Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija skelbia valstybei nuosavybės teise priklausančio šiuo metu Seimo kanceliarijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto viešąjį nuomos konkursą

Informacija
Pavadinimas: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija skelbia valstybei nuosavybės teise priklausančio šiuo metu Seimo kanceliarijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto viešąjį nuomos konkursą
Skelbiančioji institucija: LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA
Paskelbimo data: 2019-06-12
Nuoroda: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35503&p_k=1
Aprašymas

1. Turto valdytojas – Seimo kanceliarija, Gedimino pr. 53, Vilnius, juridinio asmens kodas 188605295.

2. Nuomojamas turtas: 301,03 kvadratinio metro ploto negyvenamosios patalpos, esančios Seimo III rūmuose, unikalus numeris – 1098-4002-5030, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. 44/132016, adresas: Gedimino pr. 53, Vilnius, ir ilgalaikis bei trumpalaikis materialusis turtas, skirtas maitinimo ir mažmeninės prekybos paslaugoms teikti.

3. Negyvenamosios patalpos ir ilgalaikis bei trumpalaikis turtas išnuomojami maitinimo ir mažmeninės prekybos paslaugoms teikti. Nuomojamai patalpai nustatyta leidimų sistema.

4. Pradinis mėnesio nuompinigių dydis yra 1 054,82 Eur, įskaitant PVM.

5. Turto nuomos terminas – 2 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį vieniems metams.

6. Konkurso dalyvių registravimo vieta – Gedimino pr. 53, Vilnius, Seimo III rūmų 130 kabinetas. Kontaktinis asmuo –  Veiklos administravimo departamento (VAD) patarėja Neringa Lašiūnienė, (8 5) 239 6910, neringa.lasiuniene@lrs.lt. Registravimo pradžia – 2019-06-25 9.00 val., registravimo pabaiga – 2019-06-26 14.00 val. Registravimas vyksta Seimo kanceliarijos darbo valandomis.

7. Prieš atvykdamas registruotis, konkurso dalyvis pradinį įnašą, kuris yra 3 164,46 Eur, įskaitant PVM (trijų mėnesių pradinio nuompinigių dydžio suma), privalo sumokėti į Seimo kanceliarijos sąskaitą AB SEB banke Nr. LT367044060007993317.

8. Išnuomojamo turto apžiūra vyks 2019-06-17 10 val. ir 2019-06-18 10 val. adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius.  Kontaktinis asmuo – VAD Paslaugų ir materialinio aprūpinimo skyriaus vedėjas Alvydas Milkevičius, mob. tel. 8 699 05 135, el. p. alvydas.milkevicius@lrs.lt.

9. Komisijos posėdis dėl turto viešojo nuomos konkurso vyks 2019-06-27 10 val. Gedimino pr. 53, Vilnius, Seimo III rūmų 130 kabinete.

10. Išsamesnė informacija dėl nuomojamo turto skelbiama Seimo interneto svetainėje adresu:

http://www.lrs.lt/Seimo_kanceliarija/Skelbimai/Valstybes_turto_nuoma bei teikiama telefonu (8 5) 239 6247 arba el. paštu alvydas.milkevicius@lrs.lt.

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.