Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
Skelbiančioji institucija: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2019-11-07
Nuoroda: http://www.anyksciai.lt
Aprašymas

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Butą/patalpą-butą Nr. 5, unikalus Nr. 3490-0008-0017:0005, pastatas, kuriame yra butas pažymėtas indeksu 1A1m, bendras buto plotas – 26,81 kv. m, pastato, sienos rąstų, stogas šlaitinis, vieno aukšto, buto būklė – avarinė, statybos metai – 1900,  1/6 kitų statinių (inžinerinių) - kiemo statinių (šulinys) unikalus Nr. 3490-0008-0028, statybos metai – 1959, Kreivoji g. 7-5, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 190 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 120 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 70 Eur. Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kaina – 200 Eur, iš jų:  turto pradinė pardavimo kaina – 190 Eur, žemės sklypo pardavimo kaina  žemės  sklypo nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 10 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 20 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 19 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25. 214/1975 dalis (0,0214 ha) žemės sklypo nuomojama (unikalus Nr. 4400-4519-9960, kadastrinis Nr. 3410/0001:730 Aukštakalnio k. v.), Kreivoji g. 7, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Žemės sklypo nuomos terminas – 6 (šešeri) metai. Sprendimas dėl žemės sklypo dalies nuomos termino priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Žemės sklypo dalies nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą pastato-gyvenamojo namo (unikalus numeris 3490-0008-0017) naudojimo trukmę. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; II   kelių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Butą/patalpą-butą Nr. 6 (unikalus Nr. 3490-0008-0017:0006), pastatas, kuriame yra butas, pažymėtas indeksu 1A1m, bendras buto plotas – 26,59 kv. m, pastato, kuriame yra butas, sienos rąstų, stogas šlaitinis, vieno aukšto, buto būklė – avarinė, statybos metai – 1900, su priklausiniais: 1/6 kitų statinių (inžinerinių)-kiemo statinių (šulinys) unikalus Nr. 3490-0008-0028, statybos metai – 1959. Kreivoji g. 7-6, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 188 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 118 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 70 Eur. Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kaina – 198 Eur, iš jų:  turto pradinė pardavimo kaina – 188 Eur, žemės sklypo pardavimo kaina  žemės  sklypo nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 10 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 20 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 19 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25. 212/1975 dalis  (0,0212 ha) žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-4519-9960, kadastrinis Nr. 3410/0001:730 Aukštakalnio k. v.), Kreivoji g. 7, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Žemės sklypo nuomos terminas – 6 (šešeri) metai. Sprendimas dėl žemės sklypo dalies nuomos termino priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Žemės sklypo dalies nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą pastato-gyvenamojo namo (unikalus numeris 3490-0008-0017) naudojimo trukmę. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; II   kelių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Pastatą-biblioteką, unikalus Nr. 3496-0000-9010, pažymėjimas plane 1C2p, paskirtis – kultūros, sienos plytų, stogo danga – asbestcementis, aukštų skaičius – 2, bendras plotas – 422,45 kv. m, statybos metai – 1960; pastatą-garažą, unikalus Nr. 3496-0000-9021, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – garažų, sienos plytų, stogo danga – tolis, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 228,92 kv. m, statybos metai – 1978; kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr. 3496-0000-9032, aprašymas šaligatviai, statybos metai – 1960; žemės sklypą 0,1315 ha (unikalus Nr. 4400-3207-9351, kadastrinis Nr. 3403/0014:4 Anykščių m. k. v.), J. Biliūno g. 35, Anykščiai.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 131510 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 83835 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 47385 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 290 Eur. Kainos didinimo intervalas – 200 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 13151 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; I ryšių linijų apsaugos zonos; XXXIV – nacionaliniai ir regioniniai parkai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Pastatą-katilinę, unikalus Nr. 3498-6016-9019, pastatas pažymėtas indeksu 1H1p, bendras plotas – 42,83 kv. m, sienos plytų, stogas sutapdintas (ruloninė danga), vieno aukšto, statybos metai – 1986, su 0,0710 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 3438-0002-0260, kadastrinis Nr. 3438/0002:260 Levaniškių k. v.). Ateities g. 2, Levaniškių k., Traupio sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 632 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 535 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 97 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 63 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 4400-0206-8111, pažymėjimas plane 2A1m, bendras pastato plotas – 263,14 kv. m, sienos – rąstų, stogas šlaitinis, vieno aukšto, būklė – avarinė, statybos metai – 1940, pastatas-mokykla, unikalus Nr. 4400-0206-8188, statybos metai – 1940, pažymėjimas plane 3C1p, vieno aukšto, sienos mūrinės, bendras plotas – 386,53 kv. m, statybos metai –1940. 0,3068 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4377-7635, kadastrinis Nr. 3440/0002:401 Mačionių k. v.). Gečionių g. 32, Gečionių k., Skiemonių sen.,  Anykščių r. sav.   

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2837 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 2477 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 245 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 115 Eur. Kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 283 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI – elektros linijų apsaugos zonos, II – kelių apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; visuomeninės paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 3494-9009-9011, pažymėjimas plane 1A1m, bendras pastato plotas – 110,93 kv. m, sienos – rąstų, stogas šlaitinis, vieno aukšto, būklė – avarinė, statybos metai – 1949. 0,1322 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4641-5649, kadastrinis Nr. 3474/0003:568 Šerių k. v.). Jakšiškio k. 4, Kavarsko sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1282 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 692 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 590 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 128 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI – elektros linijų apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pastatą-archyvą, unikalus Nr. 3499-0009-2019, pažymėjimas plane 1B2p, paskirtis – administracinė, sienos plytų, stogo danga – ruberoidas, aukštų skaičius – 2, bendras plotas – 370,04 kv. m, statybos metai – 1990. Žemės sklypą 0,0692 ha (unikalus Nr. 4400-4480-3907, kadastrinis Nr. 3403/0005:28 Anykščių m. k. v.), Gegužės 49B, Anykščiai.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 40909 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 38637 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1612 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 660 Eur. Kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 4090 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI – elektros linijų apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Butą-patalpą-butą Nr. 4, unikalus Nr. 3496-8019-4012:0004, su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: 4-1 (1/2 iš 3,43 kv. m), 4-2 (1/2 iš 5,26 kv. m), bendras plotas 35,85 kv. m, pažymėjimas plane 1A2p, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1, statybos metai – 1970, O. Sedelskytės g. 22-4, Čekonių k., Debeikių sen.,  Anykščių r. sav. 564/4627 dalis (0,0564 ha) žemės sklypo, kadastro Nr. 3424/0006:658, unikalus Nr. 4400-4226-6926 O. Sedelskytės g. 22, Čekonių k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2500 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 2250 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 250 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 250 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: II – kelių apsaugos zonos; VI – elektros linijų apsaugos zonos; LII – dirvožemio apsauga; XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos; XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; XXI – žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis), plane pažymėtas simboliu „S“.  Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Pastatą-siurblinę, unikalus Nr. 3496-7009-5018, paskirtis – kita, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 70,64 kv. m, statybos metai – 1967; kitus inžinerinius statinius-kiemo statinius, unikalus Nr. 3496-7009-5020, aprašymas – rezervuarai 1c, 2c, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos metai – 1967; 515/2121 dalis (0,0515 ha) žemės sklypo, kadastro Nr. 3412/0002:164, unikalus Nr. 4400-0767-4726, Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Aulelių k., Liepų g. 22.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1958 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1700 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 200,50 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 57,50 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 195 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII. Dirvožemio apsauga; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas (tarnaujantis), plotas 0,0283 ha, teisė važiuoti transporto priemonėms sklypo dalyje, plane pažymėtoje indeksu: „A“. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Pastatą-katilinę, unikalus Nr. 3497-8011-6018, paskirtis – kita, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 109,21 kv. m, statybos metai – 1978; pastatą-šiltnamį, unikalus Nr. 3497-8011-6029, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 112,00 kv. m, statybos metai – 1987; 1054/2121 dalis (0,1054 ha) žemės sklypo, kadastro Nr. 3412/0002:164, unikalus Nr. 4400-0767-4726. Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Aulelių k., Liepų g. 22.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2958 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 2400 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 500,50 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 57,50 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 295 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII. Dirvožemio apsauga; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas (tarnaujantis), plotas 0,0283 ha, teisė važiuoti transporto priemonėms sklypo dalyje, plane pažymėtoje indeksu „A“. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 3497-1014-3016, paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), sienos mediniai skydai su karkasu, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 62,48 kv. m, statybos metai – 1971; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 4400-0435-6283, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 46,20 kv. m, statybos metai – 1990; pastatą-daržinę, unikalus Nr. 4400-0435-6361, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 43,89 kv. m, statybos metai – 1990; 0,1318 ha žemės sklypą, kadastro Nr. 3466/0001:416, unikalus Nr. 4400-5145-9033, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškio k., Beržų g. 3.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 2969 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1300 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1100 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 569 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 296 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI. Elektros linijų apsaugos zonos; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Kitos daiktinės teisės: servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,0107 ha, aprašymas – „S“. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kitus inžinerinius statinius-aerodromo aikštelę, unikalus Nr. 4400-3940-2407, danga – asfaltas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, plotas 16629,05 kv. m, statybos metai – 1985; 3,2013 ha žemės sklypą, kadastro Nr. 3436/0003:463, unikalus Nr. 4400-5048-1528, Anykščių r. sav., Debeikių sen., Gerkonių k.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 35005 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 27700 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 6700 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 605 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 3500 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: V. Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Pastatą-sargų pastatą, unikalus Nr. 3496-0014-4027, pastatas vieno aukšto, sienos medis su karkasu, bendras plotas – 126,55 kv. m, statybos metai – 1960; pastatą-garažą, unikalus Nr. 3496-0014-4038, vieno aukšto, sienos mūrinės,  užstatytas plotas – 24,00 kv. m, statybos metai – 1965; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3496-0014-4049, pažymėjimas plane 4I1p, vieno aukšto, sienos mūrinės, užstatytas plotas – 39,00 kv. m, statybos metai – 1965; 1164/26430 dalis (0,1164 ha) žemės sklypo, kadastro Nr. 3432/0003:64, unikalus Nr. 4400-1636-0580, Anykščių r. sav., Kavarskas, J. Tumo-Vaižganto g. 50.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 6525 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 5800 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 725 Eur. Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kaina – 7025 Eur, iš jų:  turto pradinė pardavimo kaina – 6525 Eur, žemės sklypo pardavimo kaina  žemės  sklypo nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 500 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 652 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII. Dirvožemio apsauga; XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai; XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; II. Kelių apsaugos zonos; I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas (tarnaujantis), plotas 0,0765 ha, teisė važiuoti transporto priemonėms sklypo dalyje, pažymėtoje indeksu „S“. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypo nuomos terminas 8 (aštuoneri) metai. Sprendimas dėl 0,1164 ha ploto žemės sklypo dalies, esančios 2,6430 ha ploto žemės sklype statiniams eksploatuoti nuomos, priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėta žemės sklypo dalis patenka į Anykščių regioninio parko rekreacinio prioriteto zoną, o žemės sklypo dalies nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą pastato-sargų pastato (unikalus Nr. 3496-0014-4027) naudojimo trukmę.

 Butą/patalpą-butą Nr. 6, unikalus Nr. 3496-3009-3019:0009, paskirtis – gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų), aprašymas R-3 (8,37 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis a-1 (12/100 iš 2,89 kv. m, a-2 – 12/100 iš 9,35 kv. m,  kambarių skaičius 2, aukštas 2, sienos – plytos, bendras plotas 44,17 kv. m, gyvenamasis plotas 27,16 kv. m, statybos metai 1963, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškio k., S. Ylos g. 6-6.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 970 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 97 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25.

Pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 3496-7008-8016, paskirtis – sandėliavimo, sienos plytų mūro, aukštų skaičius – 1,bendras plotas – 23,58 kv. m, statybos metai – 1967; pastatą-garažą, unikalus Nr. 3496-7008-8027, paskirtis – garažų, sienos plytų mūro, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 26,38 kv. m, statybos metai – 1967; kitus inžinerinius statinius-kiemo statinius (lauko tualetas 2 vnt., atm. duobė), unikalus Nr. 3496-7008-8038, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos metai – 1967; 0,0400 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5181-1551, kadastrinis Nr. 3426/0001:971, Anykščių r. sav., Anykščių sen., Naujųjų Elmininkų k., Antano Valmuso g. 5B

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 3590 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 2600 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 300 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 690 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 359 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Nėra. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Pastatą-daržinę, unikalus Nr. 4400-4511-2154, paskirtis – kita (ūkio), sienos medis su karkasu, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 199,94 kv. m, statybos metai – 1940; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 4400-4511-2176, paskirtis – kita (ūkio), sienos rąstų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 161,65 kv. m, statybos metai – 1940; 0,1714 ha žemės sklypą, kadastro Nr. 3470/0001:1093, unikalus Nr. 4400-5180-8847. Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Bajorų k., Liepų g. 6.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1690 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 700 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 300 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 690 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 169 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Butą/patalpą-butą Nr. 12, unikalus Nr. 4400-0503-5647:9700, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambariai 12 ir 25, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis a-14 (25/100 iš 0,99 kv. m), a-15 (25/100 iš 0,99 kv. m), a-16 (25/100 iš 5,30 kv. m), a-18 (25/100 iš 4,21 kv. m), a-19 (25/100 iš 1,11 kv. m), a-21 (25/100 iš 23,19 kv. m), viso: 9,89 kv. m, kambarių skaičius – 2, aukštas – 1, bendras plotas 25,66 kv. m, statybos metai 1961, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Raguvėlės k., Anykščių g. 1A-12.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 560 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 56 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-11-25.

Kitos aukciono sąlygos: visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.