Parduodamas nekilnojamasis turtas

Informacija
Pavadinimas: Parduodamas nekilnojamasis turtas
Skelbiančioji institucija: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2019-10-01
Nuoroda: http://www.anyksciai.lt
Aprašymas

1. 

pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3494-0138-7015, pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos plytų, stogo danga – keramika, aukštų skaičius – 1, fiziškai pažeistas (likę 64%), bendras plotas – 515,35 kv. m, statybos metai – 1940, Kreivoji g. 3E, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. 2436/22281 dalis (0,2436 ha) žemės sklypo nuomojama (unikalus Nr. 4400-4074-2854, kadastrinis Nr. 3410/0001:708 Aukštakalnio k. v.), Kreivoji g. 3C, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 922 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 720 Eur; žemės sklypo  pardavimo kaina metiniam žemės sklypo nuomos mokesčiui paskaičiuoti – 202 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 72 Eur.

Dalyvių registracijos pradžia – 2019-10-16, 00.00 val., pabaiga 2019-10-17, 23.59 val.  Aukciono pradžia – 2019-10-22, 09.00 val., pabaiga 2019-10-25 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-10-14.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; II kelių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; XXIX - paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Žemės servitutai: teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis), paž. simboliu „S1“; teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu, paž. simboliu „S4“, „S3“, „S2“.

Turto naudojimo sąlyga: pastatas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Žemės sklypo nuomos terminas – 8 (aštuoneri) metai. Sprendimas dėl žemės sklypo dalies nuomos termino priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją, o žemės sklypo dalies nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą pastato-ūkio pastato (unikalus numeris 3494-0138-7015) naudojimo trukmę. 

2. pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3494-0135-4012, pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos plytų mūro, stogo danga – asbestcementis, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 212,64 kv. m, statybos metai – 1939.

 0,1510 ha žemės sklypas nuomojamas, unikalus Nr. 4400-3988-5406, kadastrinis Nr. 3410/0001:707 Aukštakalnio k. v., Dvaro g. 10, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 636 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 510 Eur; žemės sklypo  pardavimo kaina metiniam žemės sklypo nuomos mokesčiui paskaičiuoti – 126 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 51 Eur.

Dalyvių registracijos pradžia – 2019-10-16, 00.00 val., pabaiga 2019-10-17, 23.59 val.  Aukciono pradžia – 2019-10-22, 09.00 val., pabaiga 2019-10-25 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-10-14.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; XXIX - paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), paž. simboliu „S“.

Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 37638 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Žemės sklypo nuomos terminas – 8 (aštuoneri) metai. Sprendimas dėl žemės sklypo  nuomos termino priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją, o žemės sklypo dalies nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą pastato-ūkinio pastato (unikalus numeris 3494-0135-4012) naudojimo trukmę.     

Kitos aukciono sąlygos: Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).

            Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčių pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione dienos, o valstybinės žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, nuomos sutartį su VĮ Turto banku ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.

           Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti Sutarčių, į Sutarčių sudarymo išlaidas įskaitomos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kartotinės pažymos apie įregistruotus Nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus juridinius faktus parengimo išlaidos.

Jei per nurodytą terminą Sutartys nesudaromos dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti Sutartis, o nurodytas aukciono dalyvio garantinis įnašas yra laikomas minimaliais aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo ir aukciono laimėtojui – negrąžinamas. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas ir sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Asmenims, kurių neatitikimas aukciono sąlygoms paaiškėja po jų įregistravimo aukciono dalyviais arba jau įvykus aukcionui, bet dar nepasirašius Sutarčių, neleidžiama dalyvauti aukcione arba nesudaromos Sutartys.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, nurodytas garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono dienos.

Nurodytas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.