Spalio 16 d., Antradienis


Elektroninio parašo paslaugos

Versija spausdinimui
Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešųjų pirkimų tarnyba
188656261
Kareivių g. 1
Vilnius
LT-08221
LT
Asmuo ryšiams: Ieva Gajauskaitė
Telefonas: +370 52197048
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vpt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=373649
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektroninio parašo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72268000  -  Programinės įrangos tiekimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Elektroninio parašo paslaugos apima pasirašymo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje funkcionalumo įdiegimą ir priežiūrą.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 29990.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

72268000  -  Programinės įrangos tiekimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kareivių g. 1, LT-08221
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Elektroninio parašo paslaugos apima pasirašymo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje funkcionalumo įdiegimą ir priežiūrą. Funkcionalumo įdiegimas - paslaugų integracija su Complete Tender Management (CTM) programine įranga (derinama su programinės įrangos kūrėju). Priežiūros paslaugos - perkama nuo 42 000 iki 420 000 elektroninių pasirašymų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 29990.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas per 3 (trejus) pastaruosius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas savo veiklą vykdė mažiau nei 3 (trejus) metus) yra tinkamai įvykdęs ir (arba) vykdo bent 1 (vieną) ar daugiau sutarčių (projektų) elektroninio parašo paslaugų teikimo srityje, kurios (kurių) bendra vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 Eur be PVM (penkiolika tūkstančių eurų). Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas pirkimo sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų pirkimo sutarčių įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 15 000 Eur be PVM.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytų ir (ar) vykdomų sutarčių (projektų) elektroninio parašo paslaugų teikimo srityje sąrašas, nurodant sutarčių (projektų) objektus, sutarčių (projektų) sumas (jei tiekėjas dalyvavo jungtinėje veikloje su kitais asmenimis ar buvo pasitelkęs subtiekėjus – tiekėjo įvykdytos sutarties (projekto) dalies sumą, sutarčių (projektų) pradžios ir pabaigos datas, paslaugų gavėjus, kontaktinius asmenis.
2. Sąraše nurodytų sutarčių (projektų) užsakovų pažymos (patvirtintos užsakovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu, jei turi), patvirtinančios, kad sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti tinkamai, nurodant sutarties (projekto) (jų dalies) objektą, sutarties (projekto) (jų dalies) kainą (eurais), sutarties (projekto) (jų dalies) pradžios ir pabaigos datą (metai ir mėnuo), užsakovo kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.), arba pasirašyto paslaugų priėmimo–perdavimo akto patvirtinta kopija, o jų nesant – tiekėjo deklaracija.
3. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį (projektą) arba apie sutartį (projektą), kuri (-is) pradėta (-as) vykdyti anksčiau nei prieš 3 (trejus) pastaruosius metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos ir (ar) įvykdytos sutarties (projekto) tinkamai įvykdyta dalis per pastaruosius 3 (trejus) metus yra ne mažesnė kaip 15 000 Eur be PVM (penkiolika tūkstančių eurų).
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Paslaugų teikėjui nesprendžiant užklausų arba vėluojant integruoti skaitmeninio pasirašymo paslaugą Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Paslaugų teikėjas privalo sumokėti Paslaugų gavėjui 100 Eur (šimto Eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.
2. Paslaugų teikėjui neišsprendus incidentų Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Paslaugų teikėjas privalo sumokėti Paslaugų gavėjui 40 Eur (keturiasdešimt Eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo Paslaugų gavėjo darbo valandą.
3. Nutraukus Sutartį 9.2.punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 5.2, 5.3 ir 9.2.5 punktuose numatytus atvejus), Paslaugų teikėjas sumoka Paslaugų gavėjui 10 proc. dydžio baudą skaičiuojamą nuo Sutarties vertės.
4. Nutraukus sutartį dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, Paslaugų teikėjas sumoka Paslaugų gavėjui 10 000 Eur (dešimties tūkstančių) dydžio baudą ir privalo atlyginti visus Paslaugų gavėjo ir (ar) trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-12-19
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-02-18
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-12-19
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Viešųjų pirkimų tarnyba, Kareivių g. 1, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo ir susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūrų posėdyje tiekėjai ir jų įgalioti asmenys dalyvauti negali.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2017-12-06
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=edit&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_authority=vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3+pirkim%C5%B3+tarnyba&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&id=1714379
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
I-1491 2017-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31
I-1491 2017-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2017-07-01 iki 2017-12-31
I-1491 2015-06-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31
I-1491 2015-06-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2015-07-02 iki 2015-12-31
I-1491 2015-06-09 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2015-06-17 iki 2015-07-01
I-1491 2014-11-13 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2015-07-02 iki 2015-12-31
I-1491 2013-10-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2014-01-01 iki 2015-07-02
I-1491 2013-01-17 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2013-01-30 iki 2013-12-31
I-1491 2012-06-29 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2012-10-01 iki 2013-01-29
I-1491 2012-03-29 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2012-03-31 iki 2012-09-30
I-1491 2011-11-17 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-11-18 iki 2012-03-30
I-1491 2011-09-29 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-10-13 iki 2011-11-17
I-1491 2011-06-21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-07-13 iki 2011-10-12
I-1491 2011-06-21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-07-13 iki 2011-07-13
I-1491 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-01-06 iki 2011-07-12
I-1491 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-12-31 iki 2011-01-05
I-1491 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-12-31 iki 2010-12-31
I-1491 2010-11-12 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-11-27 iki 2010-12-30
I-1491 2010-02-11 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-03-02 iki 2010-11-26
I-1491 2009-07-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2009-08-04 iki 2010-03-01
I-1491 2008-07-03 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2008-09-15 iki 2009-08-03
I-1491 2007-10-18 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2007-11-08 iki 2008-09-14
I-1491 2005-12-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07
I-1491 2004-07-08 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-07-08 iki 2006-01-30
I-1491 2004-06-01 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-06-01 iki 2004-07-07
I-1491 2003-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-01-13 iki 2004-05-31
I-1491 2003-12-16 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-01-01 iki 2004-01-12
I-1491 2003-05-27 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2003-05-27 iki 2003-12-31
I-1491 2002-12-03 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2003-03-01 iki 2003-05-26
I-1491 2002-11-05 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2002-11-05 iki 2003-02-28
I-1491 2002-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2002-05-02 iki 2002-11-04
I-1491 2000-03-21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2000-03-21 iki 2002-05-01
I-1491 2000-01-12 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2000-01-12 iki 2000-03-20
I-1491 1999-10-05 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 1999-10-05 iki 2000-01-11
I-1491 1999-06-03 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 1999-06-03 iki 1999-10-04
I-1491 1997-12-09 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 1997-12-09 iki 1999-06-02