2024 m. gegužės 7 d. Muitinės departamentas skelbia Sąjungos prekių statuso neturinčių 6,291 kg gintaro dirbinių pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2024 m. gegužės 7 d. Muitinės departamentas skelbia Sąjungos prekių statuso neturinčių 6,291 kg gintaro dirbinių pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2024-04-16
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2024 m. gegužės 7 d. skelbia Sąjungos prekių statuso neturinčių 6,291 kg gintaro dirbinių pardavimą konkurso tvarka


Konkurso organizatorius:  Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Konkurso vykdymo data ir laikas:  2024 m. gegužės 7 d., konkurso pradžia 10.00 val.
Konkurso vykdymo vieta:  Ramygalos g. 151, Panevėžys, Muitinės departamento  prie  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrius, 203 kabinetas.
Parduodama ne Sąjungos prekė:Prekės pavadinimas


Kiekis, kg

 

Apžiūrėjimo vieta ir laikas

Pradinė prekės
pardavimo kaina
su mokesčiais, Eur

Gintaro dirbiniai *

6,291

Prekių apžiūra vyks 2024 m. gegužės 2 d. 10.30 val. adresu Ramygalos g. 151, Panevėžys (angaras ant rampos), kontaktinis tel. +370 677 73625.

 

28626,35

     
 
* – gintaro dirbiniai: karoliukai (1,521 kg) geltonos spalvos įvairių atspalvių, ovalo, kvadrato ir stačiakampio formos, daugumoje plokšti, dirbiniai-akutės, skaidrūs, pusiau skaidrūs arba neskaidrūs, be skylučių, paviršius lygus, poliruotas, masė ~ 0,6 – 4 g/vnt., dydis ~ 1,5 – 3 cm/vnt.;
   – gintaro dirbiniai: karoliai (1,42 kg) šviesiai geltonos spalvos, įvairių atspalvių, poliruotu lygiu paviršiumi su atsukamu srieginiu užsegimu. Karolių masė nuo 135 g/vnt. iki 404 g/vnt., ilgis ~ 55 – 68 cm/ vnt.;
   – įvairios statulėlės (3,35 kg), 12 vnt., žiurkės, drakono, raganosio, dramblio, vėžlio ir kt. pavidalų, geltonos spalvos, įvairių atspalvių, poliruotu paviršiumi, raižytos, masė nuo 129 g/vnt. iki 455 g/vnt. Viena statulėlė kabinama ant sienos (yra metalinė kabinimo ertmė), kitos – pastatomos ant paviršiaus.
 
Dokumentų pateikimas
 
1.1. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti ne Sąjungos prekių pardavimo konkurse, privalo pateikti nurodytus dokumentus:
a) paraišką dalyvauti konkurse, kurioje nurodytas asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, adresas korespondencijai, elektroninio pašto adresas ir telefono  numeris;
b) pasiūlymą, už kokią kainą, įskaitant muitus ir kitus importo mokesčius, asmuo pageidauja pirkti parduodamą ne Sąjungos prekę. Siūloma kaina neturi būti mažesnė nei konkurso organizatorių skelbime nurodyta kaina. Pasiūlymas turi būti patvirtintas dalyvio ar jį atstovaujančio asmens parašu;
c) jei konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo, būtina pateikti nustatyta tvarka išduotą ir patvirtintą įgaliojimą.
 
1.2. Visi dokumentai teikiami valstybine kalba.
 
1.3. Paraiška ir pasiūlymas turi būti pateikti užklijuotame voke, ant kurio užrašoma:
a) konkurso pavadinimas „Konkursui dėl 6,291 kg gintaro dirbinių pardavimo“;
b) gavėjas „Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriui, Ramygalos g. 151, 36255 Panevėžys“;
c) konkurso data ir laikas „2024 m. gegužės 7 d., konkurso pradžia 10.00 val.“;
d) konkurso dalyvio pavadinimas, adresas korespondencijai.
 
1.4. Vokai su dokumentais dalyvauti konkurse pateikiami iki 2024 m. gegužės 7 d. 10.00 val. Muitinės departamento  prie  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriui, 208 kabinete, adresu Ramygalos g. 151, 36255 Panevėžys. Vokai su dokumentais gali būti pateikti asmeniškai, atsiunčiami paštu registruotu laišku ar per kurjerių tarnybas.
 
1.5. Konkurso organizatoriui vokus su dokumentais dalyvauti konkurse gavus po 2024 m. gegužės 7 d. 10.00 val., tokius vokus su dokumentais pateikusių konkurso dalyvių pasiūlymai nebus vertinami, neatplėšti vokai su pasiūlymais bus paštu grąžinami juos pateikusiems asmenims ant voko nurodytu adresu. Konkurso organizatorius neatsako už pašto paslaugų teikėjų, kurjerių veiksmus ir kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių konkurso dalyvių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
 
       1.6. Vienam konkursui viename voke teikiama viena paraiška ir vienas pasiūlymas. Jei viename voke pateikiamos paraiškos ir pasiūlymai dalyvauti keliuose konkursuose, tokį voką su dokumentais pateikusio konkurso dalyvio pasiūlymas nebus vertinamas apie tai pažymint Ne sąjungos prekių realizavimo komisijos posėdžio protokole.
 
2     Konkurso vykdymas, rezultatų paskelbimas, pretenzijos pareiškimas, atsiskaitymas, prekių atsiėmimas
 
2.1. Vokai su pasiūlymais konkurso dalyvių akivaizdoje bus atplėšiami ir pasiūlymai nagrinėjami bei vertinami Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Sulaikytų prekių administravimo skyriaus Ne sąjungos prekių realizavimo komisijos posėdyje, kuris prasidės 2024 m. gegužės 7 d. 10.00 val.
 
2.2. Pagal siūlomą kainą – nuo didžiausios iki mažiausios – bus sudaromas konkurso dalyvių pasiūlymų sąrašas. Laimi konkurso dalyvis, už parduodamas prekes pasiūlęs didžiausią kainą. Jei už tą pačią prekę du ar daugiau konkurso dalyvių pasiūlo vienodą kainą, konkurso dalyvių pasiūlymų sąraše į aukštesnę poziciją įrašomas konkurso  dalyvis, voką su paraiška ir pasiūlymu muitinei pateikęs anksčiau nei kitas tokią pat kainą pasiūlęs konkurso dalyvis.
 
2.3. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas pirkimo dokumentus pateikęs konkurso dalyvis.
 
2.4. Konkurso rezultatai per 2 darbo dienas bus paskelbti Lietuvos Respublikos muitinės internetinėje svetainėje www.lrmuitine.lt
 
2.5. Konkurso dalyviai, manantys, kad konkursas vykdytas pažeidžiant jų teises ar teisėtus interesus, ir nesutinkantys su konkurso rezultatais, turi teisę per 3 darbo dienas po rezultatų paskelbimo pareikšti rašytinę pretenziją Muitinės departamento generaliniam direktoriui dėl neteisėtų veiksmų vykdant konkursą ir konkurso rezultatų.
 
2.6. Su konkurso laimėtoju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pretenzijos pareiškimo terminui ar išnagrinėjus pretenziją, kai priimtas sprendimas nepakeičia konkurso rezultatų, sudaroma ne Sąjungos prekių pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje numatyta, kad konkurso laimėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja sumokėti savo pasiūlytą kainą.
 
2.7. Jei konkurso laimėtojas atsisako sudaryti ne Sąjungos prekių pirkimo–pardavimo sutartį, prekės siūlomos antram pagal pasiūlymų sąrašą konkurso dalyviui už jo pasiūlytą kainą, kol pasiūlymas bus priimtas.
 
2.8. Įgytas prekes konkurso laimėtojas privalo iš jų saugojimo vietos pasiimti per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes.
 
3     Kitos sąlygos
 
3.1. Muitinė neteikia parduodamų prekių kokybę, jų sudėtį patvirtinančių dokumentų bei sertifikatų.
 
3.2. Muitinė neteikia prekių pakavimo ir krovimo paslaugų. Prekes įgijusiam konkurso laimėtojui tenka visos konkurse įgytų prekių pakavimo, krovos darbų ir transportavimo išlaidos, nupirktą turtą konkurso laimėtojas pakrauna ir išveža savo jėgomis, įranga bei transportu.
 
3.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo.
 
2.4.Įgytos prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos, joms nesuteikiama jokia garantija.
   
Dėl informacijos apie konkurso vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Pauliuką, tel. 8 45 587408, el. paštas gintaras.pauliukas@lrmuitine.lt

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.