2024 m. gegužės 2-3 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 36,270 kg neapdirbto gintaro, gintaro žaliavos ir apdoroto gintaro pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2024 m. gegužės 2-3 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 36,270 kg neapdirbto gintaro, gintaro žaliavos ir apdoroto gintaro pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2024-04-08
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2024 m. gegužės 2-3 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 36,270  kg

neapdirbto gintaro, gintaro žaliavos ir apdoroto gintaro pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

Registracijos į aukcioną instrukcija   EVAP-naudotojo-instrukcija_2021_3versija.pdf (evarzytynes.lt)

 

Parduodama prekė. Neapdirbtas gintaras (0,450 kg), gintaro žaliava ( 30,200 kg) ir apdoroto gintaro (5,620 kg). Iš viso 36,270  kg

Apdoroto gintaro (5,620 kg) dirbinių paviršius lygus, matinis. 2,69 kg rutuliukų masė 0,6-1,5g/vnt., 2,93 kg karoliukų masė 0,2-0,6g/vnt.

Gintaro žaliava (30,200 kg) kieto pavidalo šviesiai ir tamsiai geltonos spalvos medžiagos gabaliukai, netaisyklingos formos, nelygiu paviršiumi, beveik visi nuskelti. Sudėtis būdinga neapdorotam Baltijos gintarui. Gabaliukų masė -3-5 g/vnt.

Neapdirbtas gintaras (0,450 grm) vienas pailgos formos gabalas, jo paviršius apdorotas, t.y. šlifuotas, vietomis poliruotas iki labai lygaus. Tačiau yra paviršiaus įdubimų ir nelygumų. Dirbinys neskaidrus, kitas, balkšvai geltonos spalvos ir tamsiai geltonos spalvų.

 

Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  262875

 

Aukciono pradžia 2024 m. gegužės 2 d., 09.00 val.

Aukciono pabaiga 2024 m. gegužės 3 d., 14.00 val.

 

Dalyvių registracijos pradžia 2024 m. balandžio 24 d.

Dalyvių registracijos pabaiga 2024 m. balandžio 26 d.

 

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos

 

Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 7878,00 Eur;

Garantinis įnašas 3000,00 Eur;

Dalyvio registracijos mokestis 15,00 Eur;

Kainos didinimo intervalas 80,00 Eur.

 

Prekės apžiūra. Parduodamų prekių apžiūra vyks 2024 m. balandžio 15 d. 10:30 val. adresu Ramygalos g. 151, Panevėžys. Kontaktinis telefonas dėl apžiūros +370 698 29217

Pageidaujantys dalyvauti apžiūroje, prašome informuoti el.paštu audrone.cipliene@lrmuitine.lt

 

Dėl informacijos apie aukciono vykdymą, dokumentų pateikimą bei parduodamas prekes kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, kontaktinis telefonas +370 45 502 640, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt.

 

Atsiskaitymo sąlygos. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas viena suma mokami į Muitinės departamento prie finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT504040063610000227, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, banko kodas 40400, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas gintaro prekės aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – Apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytas gintaro prekes, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytas prekes, aukciono laimėtojas į jas netenka teisės ir prekės laikomos neparduotomis. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione šios prekės bus parduotos už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.

   

Kitos sąlygosUž skelbime nurodytą kainą parduodamas visas skelbime nurodytas neapdirbtas gintaras, gintaro žaliava ir apdorotas gintaras (dalimis neapdirbtas gintaras, gintaro žaliava ir apdorotas gintaras neskaidomi). Neapdirbto gintaro, gintaro žaliavos ir apdoroto gintaro būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint juos vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo.

Informacija apie Eori Informacija apie EORI (lrmuitine.lt)

 

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.