2023 m. kovo 8-9 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – Freono Forane R125A (8840,00 kg) ir freono Forane R134A (3700,00 kg) pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2023 m. kovo 8-9 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – Freono Forane R125A (8840,00 kg) ir freono Forane R134A (3700,00 kg) pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2023-01-23
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2023 m. kovo 8-9 d.  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – Freono Forane R125A (8840,00 kg) ir freono Forane R134A (3700,00 kg) pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.
 
Parduodama prekė.  Freonas Forane R125A (8840,00 kg) ir freonas Forane R134A (3700,00 kg). Iš viso 12540,00 kg.
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  238324
 
Aukciono pradžia 2023 m. kovo 8 d., 09.00 val.
Aukciono pabaiga 2023 m. kovo 9 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2023 m. kovo 1 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2023 m. kovo 3 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 5267,00 Eur;
Garantinis įnašas 550,00 Eur;
Minimalus kainos didinimo intervalas 53,00 Eur
Dalyvio registracijos mokestis  15,00 Eur.
 
Prekės apžiūra.  Parduodamą freoną galima apžiūrėti adresu Ugniagesių g. 14, Vilnius, Autoverslo logistika, UAB . Apžiūros data ir laikas mažiausia prieš vieną darbo dieną derinami tel. 8 5 2796345 ir tel.  8 611 34907. Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti prekių nebus leidžiama.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas.  Freonas pakartotinai užpildomose pakuotėse parduodamas reeksportui, todėl aukciono laimėtojas privalo jį išgabenti iš Sąjungos muitų teritorijos kompetentingai muitinės įstaigai pateikiant reeksporto deklaraciją. Dėl informacijos apie parduodamą prekę, aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt.
   
Atsiskaitymo sąlygos.  Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas vienu pavedimu mokami į Muitinės departamento (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. Jakšto g. 1, Vilnius) sąskaitą LT24 4010 0424 0009 0253, Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį  – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas už  freono aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytą freoną, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekę. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į įgytą prekę ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.
 
Kitos sąlygos:  Parduodamas freonas pakartotinai užpildomose pakuotėse realizuojamas reeksportui į trečiąsias šalis, todėl aukciono laimėtojo įgytos prekės bus išduodamos tik pateikus įformintą reeksporto deklaraciją. Už skelbime nurodytą kainą freonas Forane R125A (8840,00 kg) ir freonas Forane R134A (3700,00 kg) neskaidomas dalimis ir parduodamas kartu kaip viena ne Sąjungos prekėFreono būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint juos vietoje. Freono atitikties deklaracijų, tyrimų protokolų, sertifikatų bei kitokių  prekių kilmę ir kokybę patvirtinančių dokumentų nėra. Muitinė neteikia prekių pakavimo ir pakrovimo paslaugų. Visos prekių išgabenimo išlaidos tenka aukciono laimėtojui, t. y. nupirktą turtą aukciono laimėtojas pakrauna ir išveža savo jėgomis, įranga bei transportu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo.

     

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.