Trečiadienis, rugpjūčio 17 d.

2022 m. rugpjūčio 10-11 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – krovininio automobilio MAN TGA 18.400 ir puspriekabės Schmitz SPR24L su įrengta joje slėptuve pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2022 m. rugpjūčio 10-11 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – krovininio automobilio MAN TGA 18.400 ir puspriekabės Schmitz SPR24L su įrengta joje slėptuve pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2022-06-13
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2022 m. rugpjūčio 10-11 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – krovininio automobilio MAN TGA 18.400 ir puspriekabės Schmitz  SPR24L su įrengta joje slėptuve pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
 
Parduodama prekė. Krovininis automobilis MAN TGA 18.400 ir puspriekabė Schmitz  SPR24L su įrengta joje slėptuve. Transporto priemonės duomenys pateikti lentelėje.
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  228462
Aukciono pradžia 2022 m. rugpjūčio 10 d., 09.00 val.
Aukciono pabaiga 2022 m. rugpjūčio 11 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2022 m. rugpjūčio 3 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2022 m. rugpjūčio 5 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 10 636,00 Eur;
Garantinis įnašas 1100,00 Eur;
Dalyvio registracijos mokestis 15,00 Eur.
Minimalus kainos didinimo intervalas 110,00 Eur.
 
Prekės apžiūra. Parduodamą prekę galima apžiūrėti adresu Minsko pl. 27, Vilnius, UAB „Ožys“ teritorijoje. Prekę apžiūrėti galima darbo dienomis iki registracijos į aukcioną pabaigos. Apžiūros data ir laikas mažiausiai prieš vieną darbo dieną derinami tel. 8 611 34907 ir tel. 8 5 2796345. Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti prekės nebus leidžiama.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas. Dėl informacijos apie aukciono vykdymą, dokumentų pateikimą bei parduodamą prekę kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt.


Atsiskaitymo sąlygos. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas vienu pavedimu  mokami  į Muitinės departamento (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. Jakšto g. 1, Vilnius) sąskaitą LT24 4010 0424 0009 0253, Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį  – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas už krovininio automobilio MAN TGA 18.400 ir puspriekabės Schmitz  SPR24L  aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytą krovininį automobilį MAN TGA 18.400 ir puspriekabę Schmitz  SPR24L, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į įgytą prekę ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.


Kitos sąlygos: Krovininis automobilis MAN TGA 18.400 ir puspriekabė Schmitz  SPR24L turi joms suteiktą unikalų transporto priemonės savininko deklaravimo kodą (SDK). Krovininio automobilio MAN TGA 18.400 ir puspriekabės Schmitz  SPR24L  duomenys pateikti pridedamojoje lentelėje. Krovininio automobilio MAN TGA 18.400 ir puspriekabės Schmitz  SPR24L  būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint jas vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. Puspriekabė Schmitz  SPR24L, kurioje yra specialiai įrengta slėptuvė, perduodama aukciono laimėtojui be registracijos dokumentų ir valstybinių ženklų slėptuvės pašalinimui. Pirkėjas, įgytoje transporto priemonėje pašalinęs specialiai įrengtas slėptuves, muitinei pateikia pažymą apie jų pašalinimą, foto nuotraukas ir, esant būtinybei bei muitinei pareikalavus,  pateikia pačią transporto priemonę apžiūrai muitinei priimtinoje vietoje. Panaikinus specialiai įrengtą slėptuvę, rekomenduojame įrodymus apie jų panaikinimą pateikti muitinei tokia tvarka: 1. Nufotografuoti bendrą transporto priemonės vaizdą modelio bei spalvos identifikacijai; 2. Nufotografuoti panaikintą slėptuvę taip, kad būtų galima identifikuoti transporto priemonę, kuriame ji buvo. Atsižvelgiat į buvusios slėptuvės vietą, gali būti pateiktos kelios nuotraukos; 3. Nufotografuoti panaikintą slėptuvę taip, kad matytųsi kokiu būdu ji buvo panaikinta bei kokios tam buvo naudotos medžiagos. Atsižvelgiat į buvusios slėptuvės vietą, gali būti pateiktos kelios nuotraukos; 4. Pateikti pažymą apie slėptuvės pašalinimą, kurioje trumpai aprašyti slėptuvės panaikinimo būdą; 5. Slėptuvės panaikinimą įrodančias nuotraukas ir pažymą išsiųsti muitinei elektroniniu paštu audrone.cipliene@lrmuitine.lt. Muitinė, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, įvertina situaciją ir priima sprendimą dėl registracijos dokumentų ir valstybinių ženklų perdavimo pirkėjui.
 
Papildoma informacija: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui privalo deklaruoti: 1) Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs ar per vienus kalendorinius metus Lietuvoje išbuvęs ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas fizinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas juridinis asmuo, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas ar investicinė bendrovė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie ne Lietuvos Respublikos teritorijoje įgytą nuosavybės teisę į motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą – ne vėliau kaip iki šios transporto priemonės ir (ar) priekabos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją, o šie subjektai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie įgytą arba perleistą nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruotą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą – per 5 darbo dienas nuo nuosavybės teisės įgijimo arba perleidimo; 2) užsienietis ar Lietuvos Respublikoje neregistruotas užsienio juridinis asmuo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie Lietuvos Respublikos teritorijoje įgytą arba perleistą nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruotą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą – šių aplinkybių atsiradimo dieną.
 

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.