Pirmadienis, rugpjūčio 10 d.

Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Pavadinimas: Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
Skelbiančioji institucija: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2019-05-28
Nuoroda: https://www.anyksciai.lt/
Aprašymas

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3494-1002-0014, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų mūro, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 30,00 kv. m, statybos metai – 1992; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3494-1002-0025, pažymėjimas plane 3I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos lentų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 37,00 kv. m, statybos metai – 1992, J. Tumo-Vaižganto g. 13, Svėdasai, Anykščių r. sav. Bendra turto pradinė pardavimo kaina – 995 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 450 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 545 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 20 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 99 Eur.

Dalyvių registracijos pradžia – 2019-07-02, 00.00 val., pabaiga 2019-07-03, 23.59 val.  Aukciono pradžia – 2019-07-08, 09.00 val., pabaiga 2019-07-11 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-06-10.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: pastatai yra 0,0705 ha žemės sklype, kuris neparduodamas, pastatų eksploatacijai nustatyti servitutai. Kitos daiktinės teisės: servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), pažymėtas simboliu „E“; kelio servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis), pažymėtas simboliu „S1“; statinių servitutas (tarnaujantis), pažymėtas simboliu „S“; statinių servitutas (tarnaujantis), pažymėtas simboliu „S2“. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; II. Kelių apsaugos zonos. Naudojimo paskirtis – konservacinė, naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione dienos.

Pastatas-nuotekų valymo stotis, unikalus Nr. 3498-1008-8018, pažymėjimas plane 1H1p, paskirtis – negyvenamoji, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 198,85 kv. m, statybos metai – 1981,  Šilelio g. 1A, Naujųjų Elmininkų k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Bendra turto pradinė pardavimo kaina – 5900 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 3400 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina metiniam nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 2500 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 340 Eur.

Dalyvių registracijos pradžia – 2019-07-16, 00.00 val., pabaiga 2019-07-17, 23.59 val.  Aukciono pradžia – 2019-07-22, 09.00 val., pabaiga 2019-07-25 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-06-10.

Pastatas yra 0,4000 ha žemės sklype, kadastro Nr. 3426/0001:184, unikalus Nr. 3426-0001-0184. Žemės sklypo nuomos terminas – 43 metai. Sprendimas dėl žemės sklypo nuomos priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėto žemės sklypo dalis patenka į Anykščių regioninio parko (identifikavimo kodas 0700000000029), Elmos kraštovaizdžio draustinio (identifikavimo kodas 0230100000055) teritoriją, o žemės sklypo nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą pastato-nuotekų valymo stoties (unikalus Nr. 3498-1008-8018) naudojimo trukmę. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; XXVIII. Vandens telkiniai; VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione dienos, o valstybinės žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, nuomos sutartį su VĮ Turto banku ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.

Kitos aukciono sąlygos: visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Atsisiuntimai

PDFDokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.