Antradienis, rugpjūčio 16 d.

Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
Skelbiančioji institucija: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2022-06-08
Nuoroda: http://www.anyksciai.lt
Aprašymas

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.


Butą-patalpą-butą Nr. 3, unikalus Nr. 3494-0040-7012:0003, su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-1 (0,15 iš 23,51 kv. m) – 3,53 kv. m, bendras plotas 139,94 kv. m, pažymėjimas plane 3494-0040-7012, 1N2p, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1, statybos metai – 1940, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Dvaro g. 12-3.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1744 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1575 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 169 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 174 Eur. Turto naudojimo sąlyga: kultūros paveldo statinys – Troškūnų dvaro sodybos rūmai (unikalus kodas kultūros vertybių registre 37561) yra Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 70) komplekso sudėtinė dalis. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.  Žemės sklypo dalis 0,2430 ha, esanti 0,9439 ha ploto žemės sklype išnuomojama (unikalus Nr. 4400-5403-1818, kadastrinis Nr. 3410/0001:750 Aukštakalnio k. v.) Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Dvaro g. 12. Žemės sklypas išnuomojamas 18 (aštuoniolikai) metų. Išnuomojamo žemės sklypo vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka, – 1709 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų  apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, aštuntasis trečiasis skirsnis. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.
Butą/patalpą-butą, unikalus Nr. 3496-8019-8012:0003, pažymėjimas plane 3496-8019-8012, 1A2p, paskirtis – gyvenamoji (butų), sienos plytų, antrame aukšte, statybos metai 1968; ¼ pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 3496-8019-8023, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, statybos metai 1969; ½ pastato-tvarto, unikalus Nr.  3496-8019-8078, pažymėjimas plane 7I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, statybos metai 1969; ½ pastato-daržinės, unikalus Nr. 3496-8019-8089, pažymėjimas plane 8I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, statybos metai 1969; ½ pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 3496-8019-8092, pažymėjimas plane 9I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, statybos metai 1969; ½ pastato-garažo, unikalus Nr. 3496-8019-8101, pažymėjimas plane 10I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, statybos metai 1990; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 3496-8019-8123, pažymėjimas plane k (šulinys), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos metai 1969, Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Dabužių I k., Miško g. 3, 3-3.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1444 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 144 Eur.
43/100 dalis pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 3496-8000-9014, paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), pastato bendras plotas – 117,23 kv. m, sienos – medis su karkasu, statybos metai – 1968; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9025, paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas – 19 kv. m, sienos – lentos, statybos metai 1968; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9036, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 165 kv. m, statybos metai 1968; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9070, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – betonas/blokai/šlakblokai, užstatytas plotas – 46 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9084, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – plytų mūras, užstatytas plotas 93 kv. m, statybos metai 1975;  pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9114, paskirtis – pagalbinio ūkio,  sienos – lentos, užstatytas plotas 25 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9125, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 64 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9136, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 44 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9147, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – lentos, užstatytas plotas 26 kv. m, statybos metai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-9158, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos – plytų mūras, užstatytas plotas 16 kv. m, statybos metai 1968; kitus statinius (inžinerinius)-kiemo statinius, unikalus Nr. 4400-0015-3824, aprašymas – išvietės v1, v2, skysto kuro rezervuarai c1, c2, c3, tvora t1, t2, asfalto danga b1, paskirtis – kiti statiniai, statybos metai 1968; 7329/9073 dalis žemės sklypo 0,7329 ha, esanti 0,9073 ha ploto žemės sklype, kadastro Nr. 3403/0005:17, unikalus Nr. 3403-0005-0017, Gegužės g. 45, Anykščių m., Anykščių r. sav.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 26113 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 8857 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 17256 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 2611 Eur. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI. Elektros linijų apsaugos zonos; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kitos daiktinės teisės: Servitutas – teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis), plotas 0,0408 ha, aprašymas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais, plane pažymėta indeksais D ir F. Servitutas – teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis), plotas 0,0018 ha, aprašymas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais, plane pažymėta indeksais E ir G. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Pastatą-gyvulių fermą, unikalus Nr. 4400-4749-1225, paskirtis – kita (fermų), sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 663,02 kv. m, būklė – fiziškai pažeistas, statybos metai – 1982; žemės sklypą 0,2877 ha, unikalus Nr. 4400-5401-4630, Zabelynės k. 14A, Andrioniškio sen., Anykščių r. sav.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2826 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1968 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 459 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 399 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 282 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).
Kitos daiktinės teisės: Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), aprašymas: plane pažymėtas simboliu S1. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Kitus inžinerinius statinius-aerodromo aikštelę, unikalus Nr. 4400-3940-2407, danga – asfaltas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, plotas 16629,05 kv. m, statybos metai – 1985; 3,2013 ha žemės sklypą, kadastro Nr. 3436/0003:463, unikalus Nr. 4400-5048-1528, Anykščių r. sav., Debeikių sen., Gerkonių k.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 18889 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 14722 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 3562 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 605 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 1888 Eur. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: V. Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Negyvenamąsias patalpas-Gydomąjį-ūkinį skyrių, unikalus Nr. 4400-5021-9838:3005, su bendro naudojimo patalpomis: 1-370 (1/2 t. y. 2,73 kv. m), 1-371 (1/2 t. y. 0,68 kv. m), 3-191 (1/2 t. y. 16,58 kv. m), viso: 19,99 kv. m, pažymėjimas plane 3400-1001-3014, 1D3p, pastatas, kuriame yra patalpos – dviejų ir trijų aukštų, sienos plytų, baigtumas – 98 proc., bendras plotas – 10 090,49 kv. m, statybos metai – 1998, Anykščių r. sav., Anykščiai, Ramybės g. 15-1.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 94809 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 94597 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 212 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 9480 Eur.
Valstybinės žemės sklypo dalis 1,6474 ha, esanti 3,5290 ha ploto žemės sklype (unikalus Nr. 4400-1616-1485, kadastro Nr. 3403/0011:109 Anykščių m. k. v.), Ramybės g. 15, Anykščiai, Anykščių r. sav. išnuomojama. Žemės sklypo dalis išnuomojama 87 (aštuoniasdešimt septyneriems) metams. Išnuomojamo žemės sklypo dalies vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 41967 Eur. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis); šilumos perdavimo tinklų  apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Kitus inžinerinius statinius-silosinę, unikalus Nr. 4400-5575-2428, kitos inžinerinių statinių paskirties, žymėjimas plane Bet, plotas 994,30 kv. m, statybos metai 1969, Luciūnų k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 826 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 82 Eur. Turto naudojimo sąlyga: statiniai yra privačiame žemės sklype (registro Nr. 34/5909, kadastro numeris 3466/0001:79 Staškūniškio k. v.). Turtui eksploatuoti aukciono laimėtojas sudaro sutartį su žemės sklypo savininku. 
Kitus inžinerinius statinius-sandėliavimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-5554-5243, paskirtis kiti inžineriniai statiniai, žymėjimas plane b1, danga betono plytelės, plotas 526,25 kv. m, statybos metai – 1980, Kurklelių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 5265 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 526 Eur. Turto naudojimo sąlyga: sandėliavimo aikštelė yra Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiame sklype, kurį nuomojasi privatus asmuo (registro Nr. 44/2415271, kadastro numeris 3430/0002:162 Katlėrių k. v.). Turtui eksploatuoti aukciono laimėtojas sudaro sutartį su žemės sklypo nuomininku. 
Pastatą-garažą, unikalus Nr. 3497-2000-7018, garažų paskirties, žymėjimas plane 1G1p, bendras plotas 356,98 kv. m, statybos metai 1972; žemės sklypą 0,2465 ha, unikalus Nr. 4400-4470-2936, Gegužės g. 49, Anykščiai, Anykščių r. sav.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 34841 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 21465 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 12717 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 659 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 3484 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Butą/patalpą-butą Nr. 1, unikalus Nr. 3495-4007-1010:0003, paskirtis gyvenamoji (butų), žymėjimas plane 3495-4007-1010, 1A2p, bendras plotas 38,14 kv. m, kambarių skaičius 2, aukštas 1, statybos metai – 1954; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 3495-4007-1065, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 3I1p, užstatytas plotas 20,11 kv. m, sienos plytos, statybos metai 1954; pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 3495-4007-1143, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 15I1p, užstatytas plotas 12 kv. m, sienos plytos, statybos metai 1954, Kalno g. 2, 2-1, Svirnų II k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1539 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 153 Eur.
Butą/patalpą-butą Nr. 7, unikalus Nr. 3495-5004-7012:0007, paskirtis gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3495-5004-7012, 1A1m, bendras plotas 48,96 kv. m, kambarių skaičius 2, aukštas 1, statybos metai – 1955; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 3495-5004-7020, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 2I1m, užstatytas plotas 25 kv. m, statybos metai 1967; pastatą-daržinę, unikalus Nr. 3495-5004-7086, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 8I1ž, užstatytas plotas 24 kv. m, statybos metai 1967, Šepetiškio k. 2, 2-7, Anykščių sen., Anykščių r. sav.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2511 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 251 Eur.
Butą-patalpą-butą Nr. 4, unikalus Nr. 3496-6007-4015:0004, bendras plotas 28,53 kv. m, pažymėjimas plane 3496-6007-4015, 1A2p, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 2, kambarių skaičius 1, statybos metai – 1966; pastatą-sandėlį su tremperiu (palėpę), unikalus Nr. 3496-6007-4062, pažymėjimas plane 6I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 7,00 kv. m, statybos metai – 1966; pastatą-tvartą su tremperiu (palėpę), unikalus Nr. 3496-6007-4076, pažymėjimas plane 7I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 20,00 kv. m, statybos metai – 1966; 1/4 kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 3496-6007-4115, aprašymas – šulinys k, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos metai – 1966, Garbėnų k. 3, 3-4, Kavarsko sen., Anykščių r. sav.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 512 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 51 Eur.
Butą/patalpą-butą Nr. 3 su b. n. patalpa ½ a-2 – 3,42 kv. m, unikalus Nr. 3493-4004-1014:0003, paskirtis gyvenamoji (butų), pastatas, kuriame yra butas 3493-4004-1014, 1A1p, bendras plotas 27,23 kv. m, kambarių skaičius 1, aukštas 1, statybos metai – 1934, Kreivoji g. 1-3, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 680 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 68 Eur. Turto naudojimo sąlyga: pastatas, Kreivoji g. 1 Smėlynės k., Troškūnų sen., kultūros paveldo objektas (unikalus kodas kultūros vertybių registre – 37564) vadinamas pirmu kumetynu yra Troškūnų dvaro sodybos komplekso (unikalus  kodas kultūros vertybių registre – 70) sudėtinė dalis. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014-05-12 vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-AV-696 Troškūnų dvaro sodybai bei pirmajam kumetynui nustatytos vertingosios savybės, paveldosauginiai reikalavimai bei apibrėžtos teritorijos ribos. Pirmojo kumetyno ir kitų pastatų, esančių Troškūnų dvaro sodybos teritorijoje, statybos bei  tvarkybos darbai gali būti vykdomi tik nepažeidžiant vertingųjų savybių, nustatytų Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo akte, taip pat prisilaikant nekilnojamųjų kultūros vertybių, atskirų grupių tipinių apsaugos, paveldo tvarkybos reglamentų. Statinių bei jų teritorijos statybos bei tvarkybos darbų projektai turi būti derinami su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos skyriumi.
        Pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 3497-0014-2014, pažymėjimas plane 1A1ž(p), paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos mediniai skydai su karkasu, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 60,52 kv. m., statybos metai – 1970; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3497-0014-2025, pažymėjimas plane 2I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 36,00 kv. m, statybos metai – 1970; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 3497-0014-2036, pažymėjimas plane 3I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 28,00 kv. m, statybos metai – 1970; pastatą-viralinę, unikalus Nr. 3497-0014-2047, pažymėjimas plane 4I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 21,85 kv. m, statybos metai – 1970; žemės sklypą 0,1373 ha ploto, unikalus Nr. 4400-5301-0458, Anykščių r. sav., Surdegis, Sodų g. 15.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2225 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1170 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 450 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 605 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 222 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas 1111 kv. m. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Butą/patalpą-butą Nr. 5, unikalus Nr. 3493-4004-1014:0005, paskirtis gyvenamoji (butų), pastatas, kuriame yra butas 3493-4004-1014, 1A1p, bendras plotas 31,69 kv. m, kambarių skaičius 1, aukštas 1, statybos metai – 1934; 1/6 pastato-tvarto, unikalus Nr. 3493-4004-1080, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 2I1p, užstatytas plotas 186 kv. m, statybos metai 1975; 1/6 pastato-malkinės, unikalus Nr. 3493-4004-1036, paskirtis pagalbinio ūkio, žymėjimas plane 3I1ž, užstatytas plotas 79 kv. m, statybos metai 1975, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Kreivoji g. 1, 1-5.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 816 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 81 Eur. Turto naudojimo sąlyga: pastatas, Kreivoji g. 1 Smėlynės k., Troškūnų sen., kultūros paveldo objektas (unikalus kodas kultūros vertybių registre – 37564) vadinamas pirmu kumetynu yra Troškūnų dvaro sodybos komplekso (unikalus  kodas kultūros vertybių registre – 70) sudėtinė dalis. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014-05-12 vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-AV-696 Troškūnų dvaro sodybai bei pirmajam kumetynui nustatytos vertingosios savybės, paveldosauginiai reikalavimai bei apibrėžtos teritorijos ribos. Pirmojo kumetyno ir kitų pastatų, esančių Troškūnų dvaro sodybos teritorijoje, statybos bei tvarkybos darbai gali būti vykdomi tik nepažeidžiant vertingųjų savybių, nustatytų Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo akte, taip pat prisilaikant nekilnojamųjų kultūros vertybių, atskirų grupių tipinių apsaugos, paveldo tvarkybos reglamentų. Statinių bei jų teritorijos statybos bei tvarkybos darbų projektai turi būti derinami su  Kultūros  paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos skyriumi.
        Negyvenamąją patalpą-biblioteką, unikalus Nr. 4400-0124-2231:6048, su dalimi bendro naudojimo patalpų pažymėtų: a-3-1,60 kv. M (57/100 iš 2,78 kv. m) ir a-4-3,83 kv. m (57/100 iš 6,68 kv. m); viso 5,43 kv. m. Bendras plotas 42,56 kv. M, pagrindinis plotas – 38,83 kv. m pažymėjimas plane 3498-2014-3013, 1B2p, paskirtis – administracinė, statybos metai – 1982; 0,0074 ha žemės sklypo dalį, esančią 0,1116 ha ploto žemės sklype kadastro Nr. 3428/0001:166 Janušavos k. v., unikalus Nr. 3428-0001-0166, Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Janušavos k., Gintaro g. 14, 14-5.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1300 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1200 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 100 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 130 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); gruntinių geodezinių ženklų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis). Teisė naudotis sklypo dalimi indeksas A ir B 0,013 ha ir 0,0003 ha. Teisės naudotojai: kiti naudotojai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
       Negyvenamąją patalpą-medicinos punktą, unikalus Nr. 3498-2014-3013:0003. Patalpą Nr. 3 sudaro patalpos 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-1 (0,107 iš 3,74 kv. m), a-2 (0,107 iš 4,93 kv. m) – 0,93 kv. m. Viso: 45,83 kv. m, pažymėjimas plane 3498-2014-3013, 1B2p, paskirtis – gydymo, bendras plotas 44,90 kv. m, statybos metai – 1982; 0,0078 ha žemės sklypo dalį, esančią 0,1116 ha ploto žemės sklype kadastro Nr. 3428/0001:166 Janušavos k. v., unikalus Nr. 3428-0001-0166. Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Janušavos k., Gintaro g. 14, 14-3.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1300 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1200 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 100 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 130 Eur. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); gruntinių geodezinių ženklų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis). Teisė naudotis sklypo dalimi indeksas A ir B 0,013 ha ir 0,0003 ha. Teisės naudotojai: kiti naudotojai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
         ½ pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 3493-0006-6019, gyvenamosios (vieno buto pastatai) paskirties, žymėjimas plane 1A1m, bendras plotas 38,34 kv. m, statybos metai 1930; ½ pastato-tvarto, unikalus Nr. 3493-0006-6119, pagalbinio ūkio paskirties, pažymėjimas plane 12I1ž, sienos medis su karkasu, statybos metai 1930; ½ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 3493-0006-6130, aprašymas lauko tualetas, pažymėjimas plane v, statybos metai 1930; 0,0578 ha žemės sklypo dalį, esančią 0,1540 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. 3472-0001-0044, Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Svirnų I k. 4.
         Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1821 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1200 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 500 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 121 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 182 Eur. Juridiniai faktai: nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). 2009 m. balandžio  29 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr.KPD-RM-1089 buvo nustatytos Svirnų I dvaro sodybos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos (dvaro sodybos teritorijos plotas 112 750 kv. m.). Sodybos teritorijoje  esančiame žemės sklype (unikalus Nr. 3472-0001-0044) vykdomi darbai bei jų projektai turi būti derinami su  Kultūros paveldo departamento Panevėžio-Utenos skyriumi. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis), plotas 1527 kv. m; kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 360 kv. m. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.


Kitos aukciono sąlygos: visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir nekilnojamojo turto kaina mokama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).
Dalyvių registracijos pradžia – 2022-08-02, 00.00 val., pabaiga 2022-08-04, 23.59 val. Aukciono laikas nuo 2022-08-09, 09.00 val. iki 2022-08-12, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2022-07-04.
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.

                                                                                      

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.