Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
Skelbiančioji institucija: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2021-03-30
Nuoroda: http://www.anyksciai.lt
Aprašymas


Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Pastatą-šienainio bokštą, unikalus Nr. 4400-2345-8999, paskirtis – kita (ūkio), pažymėjimas plane 1J1b, sienos blokeliai, statybos metai 1983; kitus inžinerinius statinius-siloso tranšėją, unikalus Nr. 4400-5456-9326, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane s1, medžiaga gelžbetonio blokai, statybos metai 1983; žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-4437-3391, 0,8304 ha, Anykščių r. sav., Viešintų sen., Nemeirių k. 3.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 6180 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 3580 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 2600 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 618 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-24, 00.00 val., pabaiga 2021-05-26, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-05-31, 09.00 val. iki 2021-06-03, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-04-26.

Kitos daiktinės teisės: Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), plotas 0,0629 ha, aprašymas – plane pažymėtas simboliu S. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Pastatą-katilinę, unikalus Nr. 4400-3792-2814, pastatas pažymėtas indeksu 1P1p, pastato bendras plotas – 46,84 kv. m, sienos plytų, stogas šlaitinis, vieno aukšto,  statybos metai – 1982; žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5301-1622, 0,0746 ha, Anykščių r. sav., Andrioniškis, ŠV. Huberto g. 2.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1963 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1200 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 400 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 363 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 196 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-24, 00.00 val., pabaiga 2021-05-26, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-05-31, 09.00 val. iki 2021-06-03, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-04-26.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis. Kitos daiktinės teisės: servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,0137 ha, aprašymas S. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Pastatą-malūną, unikalus Nr. 4400-4595-9517, pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 98,23 kv. m, statybos metai – 1900, S. Kairio g. 3, Kurklių II k., Kurklių sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 733 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 370 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 363 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 73 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-24, 00.00 val., pabaiga 2021-05-26, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-05-31, 09.00 val. iki 2021-06-03, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-04-26.

Žemės sklypas 0,0371 ha išnuomojamas (unikalus Nr. 4400-5527-7995, kadastrinis Nr. 3427/0002:437 Gražavietės k. v.). Žemės sklypas išnuomojamas 20 (dvidešimčiai) metų. Išnuomojamo žemės sklypo vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 40 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų  apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Pastatą-boilerinę, unikalus Nr. 4400-4595-9182, pažymėjimas plane 1P1p, paskirtis – gamybos, pramonės, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 54,52 kv. m, statybos metai – 1963, Anykščiai, Žvejų g. 16B.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1621 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1500 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 121 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 162 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-24, 00.00 val., pabaiga 2021-05-26, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-05-31, 09.00 val. iki 2021-06-03, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-04-26.

Žemės sklypas 0,0155 ha išnuomojamas (unikalus Nr. 4400-5463-7520, kadastrinis Nr. 3403/0021:160 Anykščių m. k. v.). Žemės sklypas išnuomojamas 24 (dvidešimt keturiems) metams. Išnuomojamo žemės sklypo vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 658 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis); šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis). Kitos daiktinės teisės: servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,0052 ha, aprašymas S. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Butą-patalpą-butą Nr. 3, unikalus Nr. 3494-0040-7012:0003, su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-1 (0,15 iš 23,51 kv. m) – 3,53 kv. m, bendras plotas 139,94 kv. m, pažymėjimas plane 3494-0040-7012, 1N2p, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1, statybos metai – 1940, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Dvaro g. 12-3.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2569 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 2400 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 169 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 256 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-24, 00.00 val., pabaiga 2021-05-26, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-05-31, 09.00 val. iki 2021-06-03, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-04-26.

Turto naudojimo sąlyga: kultūros paveldo statinys – Troškūnų dvaro sodybos rūmai (unikalus kodas kultūros vertybių registre 37561) yra Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 70) komplekso sudėtinė dalis. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Žemės sklypo dalis 0,2430 ha, esanti 0,9439 ha ploto žemės sklype išnuomojama (unikalus Nr. 4400-5403-1818, kadastrinis Nr. 3410/0001:750 Aukštakalnio k. v.) Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Dvaro g. 12. Žemės sklypas išnuomojamas 19 (devyniolikai) metų. Išnuomojamo žemės sklypo vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 1545 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų  apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, aštuntasis trečiasis skirsnis. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Butą/patalpą-butą, unikalus Nr. 3496-8019-8012:0003, pažymėjimas plane 3496-8019-8012, 1A2p, paskirtis – gyvenamoji (butų), sienos plytų, antrame aukšte, statybos metai 1968; ¼ pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 3496-8019-8023, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, statybos metai 1969; ½ pastato-tvarto, unikalus Nr.  3496-8019-8078, pažymėjimas plane 7I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, statybos metai 1969; ½ pastato-daržinės, unikalus Nr. 3496-8019-8089, pažymėjimas plane 8I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, statybos metai 1969; ½ pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 3496-8019-8092, pažymėjimas plane 9I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, statybos metai 1969; ½ pastato-garažo, unikalus Nr. 3496-8019-8101, pažymėjimas plane 10I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, statybos metai 1990; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 3496-8019-8123, pažymėjimas plane k (šulinys), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos metai 1969, Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Dabužių I k., Miško g. 3, 3-3.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2200 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 220 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-24, 00.00 val., pabaiga 2021-05-26, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-05-31, 09.00 val. iki 2021-06-03, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-04-26.

Pastatą-dvaro svirną, unikalus Nr. 4400-5220-1244, paskirtis – kita (ūkio), pažymėjimas plane 1J1/p, bendras plotas – 265,96 kv. m, sienos – akmuo, fiziškai pažeistas, statybos metai – 1900. Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Laviškio k., Ežero g. 4A.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 741 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 650 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 91 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 74 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-24, 00.00 val., pabaiga 2021-05-26, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-05-31, 09.00 val. iki 2021-06-03, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-04-26.

Žemės sklypas 0,3102 ha išnuomojamas (unikalus Nr. 4400-5391-3963, kadastrinis Nr. 3472/0004:121 Svirnų k. v.). Žemės sklypas išnuomojamas 14 (keturiolikai) metų. Išnuomojamo žemės sklypo vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 375 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų  apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.   

Pastatą-tvartą, unikalus Nr. 4400-4906-6173, pažymėjimas plane 6I1/b, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos akmenbetonio, būklė fiziškai pažeistas, statybos metai 1940; pastatą-svirną I dvaro sodybos tvartą unikalus Nr. 4400-4830-3219, pažymėjimas plane 7I1b, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos akmenbetonio, statybos metai 1940; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 4400-4906-6162, pažymėjimas plane 4I1/b, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos akmenbetonio, būklė fiziškai pažeistas, statybos metai 1940; ½ pastato-tvarto, unikalus Nr.  4400-1164-8134, pažymėjimas plane 5I1/b, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos akmenbetonio, būklė fiziškai pažeistas, statybos metai 1940. Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Svirnų I k., 6A.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 850 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 85 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-24, 00.00 val., pabaiga 2021-05-26, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-05-31, 09.00 val. iki 2021-06-03, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-04-26.

Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (unikalus kodas kultūros vertybių registre 32884) yra Svirnų I dvaro sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 68) komplekso sudėtinė dalis. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.   

Pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3494-0135-6018, pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos plytų, stogo danga – asbestcementis, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 169,71 kv. m, fiziškai pažeistas, statybos metai – 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Kreivoji g. 3A.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 280 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 250 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 30 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 28 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-24, 00.00 val., pabaiga 2021-05-26, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-05-31, 09.00 val. iki 2021-06-03, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-04-26.

Turto naudojimo sąlyga: buvusi spirito varyklos katilinė - Kultūros paveldo statinys - Troškūnų dvaro sodybos spirito varyklos katilinė ir džiovyklos liekanos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 37563) yra Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 70) komplekso sudėtinė dalis.

Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Žemės sklypo dalis 0,0440 ha, esanti 0,8642 ha ploto žemės sklype išnuomojama (unikalus Nr. 4400-5005-4781, kadastrinis Nr. 3410/0001:739 Aukštakalnio k. v.) Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Kreivoji 3. Žemės sklypas išnuomojamas 5 (penkeriems) metams. Išnuomojamo žemės sklypo vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 60 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų  apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, aštuntasis trečiasis skirsnis. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

Kitos aukciono sąlygos : visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir nekilnojamojo turto kaina mokama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. 

Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.                                                                                                                                  

 

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.