2021 m. lapkričio 03-04 dienomis Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – Cadillac CTS automobilio pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2021 m. lapkričio 03-04 dienomis Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – Cadillac CTS automobilio pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2021-09-13
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2021 m. lapkričio 03-04 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – Cadillac CTS automobilio pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

 

Parduodama prekė. Cadillac CTS automobilis su įrengtomis slėptuvėmis. Automobilio duomenys pateikti pridėtame dokumente.

 

Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje   214746

Aukciono pradžia 2021 m. lapkričio 03 d., 09.00 val.

Aukciono pabaiga 2021 m. lapkričio 04 d., 14.00 val.

 

Dalyvių registracijos pradžia 2021 m. spalio 25 d.

Dalyvių registracijos pabaiga 2021 m. spalio 27 d.

 

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos

 

Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 10068,00 Eur

Garantinis įnašas 1007,00 Eur

Dalyvio registracijos mokestis 15,00 Eur.

 

Prekės apžiūra. Parduodamą automobilį galima apžiūrėti adresu Europos g. 21, Liubavo sen. Kalvarijos sav. Automobilį apžiūrėti bus galima darbo dienomis nuo 2021-10-18 d. iki 2021-10-22 d. registruojantis apžiūros datai ir laikui tel. 8 611 34899.  Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti automobilio nebus leidžiama. Siekiant riboti koronaviruso infekciją sukeliančio viruso plitimą, prekės apžiūros metu privaloma laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų dėl COVID-19 ligos prevencinių priemonių.

 

Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas. Dėl informacijos apie aukciono vykdymą, dokumentų pateikimą bei parduodamas prekes kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt.


Atsiskaitymo sąlygos. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis mokamas į Muitinės departamento (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. Jakšto g. 1, Vilnius) sąskaitą LT24 4010 0424 0009 0253, Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis už Cadillac CTS automobilį (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Dalyvio garantinis įnašas mokamas į Muitinės departamento sąskaitą LT80 7230 0000 0012 0020, Medicinos bankas UAB, nurodant mokėjimo paskirtį – Garantinis įnašas už  Cadillac CTS automobilio aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytą Cadillac CTS automobilį, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į įgytą prekę ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.


Kitos sąlygos: Cadillac CTS automobilis turi jam suteiktą unikalų transporto priemonės savininko deklaravimo kodą (SDK). Automobilio būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint jį vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. Parduotas automobilis, kuriame yra specialiai įrengtos slėptuvės, perduodamas aukciono laimėtojui be registracijos dokumentų ir valstybinių ženklų slėptuvių pašalinimui. Pirkėjas, įgytoje transporto priemonėje pašalinęs specialiai įrengtas slėptuves, muitinei pateikia pažymą apie jų pašalinimą, foto nuotraukas ir, esant būtinybei bei muitinei pareikalavus,  pateikia pačią transporto priemonę apžiūrai muitinei priimtinoje vietoje. Panaikinus specialiai įrengtas slėptuves, rekomenduojame įrodymus apie jų panaikinimą pateikti muitinei tokia tvarka: 1. Nufotografuoti bendrą automobilio vaizdą automobilio markės, modelio bei spalvos identifikacijai; 2. Nufotografuoti panaikintą slėptuvę taip, kad būtų galima identifikuoti automobilį, kuriame ji buvo. Atsižvelgiat į buvusios slėptuvės vietą, gali būti pateiktos kelios nuotraukos; 3. Nufotografuoti panaikintą slėptuvę taip, kad matytųsi kokiu būdu ji buvo panaikinta bei kokios tam buvo naudotos medžiagos; 4. Pateikti pažymą apie slėptuvės pašalinimą, kurioje trumpai aprašyti slėptuvės panaikinimo būdą; 5. Slėptuvės panaikinimą įrodančias nuotraukas ir pažymą išsiųsti muitinei elektroniniu paštu audrone.cipliene@lrmuitine.lt. Muitinė, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, įvertina situaciją ir priima sprendimą dėl registracijos dokumentų ir valstybinių ženklų perdavimo pirkėjui. Valstybės institucijos sprendimo/nutarimo  dėl prekių konfiskavimo bei realizavimo kopija pirkėjui neteikiama. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“.

 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigaliojus reikalavimui parduoti tik savininko deklaravimo kodą (SDK) turinčias transporto priemones, jų nuosavybės pasikeitimą privalo deklaruoti ir pirkėjas, ir pardavėjas, kuriems bendrai skaičiuojamas 5 darbo dienų terminas nuo sandorio sudarymo. Tik pirkėjui pateikus, o pardavėjui patvirtinus duomenis, naujajam savininkui suteikiamas kitas SDK ir sistemoje jis tampa deklaruotu transporto priemonės savininku bei jau gali kreiptis dėl jos registracijos.

   

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.