Trečiadienis, gegužės 31 d.

Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
Skelbiančioji institucija: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2023-02-03
Nuoroda: http://www.anyksciai.lt
Aprašymas

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Butą/patalpas-butą Nr. 3 su rūsiu 10,14 kv. m pažymėtu P-3, unikalus Nr. 3496-5011-5014:0005, paskirtis gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3496-5011-5014, 1A2p, sienos plytos, kambarių skaičius 2, aukštas 1, bendras plotas 57,23 kv. m, gyvenamasis plotas 33,21 kv. m, statybos metai 1968, Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Pūstalaukių k., Pūstalaukių g. 1-3.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1900 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 190 Eur.

43/100 dalis pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 3496-8000-9014, paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), pastato bendras plotas – 117,23 kv. m, sienos – medis su karkasu, statybos metai – 1968; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9025, paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas – 19 kv. m, sienos – lentos, statybos metai 1968; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9036, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 165 kv. m, statybos metai 1968; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9070, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – betonas/blokai/šlakblokai, užstatytas plotas – 46 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9084, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – plytų mūras, užstatytas plotas 93 kv. m, statybos metai 1975;  pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9114, paskirtis – pagalbinio ūkio,  sienos – lentos, užstatytas plotas 25 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9125, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 64 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9136, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 44 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9147, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 26 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9158, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – plytų mūras, užstatytas plotas 16 kv. m, statybos metai 1968; kitus statinius (inžinerinius)-kiemo statinius, unikalus Nr. 4400-0015-3824, aprašymas – išvietės v1, v2, skysto kuro rezervuarai c1, c2, c3, tvora t1, t2, asfalto danga b1, paskirtis – kiti statiniai, statybos metai 1968; 7329/9073 dalis žemės sklypo 0,7329 ha, esanti 0,9073 ha ploto žemės sklype, kadastro Nr. 3403/0005:17, unikalus Nr. 3403-0005-0017, Gegužės g. 45, Anykščių m., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 21153 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 7175 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 13978 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 2115 Eur. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI. Elektros linijų apsaugos zonos; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kitos daiktinės teisės: Servitutas – teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis), plotas 0,0408 ha, aprašymas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais, plane pažymėta indeksais D ir F. Servitutas – teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis), plotas 0,0018 ha, aprašymas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais, plane pažymėta indeksais E ir G. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pastatą-gyvulių fermą, unikalus Nr. 4400-4749-1225, paskirtis – kita (fermų), sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 663,02 kv. m, būklė – fiziškai pažeistas, statybos metai – 1982; žemės sklypą 0,2877 ha, unikalus Nr. 4400-5401-4630, Zabelynės k. 14A, Andrioniškio sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2367 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1595 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 373 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 399 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 236 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).

Kitos daiktinės teisės: Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), aprašymas: plane pažymėtas simboliu S1. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Kitus inžinerinius statinius-silosinę, unikalus Nr. 4400-5575-2428, kitos inžinerinių statinių paskirties, žymėjimas plane Bet, plotas 994,30 kv. m, statybos metai 1969, Luciūnų k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 528 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 52 Eur. Turto naudojimo sąlyga: statiniai yra privačiame žemės sklype (registro Nr. 34/5909, kadastro numeris 3466/0001:79 Staškūniškio k. v.). Turtui eksploatuoti aukciono laimėtojas sudaro sutartį su žemės sklypo savininku. 

Kitus inžinerinius statinius-sandėliavimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-5554-5243, paskirtis kiti inžineriniai statiniai, žymėjimas plane b1, danga betono plytelės, plotas 526,25 kv. m, statybos metai – 1980, Kurklelių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 4265 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 426 Eur. Turto naudojimo sąlyga: sandėliavimo aikštelė yra Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiame sklype, kurį nuomojasi privatus asmuo (registro Nr. 44/2415271, kadastro numeris 3430/0002:162 Katlėrių k. v.). Turtui eksploatuoti aukciono laimėtojas sudaro sutartį su žemės sklypo nuomininku. 

Butą/patalpą-butą Nr. 1, unikalus Nr. 3495-4007-1010:0003, paskirtis gyvenamoji (butų), žymėjimas plane 3495-4007-1010, 1A2p, bendras plotas 38,14 kv. m, kambarių skaičius 2, aukštas 1, statybos metai – 1954; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 3495-4007-1065, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 3I1p, užstatytas plotas 20,11 kv. m, sienos plytos, statybos metai 1954; pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 3495-4007-1143, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 15I1p, užstatytas plotas 12 kv. m, sienos plytos, statybos metai 1954, Kalno g. 2, 2-1, Svirnų II k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1247 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 124 Eur.

        Pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 3497-0014-2014, pažymėjimas plane 1A1ž(p), paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos mediniai skydai su karkasu, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 60,52 kv. m., statybos metai – 1970; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3497-0014-2025, pažymėjimas plane 2I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 36,00 kv. m, statybos metai – 1970; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 3497-0014-2036, pažymėjimas plane 3I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 28,00 kv. m, statybos metai – 1970; pastatą-viralinę, unikalus Nr. 3497-0014-2047, pažymėjimas plane 4I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 21,85 kv. m, statybos metai – 1970; žemės sklypą 0,1373 ha ploto, unikalus Nr. 4400-5301-0458, Anykščių r. sav., Surdegis, Sodų g. 15.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1918 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 948 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 365 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 605 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 191 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas 1111 kv. m. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

        Negyvenamąją patalpą-biblioteką, unikalus Nr. 4400-0124-2231:6048, su dalimi bendro naudojimo patalpų pažymėtų: a-3-1,60 kv. M (57/100 iš 2,78 kv. m) ir a-4-3,83 kv. m (57/100 iš 6,68 kv. m); viso 5,43 kv. m. Bendras plotas 42,56 kv. M, pagrindinis plotas – 38,83 kv. m pažymėjimas plane 3498-2014-3013, 1B2p, paskirtis – administracinė, statybos metai – 1982; 0,0074 ha žemės sklypo dalį, esančią 0,1116 ha ploto žemės sklype kadastro Nr. 3428/0001:166 Janušavos k. v., unikalus Nr. 3428-0001-0166, Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Janušavos k., Gintaro g. 14, 14-5.

         Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1053 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 972 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 81 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 105 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); gruntinių geodezinių ženklų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis). Teisė naudotis sklypo dalimi indeksas A ir B 0,013 ha ir 0,0003 ha. Teisės naudotojai: kiti naudotojai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

       Negyvenamąją patalpą-medicinos punktą, unikalus Nr. 3498-2014-3013:0003. Patalpą Nr. 3 sudaro patalpos 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-1 (0,107 iš 3,74 kv. m), a-2 (0,107 iš 4,93 kv. m) – 0,93 kv. m. Viso: 45,83 kv. m, pažymėjimas plane 3498-2014-3013, 1B2p, paskirtis – gydymo, bendras plotas 44,90 kv. m, statybos metai – 1982; 0,0078 ha žemės sklypo dalį, esančią 0,1116 ha ploto žemės sklype kadastro Nr. 3428/0001:166 Janušavos k. v., unikalus Nr. 3428-0001-0166. Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Janušavos k., Gintaro g. 14, 14-3.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1053 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 972 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 81 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 105 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); gruntinių geodezinių ženklų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis). Teisė naudotis sklypo dalimi indeksas A ir B 0,013 ha ir 0,0003 ha. Teisės naudotojai: kiti naudotojai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

       Butą/patalpą-butą, unikalus Nr. 3493-3000-1013:0001 su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-1 (50/100 iš 8,54 kv. m), a-2 (50/100 iš 7,10 kv. m), paskirtis gyvenamoji (butų), žymėjimas plane 3493-3000-1013, 1A1m, bendras plotas 16,35 kv. m, kambarių skaičius 1, aukštas 1, statybos metai – 1933; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3493-3000-1035, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 3I1ž, užstatytas plotas 10 kv. m, sienos lentos, statybos metai 1955, Anykščiai, J. Biliūno g. 89-3; žemės sklypo dalį  0,0209 ha, esančią 0,1035 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. 4400-5054-0651, Anykščiai, J. Biliūno g. 89.

         Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 5580 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 4500 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1080 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 558 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečias skirsnis); Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

      Negyvenamąją patalpą-administracines patalpas, unikalus Nr. 4400-0485-5074:7393, su rūsiu R1-R6 (183,71 kv. m), bendro naudojimo patalpomis: a-1 (6110/6450 iš 6,45 kv. m) ir a-2 (4353/45977 iš 45,97 kv. m), iš viso 49,64 kv. m, paskirtis administracinė, žymėjimas plane 3498-8012-5010, 1C2p, bendras plotas – 422,94 kv. m, statybos metai – 1988, Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k., Vaisiutiškio g. 1-3; žemės sklypo dalį 0,1403 ha ploto, esančią 0,5118 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. 3440-0001-0079, Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Mačionių k., Vaisiutiškio g. 1.

      Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 8100 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 7470 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 630 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 810 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

      Pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 4400-5554-5304, paskirtis kita (ūkio), žymėjimas plane 1J1p, bendras plotas – 181,82 kv. m, sienos plytos, aukštų skaičius 1, statybos metai – 1980; 0,0794 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5850-2828, kadastro Nr. 3484/0003:535 Viešintų k. v., Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų  g. 13.

       Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1963 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1200 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 400 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 363 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 196 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

     Pastatą-karvidę, unikalus Nr. 4400-2941-9301, kitos (fermų) paskirties, žymėjimas plane 1Ž1b, plotas 440,58 kv. m, būklė fiziškai pažeistas, statybos metai 1960; vandentiekio tinklus-vandentiekio bokštą, unikalus Nr. 4400-2941-9312, vandentiekio tinklų paskirties, žymėjimas plane vb, medžiaga metalas, statybos metai 1960; 0,1658 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5850-3090, kadastro Nr. 3468/0003:342 Surdegio k. v., Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Mitošiūnų k., Mitošiūnų g. 12A.

       Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 5953 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 5130 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 460 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 363 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 595 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 164 kv. m;  paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Kitos aukciono sąlygos: visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir nekilnojamojo turto kaina mokama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).

Dalyvių registracijos pradžia – 2023-03-08, 00.00 val., pabaiga 2023-03-10, 23.59 val. Aukciono data ir laikas nuo 2023-03-15, 09.00 val. iki 2023-03-16, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2023-02-20.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.

                                                                                                                                                                                                

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.