Kovo 19 d., Antradienis


Telšių rajono savivaldybė

» Savivaldybės   » Telšių rajono savivaldybė  

» Vadovybė
» Taryba
» Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
» Administracija
» Seniūnijos
» Švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų įstaigos
» Medicinos įstaigos
» Savivaldybės įstaigos, įmonės
Telšių rajono savivaldybė


Telšių rajono savivaldybė yra šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, Telšių apskrityje. Centras – Telšiai.

Telšių rajono savivaldybės statistika


Gyventojų skaičius - 44 633
Gyventojų tankumas - 31,0 žm./km²
Plotas - 1439 km²
Telefono kodas - 444

Rajone yra 2 miestai – Telšiai ir Varniai, 11 miestelių (Eigirdžiai, Gadūnavas, Janapolė, Lauko Soda, Luokė, Nerimdaičiai, Nevarėnai, Pavandenė, Tryškiai, Ubiškė ir Žarėnai) ir 415 kaimų.

Didžiausios gyvenvietės:
* Telšiai
* Tryškiai
* Varniai
* Rainiai
* Degaičiai
* Ryškėnai
* Luokė
* Eigirdžiai
* Dūseikiai
* Nevarėnai

Telšių rajono savivaldybės istorija


Telšiai - Žemaitijos sostinė, Telšių apskrities, rajono, Žemaitijos katalikybės centras. Tai miestas, įsikūręs ant septynių kalvų, iš rytų ir vakarų supantis legendomis pagarsėjusį Masčio ežerą. Vardą miestui davė mažytis Telšės upelis, įtekantis į Mastį.

Seniausieji archeologiniai radiniai Telšių miesto teritorijoje yra iš akmens amžiaus. Ryškesnis apylinkių centras ankstyvaisiais viduramžiais buvo Džiuginėnų piliakalnis su gyvenvieta bei senkapiu.

Istoriniuose šaltiniuose Telšiai minimi nuo 1450 metų.

XV a. Telšiuose jau stovėjo valstybinis dvaras. Telšių dvarą ir valsčių valdė Žemaičių seniūnai.

1536 m. Tešiai buvo Žemaičių valstiečių sukilimo centras.

1536 m. Telšiuose pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia ir įkurta parapija.

XVII a. pabaigoje Telšiai tapo Žemaičių kultūriniu ir politiniu centru. Telšiuose buvo šaukiami bajorų seimeliai, veikė teismas, bet prieš Telšių teismą precedenciją turėjo Raseinių teismas. XVII a. Telšiams suteiktos Magdeburgo teisės.

XVII a. pr. į Telšius atkviesti vienuoliai bernardinai ir jiems pastatytas medinis vienuolynas bei koplyčia. XVII a. pab. pastatytas mūrinis vienuolynas. 1765 m. bernardinų iniciatyva ant aukščiausios miesto kalvos pastatyta puiki vėlyvojo baroko - klasicizmo stiliaus mūrinė bažnyčia (nuo 1926 m. ji vadinama Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra).

1612 m. Telšiuose atidaryta pirmoji mokykla. 1820 m. mokyklai pripažintos gimnazijos teisės.

1721 m. Augustas II leido Telšiuose rengti turgus. 1791 m. Stanislovas Augustas atnaujino ir patvirtino Telšių magdeburgines teises ir leido naudoti herbą. 1795 Telšiai buvo paskelbti apskrities miestu.

1710 m. Telšiai smarkiai nukentėjo nuo švedų: gyventojai apiplėšti, dvaras sudegintas, išgrobtos vertybės. Be to, kilęs maras sunaikino daug Telšių ir apylinkės gyventojų.

Telšius stipriai palietė 1831 bei 1863 m. sukilimai. 1831 m. Telšiai buvo sukilėlių paimti. Čia sudaryta revoliucinė sukilėlių valdžia. Atidaryta karo instruktorių mokykla karininkams ir puskarininkiams paruošti, įsteigta ginklams gaminti įmonė. 1863 m. telšiai buvo vienas iš sukilimo centrų Žemaičiuose. Čia telkėsi sukilėlių būriai, vadovaujami kun. Noreikos, Dluskio - Jablonskio, Aleksandravičiaus, kurie Telšių apylinkėse susirėmė su rusų kariuomenės daliniais, kazokais.

Į XIX a. pabaigą Telšių miestas plėtėsi ir didėjo. 1876 m. jau buvo įsisteigusi skolinamoji - taupomojo kasa, 1878 m. pradėjo veikti ugniagesių komanda, 1881 m. - Goldnerio vaistinė. 1890 m. atidarytas savotiškas teatras. 1908 m. Telšiuose įvyko pirmas lietuviškas koncertas - spektaklis.

1907 m. Telšius sunaikino gaisras.

Nepriklausomybės laikais Telšiai išaugo į žymiausią Žemaičių švietimo - kultūros centrą. Veikė berniukų gimnazija, 1912 m. mergaičių gimnazija gavo progimnazijos vardą, 1914 m. atidaryti žemės ūkio kursai, 1915 m. pradėjo veikti lietuvių progimnazija, paskui Saulės draugijos gimnazija, pavadinta Motiejaus Valančiaus vardu. Nuo 1922 m. veikė mokytojų seminarija. Veikė viena garsiausių pasaulyje rabinų mokykla Ješiva, į kurią atvykdavo studijuoti iš viso pasaulio. 1931 m. įsteigta vidurinė amatų mokykla. Didelį kultūrinį vaidmenį vaidino Žemaičių Meno ir Mokslo centras, Telšių teatras. Aktyviai buvo leidžiama spauda.

1935 m. Telšiai įteisinti kaip pirmaeilis Lietuvos miestas. Jie tapo apskrities administraciniu centru. Nepriklausomybės laikais pakilo miesto ūkis: sutvarkyta kelių sistema, pravestas geležinkelis, įkurtas lininių audinių fabrikas “Mastis”, kojinių fabrikas, veikė 2 malūnai, elektros jėgainė, 3 lentpjūvės, pieninė. Atsigavo prekyba. Veikė Žemaitijos žemės ūkio draugijų sąjunga Žemaitūkis, pastatyta 140 lovų ligoninė.

1926 įkurta Telšių vyskupija, o Telšiai tapo jos sostine. 1927 m. Telšiuose įkurta kunigų seminarija, uždaryrta 1940 m. bolševikų okupacinės vadžios. 1929 m. Telšiuose pastatyti vyskupų rūmai, kuriuose šiuo metu veikia Vyskupijos kurija.

Bolševikų okupacija ilgam nutraukė miesto vystymąsi. Šis procezas atsinaujino tik šeštame dešimtmetyje.

Dabar Telšiai - Žemaitijos perlas ir nuolat besiplečiantis miestas.

Tarptautinis bendradarbiavimasŠVEDIJA, Sävsjö

1997 m. rugpjūčio 30 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Šioje sutartyje nutarta bendradarbiauti, stiprinti supratimą tarp miestų, keistis patirtimi savivaldos srityje, užmegzti kontaktus tarp miestų gyventojų, suteikti gyventojams galimybę keistis žiniomis ir patirtimi įvairiose srityse.AUSTRIJA, Liezen

1998 m. rugpjūčio 30 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis.RUSIJA, Petrozavodsk

1999 m. rugpjūčio 26 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Joje nutarta užmegzti draugiškus santykius, vystyti ekonominius, mokslinius, technologinius ir kultūrinius ryšius.


LENKIJA, Mińsk Mazowiecki

2006 m. birželio 10 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Joje numatyta bendradarbiauti savivaldos, verslo ir investicijų plėtros, kultūros, švietimo, sporto bei turizmo srityse.


UKRAINA, Lebedyn

2008 m. liepos 10 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Joje nutarta palaikyti ir skatinti įvairių grupių kontaktus, keistis oficialiomis delegacijomis.


BALTARUSIJA, Orša

2009 m. liepos 2 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Joje numatyta bendradarbiauti ir keistis darbo patirtimi ekonomikos, prekybos, socialinėje, vietos ūkio bei savivaldos srityse. Kurti palankias sąlygas bendradarbiauti jaunimo, kultūros, sporto, turizmo srityse, skatinti investicijas.


VOKIETIJA, Bassum

2009 m. rugsėjo 22 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Numatyta remti piliečių bendradarbiavimą, siekiant geresnio tarpusavio supratimo, draugystės, brolybės ir vienybės Europoje.


AUSTRIJA, St. Anna am Lavantegg

2010 m. birželio 18 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Joje numatyta užmegzti ryšius tarp suinteresuotų kultūros, sporto, socialinių sričių atstovų ir grupių, vykdyti bendrus jaunimo projektus, kurti palankias sąlygas bendradarbiaujant turizmo srityje, dalyvauti bendruose savivaldybių projektuose ir dalintis gerąja darbo patirtimi.


VOKIETIJA, Kreis Steinfurt

2005 m. spalio 27 d. tarp Telšių ir Šteinfurto apskričių buvo pasirašyta draugystės ir partnerystės sutartis. Po įvykusios administracinės reformos Telšių regiono plėtros tarybos 2010 m. rugpjūčio 31 d. ir Šteinfurto apskrities tarybos 2010 m. spalio 25 d. sprendimais nutarta pratęsti daugiau kaip 5 metus gyvuojančius ir aktyviai puoselėjamus draugiškus santykius.


RUSIJA, Černiachovsk

2011 m. spalio 1 d. Telšiuose sudaryta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Telšių rajono savivaldybės ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities municipalinio darinio Černiachovsko miesto gyvenvietės. Šia sutartimi siekiama plėtoti draugiškus politinius ir administracinius ryšius, stiprinti draugiškus ryšius verslo, kultūros, švietimo, sporto ir turizmo srityse.


ČEKIJA, Krnov

2013 m. balandžio 20 d. Krnovo mieste pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurios tikslas — suartinti abiejų miestų gyventojus bei stiprinti draugystės ryšius tarp Lietuvos ir Čekijos. Numatyta didžiausią dėmesį skirti institucijų ir organizacijų bendradarbiavimui, savitarpio pagalbai, istorijos, kultūros, politinio ir ekonominio išsivystymo pažinimui, jaunimo bendradarbiavimui meno, švietimo ir sporto srityse.


Naujienos


» Atostogautojai laukia kelionių sezono į Turkiją starto
Paskelbta: 2019-03-15 08:27:10
Iki atostogų sezono Turkijoje starto liko vos kelios savaitės – pirmieji lėktuvai iš Lietuvos į populiariuosius kurortus kils nuo pat balandžio pradžios. Kelionių organizatorius „Kidy Tour“ šiemet planuoja parduoti apie 20–30 proc. daugiau kelionių į Turkiją nei praėjusiais metais.» Verslo dovanos: jų svarba įmonei ir jos darbuotojams
Paskelbta: 2019-03-15 08:16:59
Netikėtai gauta dovana džiugina, ypač jei ji yra nepriekaištingos kokybės. Reprezentacinės dovanos – ne išimtis. Originalūs puodeliai su įmonės logotipu, raktų pakabukai ar praktiškos užrašinės – tik keletas pavyzdžių, kaip sumaniai nustebinti savo darbuotoją, verslo partnerį ar lojalų klientą.» Naujiems verslams pagalbos ranką tiesia socialiniai tinklai
Paskelbta: 2019-03-15 08:03:27
Specialistai pastebi, kad socialiniuose tinkluose atsiveriančios galimybės ne tik padeda jau veikiančiam verslui, bet ir skatina pradėti naujas veiklas, kurios netrunka išaugti iki solidaus verslo.» Kur lietuviai nukreipia laisvas pajamas?
Paskelbta: 2019-03-12 14:01:51
Turėdami aiškų tikslą 8 iš 10 lietuvių turi galimybių taupyti ir atsidėti mažiausiai 100 eurų per mėnesį nuo savo pajamų.» Nuosavą verslą vyras įsuko kartu su žmona
Paskelbta: 2019-03-04 09:18:15
Kaunietis Modestas Tučkus vieną pavasario rytą atvykęs parduoti nereikalingų daiktų Bagažinių turguje nežinojo, kad tai bus lemtingas apsilankymas. Dabar, praėjus 4 metams po pirmojo vizito čia, kaunietis su žmona čia būna kiekvieną savaitgalį ir net nenori galvoti apie kitokį darbą.