Pakartotinis skelbimas apie viešąjį aukcioną dėl nenaudojamų automobilių pardavimo

Informacija
Pavadinimas: Pakartotinis skelbimas apie viešąjį aukcioną dėl nenaudojamų automobilių pardavimo
Skelbiančioji institucija: „Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Paskelbimo data: 2019-07-01
Nuoroda: http://www.ndt.lt
Aprašymas

2019 m. liepos 18 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Parduodamą automobilį VW Transporter, Valst. Nr. AOL738 galima apžiūrėti Alyvų g. 4 Seirijočių k. Lazdijų r., laiką suderinus tel. (8 687) 24536. Atsakingas asmuo Rasa Banevičienė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, Valst. Nr .TVH201 galima apžiūrėti Kęstučio g. 45-1, Kaune, laiką suderinus telefonu (8 615) 15504, Ignas Mačiukas.

Parduodamą automobilį FORD TRANSIT, Valst. Nr. TVH207 galima apžiūrėti Vilniaus g. 48, Molėtuose,  laiką suderinus telefonu (8 652) 91533, Alikas Kolosovas.

Visus kitus parduodamus automobilius galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

 

 Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau - Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

 

 Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

 Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

 Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.“

 

Atsisiuntimai

PDFDokumentas