Nenaudojamo automobilio pardavimas viešojo aukciono būdu

Informacija
Pavadinimas: Nenaudojamo automobilio pardavimas viešojo aukciono būdu
Skelbiančioji institucija: „Markučių Dienos Veiklos Centras“ , VšĮ
Paskelbimo data: 2020-11-05
Nuoroda: http://www.mdvc.lt
Aprašymas

Viešoji  Įstaiga  „Markučių Dienos Veiklos Centras“ ( toliau Įstaiga) 2020 m.lapkričio 20 d. 10  val. skelbia  viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Subačiaus 115 g. Vilniuje.

  

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Pagaminimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur

Turto apžiūros vieta (adresas)

1.

Automobilis MERCEDES-BENZ 412 Valst. Nr. ERD589

1996

1485,00

Subačiaus 115, Vilnius

                                                                                                                                    

Parduodamą automobilį MERCEDES-BENZ SPRINTER Valst. Nr. HOF 179 galima apžiūrėti Subačiaus  g. 115, Vilnius, laiką suderinus telefonu su atsakingu asmeniu  Viktor Čeglik tel: 869834363 tik darbo metu nuo 8 val. Iki 16 val.

               Atsakingas už aukciono vedimą  Adolfas Kuklys  tel: 869977247 el.paštas mdvc@mdvc.lt

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Viešosios Įstaigos „Markučių Dienos Veiklos Centro‘‘   Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau - Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Įstaigos  sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu mdvc@mdvc.lt  arba darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. adresu: Subačiaus  g. 115 Vilnius , aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

 Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

 Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

 Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.“

PRIDEDAMA. Įstaigos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklės, 10 lapų.

Atsisiuntimai

DOCDokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.