Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
Skelbiančioji institucija: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2023-05-29
Nuoroda: http://www.anyksciai.lt
Aprašymas


Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.


Butą/patalpas-butą Nr. 3 su rūsiu 10,14 kv. m pažymėtu P-3, unikalus Nr. 3496-5011-5014:0005, paskirtis gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3496-5011-5014, 1A2p, sienos plytos, kambarių skaičius 2, aukštas 1, bendras plotas 57,23 kv. m, gyvenamasis plotas 33,21 kv. m, statybos metai 1968, Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Pūstalaukių k., Pūstalaukių g. 1-3.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1710 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 171 Eur.

43/100 dalis pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 3496-8000-9014, paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), pastato bendras plotas – 117,23 kv. m, sienos – medis su karkasu, statybos metai – 1968; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9025, paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas – 19 kv. m, sienos – lentos, statybos metai 1968; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9036, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 165 kv. m, statybos metai 1968; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9070, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – betonas/blokai/šlakblokai, užstatytas plotas – 46 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9084, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – plytų mūras, užstatytas plotas 93 kv. m, statybos metai 1975;  pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9114, paskirtis – pagalbinio ūkio,  sienos – lentos, užstatytas plotas 25 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9125, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 64 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9136, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 44 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9147, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 26 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9158, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – plytų mūras, užstatytas plotas 16 kv. m, statybos metai 1968; kitus statinius (inžinerinius)-kiemo statinius, unikalus Nr. 4400-0015-3824, aprašymas – išvietės v1, v2, skysto kuro rezervuarai c1, c2, c3, tvora t1, t2, asfalto danga b1, paskirtis – kiti statiniai, statybos metai 1968; 7329/9073 dalis žemės sklypo 0,7329 ha, esanti 0,9073 ha ploto žemės sklype, kadastro Nr. 3403/0005:17, unikalus Nr. 3403-0005-0017, Gegužės g. 45, Anykščių m., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 19038 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 6458 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 12580 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 1904 Eur. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI. Elektros linijų apsaugos zonos; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kitos daiktinės teisės: Servitutas – teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis), plotas 0,0408 ha, aprašymas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais, plane pažymėta indeksais D ir F. Servitutas – teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis), plotas 0,0018 ha, aprašymas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais, plane pažymėta indeksais E ir G. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 3493-7001-5017, paskirtis gyvenamoji (vieno buto pastatai), pažymėjimas plane 1A1m, bendras plotas 48,74 kv. m, aukštų skaičius 1, kambarių skaičius 2, sienos rąstai, statybos metai 1937; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 3493-7001-5028, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 2I1m, sienos rąstai, užstatytas plotas 31,80 kv. m, statybos metai 1937; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3493-7001-5039, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 3I1ž, sienos medis su karkasu, užstatytas plotas 17,76 kv. m, statybos metai 1937; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3493-7001-5040, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 4I1ž, sienos medis su karkasu, užstatytas plotas 14,05 kv. m, statybos metai 1975; pastatas-pirtis, unikalus Nr. 3493-7001-5052, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 5I1m, sienos rąstai, užstatytas plotas 10,92 kv. m, statybos metai 1970; pastatą-kiemo rūsį, unikalus Nr. 3493-7001-5060, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 6I1p, sienos plytos, užstatytas plotas 17,39 kv. m, statybos metai 1972; kitus inžinerinius statinius-kiemo statinius, unikalus Nr. 3493-7001-5071, aprašymas išvietė, šulinys, paskirtis kiti inžineriniai statiniai, statybos metai 1959; žemės sklypą 0,5000 ha ploto, unikalus Nr. 3454-0001-0207, Švyturio g. 39, Piktagalio k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 6200 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 2700 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 3500 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 620 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: melioruotos žemės ir melioracijos statinių  apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas 0,50 ha; elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 0,01 ha.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Kitus inžinerinius statinius-silosinę, unikalus Nr. 4400-5575-2428, kitos inžinerinių statinių paskirties, žymėjimas plane Bet, plotas 994,30 kv. m, statybos metai 1969, Luciūnų k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 476 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 47 Eur. Turto naudojimo sąlyga: statiniai yra privačiame žemės sklype (registro Nr. 34/5909, kadastro numeris 3466/0001:79 Staškūniškio k. v.). Turtui eksploatuoti aukciono laimėtojas sudaro sutartį su žemės sklypo savininku. 

Kitus inžinerinius statinius-sandėliavimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-5554-5243, paskirtis kiti inžineriniai statiniai, žymėjimas plane b1, danga betono plytelės, plotas 526,25 kv. m, statybos metai – 1980, Kurklelių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 3839 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 384 Eur. Turto naudojimo sąlyga: sandėliavimo aikštelė yra Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiame sklype, kurį nuomojasi privatus asmuo (registro Nr. 44/2415271, kadastro numeris 3430/0002:162 Katlėrių k. v.).

Butą/patalpą-butą Nr. 1, unikalus Nr. 3495-4007-1010:0003, paskirtis gyvenamoji (butų), žymėjimas plane 3495-4007-1010, 1A2p, bendras plotas 38,14 kv. m, kambarių skaičius 2, aukštas 1, statybos metai – 1954; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 3495-4007-1065, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 3I1p, užstatytas plotas 20,11 kv. m, sienos plytos, statybos metai 1954; pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 3495-4007-1143, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 15I1p, užstatytas plotas 12 kv. m, sienos plytos, statybos metai 1954, Kalno g. 2, 2-1, Svirnų II k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1123 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 112 Eur.

        Butą/patalpą-butą Nr. 4, unikalus Nr. 3495-1003-9011:0004, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis a-2 (1/4 iš 2,60 kv. m), a-3 (1/2 iš 4,50 kv. m) – viso 2,90 kv. m, paskirtis gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3495-1003-9011, 1A1m, bendras plotas 33,39 kv. m, aukštas 1, kambarių skaičius 1, rūsys yra, statybos metai 1951, Kreivoji g. 6-4, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

        Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 650 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 65 Eur. Žymos: patalpa yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Unikalus NKV, į kurios teritoriją ar apsaugos zoną patenka ND, kodas Kultūros vertybių registre 70.

        Negyvenamąją patalpą-biblioteką, unikalus Nr. 4400-0124-2231:6048, su dalimi bendro naudojimo patalpų pažymėtų: a-3-1,60 kv. M (57/100 iš 2,78 kv. m) ir a-4-3,83 kv. m (57/100 iš 6,68 kv. m); viso 5,43 kv. m. Bendras plotas 42,56 kv. m, pagrindinis plotas – 38,83 kv. m pažymėjimas plane 3498-2014-3013, 1B2p, paskirtis – administracinė, statybos metai – 1982; 0,0074 ha žemės sklypo dalį, esančią 0,1116 ha ploto žemės sklype kadastro Nr. 3428/0001:166 Janušavos k. v., unikalus Nr. 3428-0001-0166, Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Janušavos k., Gintaro g. 14, 14-5.

         Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 948 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 875 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 73 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 94 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); gruntinių geodezinių ženklų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis). Teisė naudotis sklypo dalimi indeksas A ir B 0,013 ha ir 0,0003 ha. Teisės naudotojai: kiti naudotojai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

       Negyvenamąją patalpą-medicinos punktą, unikalus Nr. 3498-2014-3013:0003. Patalpą Nr. 3 sudaro patalpos 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-1 (0,107 iš 3,74 kv. m), a-2 (0,107 iš 4,93 kv. m) – 0,93 kv. m. Viso: 45,83 kv. m, pažymėjimas plane 3498-2014-3013, 1B2p, paskirtis – gydymo, bendras plotas 44,90 kv. m, statybos metai – 1982; 0,0078 ha žemės sklypo dalį, esančią 0,1116 ha ploto žemės sklype kadastro Nr. 3428/0001:166 Janušavos k. v., unikalus Nr. 3428-0001-0166. Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Janušavos k., Gintaro g. 14, 14-3.

      Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 948 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 875 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 73 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 94 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); gruntinių geodezinių ženklų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis). Teisė naudotis sklypo dalimi indeksas A ir B 0,013 ha ir 0,0003 ha. Teisės naudotojai: kiti naudotojai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

       Butą/patalpą-butą, unikalus Nr. 3493-3000-1013:0001 su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-1 (50/100 iš 8,54 kv. m), a-2 (50/100 iš 7,10 kv. m), paskirtis gyvenamoji (butų), žymėjimas plane 3493-3000-1013, 1A1m, bendras plotas 16,35 kv. m, kambarių skaičius 1, aukštas 1, statybos metai – 1933; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3493-3000-1035, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 3I1ž, užstatytas plotas 10 kv. m, sienos lentos, statybos metai 1955, Anykščiai, J. Biliūno g. 89-3; žemės sklypo dalį  0,0209 ha, esančią 0,1035 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. 4400-5054-0651, Anykščiai, J. Biliūno g. 89.

         Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 5022 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 4050 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 972 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 502 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečias skirsnis); Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

      Negyvenamąją patalpą-administracines patalpas, unikalus Nr. 4400-0485-5074:7393, su rūsiu R1-R6 (183,71 kv. m), bendro naudojimo patalpomis: a-1 (6110/6450 iš 6,45 kv. m) ir a-2 (4353/45977 iš 45,97 kv. m), iš viso 49,64 kv. m, paskirtis administracinė, žymėjimas plane 3498-8012-5010, 1C2p, bendras plotas – 422,94 kv. m, statybos metai – 1988, Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k., Vaisiutiškio g. 1-3; žemės sklypo dalį 0,1403 ha ploto, esančią 0,5118 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. 3440-0001-0079, Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k., Vaisiutiškio g. 1.

      Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 7290 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 6723 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 567 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 729 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

     Pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 3494-6008-4026, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 2I1p, sienos plytos, užstatytas plotas 22 kv. m, statybos metai 1970; pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 3494-6008-4037, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 3I1p, sienos plytos, užstatytas plotas 21 kv. m, statybos metai 1970; pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 3494-6008-4048, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 4I1p, sienos plytos, užstatytas plotas 22 kv. m, statybos metai 1970; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 3494-6008-4059, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 5I1p, sienos plytos, užstatytas plotas 39 kv. m, statybos metai 1970; pastatas-tvartas, unikalus Nr. 3494-6008-4062, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 6I1p, sienos plytos, užstatytas plotas 38 kv. m, statybos metai 1970; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 3494-6008-4076, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 7I1p, sienos plytos, užstatytas plotas 39 kv. m, statybos metai 1970, Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Budrių k., Budrių g. 17.

     Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1000 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 100 Eur.

     63008/68227 pastato-administracinio pastato, unikalus Nr. 4400-0067-1610, paskirtis – administracinė, pažymėjimas plane 2B3p, pastato bendras plotas – 682,27 kv. m, sienos – plytų, statybos metai – 1991; pastatas-kultūros namai, unikalus Nr. 3499-6003-9016, paskirtis – kultūros, pažymėjimas plane 1C3p, pastato bendras plotas – 2391,22 kv. m, sienos – plytų, statybos metai – 1991; žemės sklypo dalis 1,2821 ha ploto, esanti 1,3000 ha ploto žemės sklype,  unikalus Nr. 4400-2059-2990, J. Biliūno g. 44, Debeikiai, Anykščių r. sav.

     Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 114290 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 108297 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5751 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 242 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 11429 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis);Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

      Butą/patalpą-butą Nr. 1, unikalus Nr. 4400-0483-8584:7161, su b. n. patalpomis, pažymėtomis: a-1(½ iš 12,49 kv. m), a-2(½ iš 10,96 kv. m), a-3(½ iš 1,30 kv. m). Viso b. n. patalpų 12,38 kv. m. Iš viso 81,21 kv. m. Bendras plotas 68,83 kv. m, gyvenamasis plotas 43,36 kv. m, paskirtis gyvenamoji (butų), žymėjimas plane 3494-1002-1011, 1A1m, kambarių skaičius 3, aukštas 1, sienos rąstai, statybos metai – 1940; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, pažymėjimas plane v, aprašymas tualetas, unikalus Nr. 4400-1006-7926, naudojimo paskirtis kiti inžineriniai statiniai, statybos metai 1957; 515/2184 žemės sklypo dalis, unikalus Nr. 4400-5958-8764, kadastro Nr. 3474/0003:635 Šerių k. v., Dvaro g. 14, 14-1, Jakšiškio k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

      Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1331 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 900 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 400 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 31 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 133 Eur. Žymos: Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) plotas 2148 kv. m; Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) plotas 417,00 kv. m. Žymos: Patalpa yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Unikalus NKV, į kurios teritoriją ar apsaugos zoną patenka ND, kodas kultūros vertybių registre 53. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

       Butą/patalpą-butą Nr. 2, unikalus Nr. 4400-0483-8636:7165, su b. n. patalpomis, pažymėtomis: a-1(½ iš 12,49 kv. m) – 6,24 kv. m. Iš viso 69,87 kv. m. Bendras plotas 63,63 kv. m, gyvenamasis plotas 23,10 kv. m, paskirtis gyvenamoji (butų), žymėjimas plane 3494-1002-1011, 1A1m, kambarių skaičius 1, aukštas 1, sienos rąstai, statybos metai – 1940;   ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, pažymėjimas plane v, aprašymas tualetas, unikalus Nr. 4400-1006-7926, naudojimo paskirtis kiti inžineriniai statiniai, statybos metai 1957; 476/2184 žemės sklypo dalis, unikalus Nr. 4400-5958-8764, kadastro Nr. 3474/0003:635 Šerių k. v., Dvaro g. 14, 14-2, Jakšiškio k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

      Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina –  617 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 190 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 400 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 27 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 61 Eur. Žymos: Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) plotas 2148 kv. m; Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) plotas 417,00 kv. m. Žymos: Patalpa yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Unikalus NKV, į kurios teritoriją ar apsaugos zoną patenka ND, kodas kultūros vertybių registre 53. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

      Butą/patalpą-butą Nr. 3, unikalus Nr. 4400-0483-8673:7168, su b. n. patalpomis, pažymėtomis: a-2(½ iš 10,96 kv. m), a-3(½ iš 10,96 kv. m), a-3(½ iš 1,30 kv. m). Viso b. n. patalpų 6,13 kv. m. Iš viso 61,14 kv. m. Bendras plotas 55,01 kv. m, gyvenamasis plotas 55,01 kv. m, paskirtis gyvenamoji (butų), žymėjimas plane 3494-1002-1011, 1A1m, kambarių skaičius 3, aukštas 1, sienos rąstai, statybos metai – 1940; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, pažymėjimas plane v, aprašymas tualetas, unikalus Nr. 4400-1006-7926, naudojimo paskirtis kiti inžineriniai statiniai, statybos metai 1957; 412/2184 žemės sklypo dalis, unikalus Nr. 4400-5958-8764, kadastro Nr. 3474/0003:635 Šerių k. v., Dvaro g. 14, 14-3, Jakšiškio k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

      Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina –  533 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 160 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 350 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 23 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 53 Eur. Žymos: Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) plotas 2148 kv. m; Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) plotas 417,00 kv. m. Žymos: Patalpa yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Unikalus NKV, į kurios teritoriją ar apsaugos zoną patenka ND, kodas kultūros vertybių registre 53. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

     Butą/patalpą-butą Nr. 3, unikalus Nr. 4400-0483-8724:7171, bendras plotas 104,24 kv. m, gyvenamasis plotas 75,52 kv. m, paskirtis gyvenamoji (butų), žymėjimas plane 3494-1002-1011, 1A1m, kambarių skaičius 1, aukštas 1, sienos rąstai, statybos metai – 1940; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, pažymėjimas plane v, aprašymas tualetas, unikalus Nr. 4400-1006-7926, naudojimo paskirtis kiti inžineriniai statiniai, statybos metai 1957; 781/2184 žemės sklypo dalis, unikalus Nr. 4400-5958-8764, kadastro Nr. 3474/0003:635 Šerių k. v., Dvaro g. 14, 14-4, Jakšiškio k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

      Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina –  1000 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 290 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 670 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 40 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 100 Eur. Žymos: Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) plotas 2148 kv. m; Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) plotas 417,00 kv. m. Žymos: Patalpa yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Unikalus NKV, į kurios teritoriją ar apsaugos zoną patenka ND, kodas kultūros vertybių registre 53. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Kitos aukciono sąlygos: visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir nekilnojamojo turto kaina mokama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).

Dalyvių registracijos pradžia – 2023-07-10, 00.00 val., pabaiga 2023-07-12, 23.59 val. Aukciono data ir laikas nuo 2023-07-17, 09.00 val. iki 2023-07-18, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2023-06-20.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.

                                                                                     

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.