Trečiadienis, rugpjūčio 17 d.

2022 m. liepos 14-15 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekių – plataus vartojimo prekių (60 pozicijų) pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2022 m. liepos 14-15 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekių – plataus vartojimo prekių (60 pozicijų) pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2022-06-21
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2022 m. liepos 14-15 dienomis Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekių – plataus vartojimo prekių  (60 pozicijų)  pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
 
Parduodama prekė. Plataus vartojimo prekės  (60 pozicijų).  Plataus vartojimo prekių duomenys pateikti pridėtame dokumente.
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  228729
 
Aukciono pradžia 2022 m. liepos 14 d., 09.00 val.
Aukciono pabaiga 2022 m. liepos 15 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2022 m. liepos 7 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2022 m. liepos 11 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 12813,00 Eur;
Garantinis įnašas 1300,00 Eur;
Dalyvio registracijos mokestis 15,00 Eur;
Kainos didinimo intervalas 130,00 Eur.
   
Prekės apžiūra. Parduodamas prekes galima apžiūrėti adresu Sandėlių g. 30, Klaipėda, darbo dienomis nuo š. m. birželio 27 d. iki registracijos į aukcioną pabaigos. Apžiūros data ir laikas mažiausiai prieš vieną darbo dieną derinami tel. 8 611 34898. Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti prekių nebus leidžiama.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas. Dėl informacijos apie parduodamas prekes kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt. Dėl informacijos apie aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Pauliuką, tel. 8 45 587408, el. paštas gintaras.pauliukas@lrmuitine.lt


Atsiskaitymo sąlygos. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas vienu pavedimu mokami į Muitinės departamento (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. Jakšto g. 1, Vilnius) sąskaitą LT24 4010 0424 0009 0253, Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas už plataus vartojimo prekes (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – Apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytas plataus vartojimo prekes, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytas prekes, aukciono laimėtojas į jas netenka teisės ir prekės laikomos neparduotomis. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione šios prekės bus parduotos už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į dalyvių nurodytas banko sąskaitas.
 
Kitos sąlygos. Prekių būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint jas vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgytos prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos, joms nesuteikiama jokia garantija. Pastaba: prekės parduodamos be palečių. Išsamią informaciją apie EORI kodo suteikimą galite rasti https://lrmuitine.lt/web/guest/804.

 

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.