2024 m. birželio 5-6 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 1,045 kg neapdoroto gintaro (vienas didelis gabalas) ir 17,70 kg neapdoroto gintaro gabalėlių pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2024 m. birželio 5-6 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 1,045 kg neapdoroto gintaro (vienas didelis gabalas) ir 17,70 kg neapdoroto gintaro gabalėlių pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2024-05-07
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2024 m. birželio 5-6 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 1,045 kg neapdoroto gintaro (vienas didelis gabalas) ir 17,70 kg neapdoroto gintaro gabalėlių pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
Registracijos į aukcioną instrukcija   EVAP-naudotojo-instrukcija_2021_3versija.pdf (evarzytynes.lt)
 
Parduodama prekė1,045 kg neapdoroto gintaro (vienas didelis gabalas, kurio dydis ~17 cm) ir 17,70 kg neapdoroto gintaro gabalėlių (dydis ~2-8 cm). IR spektro smailių maksimumai ir absorbcijos sritys charakteringi Baltijos gintarui.  Iš viso 18,745 kg.
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  264913
 
Aukciono pradžia 2024 m. birželio 5 d., 09.00 val.
Aukciono pabaiga 2024 m. birželio 6 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2024 m. gegužės 29 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2024 m. gegužės 31 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais)  6064,00 Eur;
Garantinis įnašas  3000,00 Eur;
Dalyvio registracijos mokestis  15,00 Eur;
Kainos didinimo intervalas  61,00 Eur.
 
Prekės apžiūra.  Parduodamų prekių apžiūra vyks 2024 m. gegužės 24 d. 09:00 val. adresu Janonio g. 4, Panevėžys. Įvažiavimas nuo Pušaloto gatvės. Be muitinės atstovo įvažiavimas į teritoriją negalimas.  Kontaktinis telefonas dėl apžiūros +370 601 23539
 
Dėl informacijos apie aukciono vykdymą, dokumentų pateikimą bei parduodamas prekes kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, kontaktinis telefonas +370 45 502 640, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt.
 
Atsiskaitymo sąlygos.  Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas viena suma mokami į Muitinės departamento prie finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT504040063610000227, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, banko kodas 40400, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas neapdoroto gintaro aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – Apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytą neapdorotą gintarą, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytas prekes, aukciono laimėtojas į jas netenka teisės ir prekės laikomos neparduotomis. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione šios prekės bus parduotos už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.
   
Kitos sąlygos:  Už skelbime nurodytą kainą parduodamas visas skelbime nurodytas neapdorotas gintaras (dalimis neapdorotas gintaras neskaidomas). Neapdoroto gintaro būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint jį vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo.
Informacija apie Eori Informacija apie EORI (lrmuitine.lt)

 

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.