2022 m. birželio 9-10 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – naudotos puspriekabės Schmitz SPR 24 pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2022 m. birželio 9-10 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – naudotos puspriekabės Schmitz SPR 24 pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2022-05-06
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2022 m. birželio 9-10 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – naudotos puspriekabės Schmitz SPR 24 pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
 
Parduodama prekė. Puspriekabės Schmitz SPR 24 su įrengta slėptuve. Transporto priemonės duomenys pateikti pridėtame dokumente
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje   226674
 
Aukciono pradžia 2022 m. birželio 9 d., 9.00 val.
Aukciono pabaiga 2022 m. birželio 10 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2022 m. birželio 2 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2021 m. birželio 6 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 4424,00 Eur;
Garantinis įnašas 500,00 Eur;
Dalyvio registracijos mokestis 15,00 Eur;
Kainos didinimo intervalas 45,00 Eur.
 
Prekių apžiūra. Parduodamą puspriekabę galima apžiūrėti adresu Minsko pl. 27, Vilnius, UAB Ožys teritorijoje, darbo dienomis iki registracijos į aukcioną pabaigos. Apžiūros data ir laikas mažiausiai prieš vieną darbo dieną derinami tel. 8 611 34907 ir tel. 8 5 2796345. Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti prekių nebus leidžiama.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas. Dėl informacijos apie parduodamą puspriekabę kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt. Dėl informacijos apie aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Pauliuką tel. 8 45 587408, el. paštas gintaras.pauliukas@lrmuitine.lt
 
Atsiskaitymo sąlygos. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas vienu pavedimu mokami į Muitinės departamento (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. Jakšto g. 1, Vilnius) sąskaitą LT24 4010 0424 0009 0253, Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas už puspriekabės aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – Apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytą puspriekabę, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į įgytą prekę ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į dalyvių nurodytas banko sąskaitas.
 
Kitos sąlygos: Puspriekabės su slėptuve duomenys pateikti pridedamojoje lentelėje. Puspriekabė turi jai suteiktą unikalų transporto priemonės savininko deklaravimo kodą (SDK). Puspriekabės būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint ją vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. Parduota puspriekabė su specialiai įrengtą slėptuve perduodama aukciono laimėtojui be registracijos dokumento ir valstybinių ženklų slėptuvių pašalinimui. Pirkėjas, įgytoje transporto priemonėje pašalinęs specialiai įrengtą slėptuvę, muitinei pateikia pažymą apie jos pašalinimą, foto nuotraukas ir, esant būtinybei bei muitinei pareikalavus,  pateikia pačią transporto priemonę apžiūrai muitinei priimtinoje vietoje. Panaikinus specialiai įrengtą slėptuvę, rekomenduojame įrodymus apie jos panaikinimą pateikti muitinei tokia tvarka: 1. Nufotografuoti bendrą transporto priemonės vaizdą jos markės, modelio identifikacijai; 2. Nufotografuoti panaikintą slėptuvę taip, kad būtų galima identifikuoti transporto priemonę, kurioje ji buvo. Atsižvelgiat į buvusios slėptuvės vietą, gali būti pateiktos kelios nuotraukos; 3. Nufotografuoti panaikintą slėptuvę taip, kad matytųsi kokiu būdu ji buvo panaikinta bei kokios tam buvo naudotos medžiagos. Atsižvelgiat į buvusios slėptuvės vietą, gali būti pateiktos kelios nuotraukos; 4. Pateikti pažymą apie slėptuvės pašalinimą, kurioje trumpai aprašyti slėptuvės panaikinimo būdą; 5. Slėptuvės panaikinimą įrodančias nuotraukas ir pažymą išsiųsti muitinei elektroniniu paštu audrone.cipliene@lrmuitine.lt. Muitinė, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, įvertina situaciją ir priima sprendimą dėl registracijos dokumento ir valstybinių ženklų perdavimo pirkėjui. Valstybės institucijos sprendimo/nutarimo  dėl prekių konfiskavimo bei realizavimo kopija pirkėjui neteikiama. Išsami informacija apie EORI kodo suteikimą pateikta nuorodoje https://lrmuitine.lt/web/guest/804
 
Papildoma informacija: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui privalo deklaruoti: 1) Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs ar per vienus kalendorinius metus Lietuvoje išbuvęs ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas fizinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas juridinis asmuo, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas ar investicinė bendrovė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie ne Lietuvos Respublikos teritorijoje įgytą nuosavybės teisę į motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą – ne vėliau kaip iki šios transporto priemonės ir (ar) priekabos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją, o šie subjektai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie įgytą arba perleistą nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruotą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą – per 5 darbo dienas nuo nuosavybės teisės įgijimo arba perleidimo; 2) užsienietis ar Lietuvos Respublikoje neregistruotas užsienio juridinis asmuo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie Lietuvos Respublikos teritorijoje įgytą arba perleistą nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruotą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą – šių aplinkybių atsiradimo dieną.

 

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.