2024 m. gegužės 2- 3 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 100,97 kg gintaro žaliavos ir neapdoroto gintaro pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2024 m. gegužės 2- 3 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 100,97 kg gintaro žaliavos ir neapdoroto gintaro pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2024-04-08
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2024 m. gegužės 2- 3 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 100,97 kg gintaro žaliavos ir neapdoroto gintaro pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

Registracijos į aukcioną instrukcija   EVAP-naudotojo-instrukcija_2021_3versija.pdf (evarzytynes.lt)

 

Parduodama prekė. Gintaro žaliavos ir neapdoroto gintaro gabaliukai įvairios frakcijos (dydis ~6-10 cm). Spektro smailių maksimumai ir absorbcijos sritys charakteringi Baltijos gintarui. Iš viso 100,97 kg.

 

Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje   262884

 

Aukciono pradžia 2024 m. gegužės 2 d., 09.00 val.

Aukciono pabaiga 2024 m. gegužės 3 d., 14.00 val.

 

Dalyvių registracijos pradžia 2024 m. balandžio 24 d.

Dalyvių registracijos pabaiga 2024 m. balandžio 26 d.

 

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos

 

Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 6051,00 Eur;

Garantinis įnašas 3000,00 Eur;

Dalyvio registracijos mokestis 15,00 Eur;

Kainos didinimo intervalas 61,00 Eur.

 

Prekės apžiūra.  Parduodamų prekių apžiūra vyks 2024 m. balandžio 15 d. 09:00 val. adresu Janonio g. 4, Panevėžys. Įvažiavimas nuo Pušaloto gatvės. Be muitinės atstovo įvažiavimas į teritoriją negalimas.  Kontaktinis telefonas dėl apžiūros +370 601 23539

 

Dėl informacijos apie aukciono vykdymą, dokumentų pateikimą bei parduodamas prekes kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, kontaktinis telefonas +370 45 502 640, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt.

 

Atsiskaitymo sąlygos.  Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas viena suma mokami į Muitinės departamento prie finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT504040063610000227, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, banko kodas 40400, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas gintaro žaliavos aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – Apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytą gintaro žaliavą, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytas prekes, aukciono laimėtojas į jas netenka teisės ir prekės laikomos neparduotomis. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione šios prekės bus parduotos už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.

   

Kitos sąlygos: Už skelbime nurodytą kainą parduodamas visa skelbime nurodyta gintaro žaliava ir neapdorotas gintaras (dalimis gintaro žaliava ir neapdorotas gintaras neskaidomi). Gintaro žaliavos ir neapdoroto gintaro būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint ją vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo.

Informacija apie Eori Informacija apie EORI (lrmuitine.lt)

 

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.