Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
Skelbiančioji institucija: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2021-06-18
Nuoroda: http://www.anyksciai.lt
Aprašymas

Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Oro uostą-aerodromo nusileidimo taką, unikalus Nr. 4400-5058-8791, pažymėjimas plane a, danga – asfaltbetonis, oro uosto kategorija – civilinis, orlaivių tako rūšis – tūpimo, plotas 17592,77 kv. m, statybos metai – 1976; 4,4820 ha žemės sklypą, kadastro Nr. 3474/0001:285, Šerių k. v., unikalus Nr. 4400-5523-2158, Šerių k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.   

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 39304 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 31500 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 7200 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 604 Eur. Kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis –3930 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-09-13, 00.00 val., pabaiga 2021-09-15, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-09-20, 09.00 val. iki 2021-09-23, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-08-16.

Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas-teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), pažymėtas simboliu S4, S3, S2, S1; Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis); melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 3494-0042-7016, pažymėjimas plane 1A1m, paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daigiau butų - daugiabučiai pastatai), sienos rąstų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 190,48 kv. m, statybos metai – 1940; pastatą-ūkio pastatą, unikalus Nr. 3494-0042-7027, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 42,00 kv. m, statybos metai – 1940, 0,3858 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-5459-8611, 3410/0003:355 Aukštakalnio k. v., Okuličių g. 24, Latavėnų k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 6109 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 3000 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 2700 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 409 Eur. Kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 610 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-09-13, 00.00 val., pabaiga 2021-09-15, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-09-20, 09.00 val. iki 2021-09-23, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-08-16.

Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Kitus inžinerinius statinius-silosinę, unikalus Nr. 4400-5575-2428, kitos inžinerinių statinių paskirties, žymėjimas plane Bet, plotas 994,30 kv. m, statybos metai 1969, Luciūnų k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1200 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis –120 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-09-13, 00.00 val., pabaiga 2021-09-15, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-09-20, 09.00 val. iki 2021-09-23, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-08-16.

Turto naudojimo sąlyga: statiniai yra privačiame žemės sklype (registro Nr. 34/5909, kadastro numeris 3466/0001:79 Staškūniškio k. v.). Turtui eksploatuoti aukciono laimėtojas sudaro sutartį su žemės sklypo savininku. 

Kitos aukciono sąlygos:   visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir nekilnojamojo turto kaina mokama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. 

Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.


Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.