas plane 3I1ž, užstatytas plotas 28,00 kv. m, statybos metai 1937), pastatas-malkinė (unikalus Nr. 659370077049, užstatytas plotas 58,00 kv. m, pažymėjimas plane 5I1ž, statybos metai 1957), kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (unikalus Nr. 659370077054, statybos metai 1937) ir statiniams priskirtas 0,6492 ha valstybinės žemės sklypas (unikalus Nr. 440052102379, kadastro Nr. 6545/0003:114, bendras plotas 0,6492 ha), adresas: Mokyklos g. 11, Dervelių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas.
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos, elektros tinklų apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos.
Servitutai: nėra.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 8 476,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 6 909,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 567,00 Eur (iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos 538,45 Eur)); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 847,00 Eur.
II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios. 
2. Atsiskaitomoji sąskaita:
2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai, žemės sklypo formavimo išlaidoms sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);
2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).
3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.
4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.
III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS
Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.
Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.
IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS
2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.
V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 
1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).
3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.
4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.
VI. KITA INFORMACIJA
1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).
* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.

­­­­­­­________________

 

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
 
I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS
Pastatas-mokykla (unikalus Nr. 440008191470, bendras plotas 580,96 kv. m, pažymėjimas plane 1C1p, statybos metai 1980), kiti inžineriniai statiniai-kiemo aikštelė (unikalus Nr. 440008191480, pažymėjimas plane b, statybos metai 1980), kiti inžineriniai statiniai-stoginė (unikalus Nr. 440008191491, pažymėjimas plane s1, statybos metai 1980), kiti inžineriniai statiniai-stoginė (unikalus Nr. 440008191504, pažymėjimas plane s2, statybos metai 1980) ir statiniams priskirtas 0,3899 ha valstybinės žemės sklypas (unikalus Nr. 440051999872, kadastro Nr. 6563/0002:293, bendras plotas 0,3899 ha), adresas: Parko g. 1, Plaučiškių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas.
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos; požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos; elektros tinklų apsaugos zonos.
Servitutai: nėra.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 14 633,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 13 406,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 227,00 Eur (iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos 538,45 Eur)); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 1 463,00 Eur.
II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios. 
2. Atsiskaitomoji sąskaita:
2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai, žemės sklypo formavimo išlaidoms sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);
2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).
3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.
4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.
III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS
Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.
Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.
IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS
2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.
V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 
1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).
3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.
4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.
VI. KITA INFORMACIJA
1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).
* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.
­­­­­­­________________

 
NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
 
I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS
Negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos (su rūsiu 11,10 kv. m, pažymėtu R-4) (unikalus Nr. 4400-0765-7329:6629, plotas 70,11 kv. m; pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. 4400-0738-6556, pažymėjimas plane 1A2b, statybos metai 1992), adresas: Mokyklos g. 3-3, Degėsių k, Guostagalio sen., Pakruojo r. sav.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina 1 926,00 Eur; kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 190,00 Eur.
II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios.
2. Atsiskaitomoji sąskaita viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija, kodas 288733050).
3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.
4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.
III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS
Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.
Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.   
IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS, VYKDYMO VIETA
2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.
V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 
1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą atsiskaito iš karto – nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos.
3. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.
4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.
VI. KITA INFORMACIJA
1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties projekto teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).
* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.
_________________
 
 
NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
 
I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS
Pastatas-mokykla (unikalus Nr. 6598-9007-2013, bendras plotas 1843,69 kv. m, pažymėjimas plane 1C2b, statybos metai 1989), adresas: Mokyklos g. 2, Degėsių k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav. 
Nekilnojamajam turtui (pastatui-mokyklai) priskirtas 2,0823 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2809-9546, kadastro Nr. 6503/0008:19, bendras plotas 2,0823 ha), adresas: Mokyklos g. 2, Degėsių k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav., išnuomojamas 50 (penkiasdešimčiai) metų.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos; vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; elektros tinklų apsaugos zonos; kelių apsaugos zonos.
Servitutai: nėra.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 37 100,00 Eur; kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 3 700,00 Eur.
II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios. 
2. Atsiskaitomoji sąskaita viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija).
3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.
4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.
III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS
Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.
Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.
IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS
2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.
V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 
1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos.
3. Dėl nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo nuomos viešo aukciono laimėtojas per 30 dienų nuo nuosavybės teisės į viešame aukcione parduotą nekilnojamąjį turtą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės sklypo buvimo vietą vadovą su prašymu išnuomoti parduotam nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą ir, patenkinus tokį prašymą, sudaryti žemės sklypo nuomos sutartį.
4. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.
4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.
VI. KITA INFORMACIJA
1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties projekto teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).
* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.

­­­­­­­________________

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Pastatas-mokykla (unikalus Nr. 6598-4010-8017, bendras plotas 1573,02 kv. m, pažymėjimas plane 1C2p, statybos metai 1984), kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (kiemo aikštelė) (unikalus Nr. 6598-4010-8039, statybos metai 1987) ir statiniams priskirtas 0,4643 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 6518-0003-0038, kadastro Nr. 6518/0003:38, bendras plotas 4,6984 ha), adresas: Parko g. 2, Grikpėdžių k., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos; elektros tinklų apsaugos zonos.

Servitutai: teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 31 833,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 31 023,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 810,00 Eur); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 3 180,00 Eur.

II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios. 

2. Atsiskaitomoji sąskaita:

2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB (Pakruojo rajono savivaldybės administracija);

2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas (Valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042).

3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.

III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2023 m. balandžio 5 d. 0.00 val. – 2023 m. balandžio 6 d. 24.00 val.

Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS

2023 m. balandžio 11 d. 9.00 val. – 2023 m. balandžio 12 d. 14.00 val.

V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 

1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).

3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.

4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.

VI. KITA INFORMACIJA

1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt/veiklos-sritys/turtas/turto-pardavimas/281).

* Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.

­­­­­­­________________

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.