Kovo 18 d., Pirmadienis

Marijampolės savivaldybė

» Savivaldybės   » Marijampolės savivaldybė  

» Vadovybė
» Taryba
» Kontrolės ir audito tarnyba
» Administracija
» Seniūnijos
» Švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų įstaigos
» Medicinos įstaigos
» Savivaldybės įstaigos, įmonės
Marijampolės savivaldybė


Marijampolės savivaldybė yra pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Centras – Marijampolės miestas.

Marijampolė yra septintas pagal dydį Lietuvos miestas, laikomas Sūduvos regiono sostine. Šešupė miestą skiria į dvi dalis, kurias jungia 6 tiltai. Atstumas nuo Lietuvos sostinės Vilniaus - 139 km, nuo Klaipėdos uostamiesčio - 231 km.

Marijampolėje kryžiuojasi dvi labai svarbios automobilių kelių magistralės. Viena iš jų - Via Baltica - po rekonstrukcijos sujungs Helsinkį su Centrine ir Pietų Europa, kita - Karaliaučiaus (Kaliningrado) miestą Per Minską (Baltarusija) su Maskva.

Marijampolės savivaldybės statistika


Gyventojų skaičius - 58 714
Gyventojų tankumas - 77,8 žm./km²
Plotas - 755 km²
Telefono kodas - 343

Savivaldybėje yra 1 miestas – Marijampolė, 6 miesteliai (Daukšiai, Gudeliai, Igliškėliai, Liudvinavas, Sasnava, Šunskai) ir 276 kaimai.

Didžiausios gyvenvietės:
* Marijampolė
* Liudvinavas
* Mokolai
* Igliauka
* Patašinė
* Puskelniai
* Sasnava
* Želsva
* Trakiškiai
* Netičkampis

Marijampolės savivaldybės istorija


Marijampolė išaugo iš Pašešupio kaimo, kuris istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą buvo paminėtas 1667 m.

1717 m. Kvietiškio laukuose pastatyta Prienų seniūno M.A.Butlerio ir jo žmonos P.Sčiukaitės- Butlerienės dvaro sodyba. Greitai grafas M.A.Butleris Pašešupio kaimą pertvarko į prekybinį Starapolės miestelį.

1758 m. grafienė P.Ščiukaitė-Butlerienė pasirašė oficialų vienuolyno fundacijos aktą; netrukus buvo pastatytas vienuolynas. Fundacijos akte anksčiau buvęs Pašešupio kaimas, vėliau Starapolė, vadinama Marijampolės vardu.

1792 m. Lenkijos karalius Lietuvos Didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis suteikė Marijampolės Magdeburgo savivaldos teisių privilegiją.

1820-1829 m. per miestą nutiestas Peterburgo-Varšuvos plentas ir jo atšaka į Vilkaviškį.

XIX a. pabaigoje Marijampolė tampa Tautinio judėjimo ir Užnemunės švietimo centru. I Pasaulinio karo metais Marijampolė smarkiai nukentėjo. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu miestas naujai išplėstas, greitai išaugo. Buvo pastatyti savitos architektūros pastatai: Marijonų gimnazija ir Mokytojų seminarijos rūmai, apskrities ligoninė, parapijos salė, kelios pradžios mokyklos, moderni geležinkelio stotis. Mieste veikė Rygiškių Jono, Marijonų ir Žydų gimnazijos, mokytojų seminarija, Realinė mokykla, „Dirvos" bendrovė, leidusi knygas Marijonų spaustuvė, bei Marijonų biblioteka turėjusi virš 60000 knygų tomų.

II Pasaulinio karo metais miestas buvo smarkiai sugriautas. Sovietinės okupacijos metais daug miestiečių ištremti į Sibiro lagerius. Vokiečiai 1941 m. sunaikino žydų bendruomenę.

1977 m. Kapsukui (tuometinė Marijampolė) suteiktas respublikinio pavaldumo miesto statusas.

Sovietų primestas Kapsuko vardas Marijampolei neprigijo. Nors pergyveno baisias kaimynų okupacijas, miestas puoselėja savitumą, saugantį išlikusį kultūros paveldą, ir katalikiškas tradicijas. Atgimimo laiku pradėjo veikti Krikščioniškosios kultūros centras, Marijonų mokykla, Kunigų seminarija, atkurtos religinės bendruomenės ir bažnyčios. Kalbininkui J.Jablonskiui, rašytojui V.Mykolaičiui-Putinui ir nepriklausomybės gynėjui R.Juknevičiui pastatyti paminklai, Tauro apygardos partizanų kovą įprasmino 1997-12-18 atkurtas Marijampolės miesto istorinis herbas.

1995 m. įsteigta Marijampolės miesto savivaldybė, pavaldi Marijampolės apskričiai. 1999 m. gruodžio 21 d. prie miesto prijungus apylinkių teritorijas sudaryta dabartinė Marijampolės savivaldybė.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Susigiminiavusieji miestai /savivaldybės

Bergiš Gladbacho miestas (Vokietija)

1989 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės ir Bergiš Gladbacho miestų.

Interneto svetainė http://www.bergischgladbach.de


Černiachovsko miestas (Rusija)

2001 m. kovo 12 d. Įsrutyje (Černiachovske) buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės savivaldybės ir Įsruties (Černiachovsko) savivaldybės. Pasirašydamos šią sutartį abi savivaldybės susitarė stiprinti draugiškus ryšius verslo, kultūros, švietimo, sporto ir turizmo, savivaldos bei socialinės pagalbos ir paramos srityse.

Interneto svetainė http://inster39.ru/

Kokolos miestas (Suomija)

Draugystė tarp Marijampolės ir Kokolos miestų prasidėjo 1969 m., kai buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
Šis miestas yra garsus rengiamomis atletų varžybomis, turi keletą gerai žinomų sporto komandų, yra įrengta daugybė sporto aikštelių bei salių, miestas turi jaunimo sporto centrą. Ten galima žaisti golfą, boulingą, buriuoti, jodinėti, plaukioti ir nardyti su plaukmenimis. Futbolas bei krepšinis taip pat populiarūs. Labai didelę reikšmę gyventojų kultūriniame gyvenime turi miesto teatras, nauja miesto biblioteka.
Interneto svetainė http://www.kokkola.fi


Kvamo savivaldybė (Norvegija)

1996 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės miesto savivaldybės ir Kvamo savivaldybės.
2000 m. balandžio 14 d. buvo pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės ir Kvamo savivaldybių. Sutartyje yra numatoma bendradarbiauti savivaldos, verslo, kultūros, švietimo, turizmo, socialinės pagalbos ir paramos srityse.

Interneto svetainė http://www.kvam.kommune.no/


Lešos savivaldybė (Norvegija)

2006 m. rugsėjo 29 dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės (Lietuva) ir Lesja (Norvegija) savivaldybių.

Interneto svetainė http://www.lesja.kommune.no


Petrakavo miestas (Lenkija)


2002 m. rugsėjo 14 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės savivaldybės Lietuvoje ir Petrakavo savivaldybės Lenkijoje. Sutartyje yra numatytas ekonominis bendradarbiavimas, susipažinimas su abiejų tautų kultūra bei tarpusavio ryšių stiprinimu, o taip pat numatoma bendradarbiauti savivaldos, aplinkosaugos ir technologijų srityse.

Interneto svetainė http://www.um.piotrkow.pl

Rešicos miestas (Rumunija)

Marijampolės dailės galerijoje 2015 m. spalio 2 d. buvo iškilmingai pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės savivaldybės ir Rumunijos Respublikos Rešicos miesto.


Rogožnas (Lenkija)

2004 m. gruodžio 7 d. tarp Marijampolės savivaldybės ir Rogožno miesto savivaldybės buvo pasirašytas ketinimų protokolas.

2005 m. rugpjūčio 27 d. Marijampolės savivaldybė ir Rogožno miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Rogožno miestas, esantis netoli Poznanės, nuostabioje vietovėje su daugybe miškų, vandens telkinių, draustinių ir gamtos paminklų. Šio miesto savivaldybėje gyvena 17 800 gyventojų, jos teritorijoje tyvuliuoja aštuoni ežerai ir trys gamtos draustiniai. 30 procentų savivaldybės teritorijos užima miškai.

Interneto svetainė http://www.rogozno.pl/


Soligorsko miestas (Baltarusija)

Siekdami pasitikėjimo bei tarpusavio supratimo ir draugystės tarp tautų, o taip pat įvertindami didelius ilgalaikius tarptautinius ekonominius, mokslinius-techninius ir kultūrinius ryšius bei siekiant pasidalinti patirtimi tarp vietos savivaldos atstovų, 2006 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Soligorsko (Baltarusija) ir Marijampolės (Lietuva) miestų.

Interneto svetainė http://www.soligorsk.by/


Suvalkų miestas (Lenkija)

Suvalkai įsikūrę Lenkijos šiaurės - rytinėje dalyje, apie 40 km nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos.
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 1995 metais. Šalys susitarė bendradarbiauti ūkio, savivaldos, kultūros, švietimo, turizmo ir sporto srityse.

Interneto svetainė http://www.um.suwalki.pl/


Suvalkų valsčius (Lenkija)

Suvalkų valsčius, atstovaujamas Suvalkų valsčiaus bei Marijampolės savivaldybės taryba, vadovaudamiesi Traktato, pasirašyto 1994 metų balandžio 26 d. tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybių nutarimais apie draugiškus tarpusavio santykius ir kaimyninį bendradarbiavimą bei vadovaudamiesi Lenkijos – Rusijos – Lietuvos – Baltarusijos pasienio bendradarbiavimo, Euroregiono NEMUNAS ribose, 2004 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo srityje.

Interneto svetainė http://www.gmina.suwalki.pl/


Viborgo miestas (Danija)

1994 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės ir Viborgo miestų švietimo centrų.
2002 m. spalio 22 d. pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės savivaldybės ir Viborgo savivaldybės. Sutartyje numatoma bendradarbiauti ekonomikos, verslo, kultūros, švietimo, sporto ir turizmo, viešojo administravimo, socialinės paramos, aplinkos apsaugos bei naujų technologijų įgyvendinimo srityse.

Interneto svetainė http://www.viborg.dk/TURIZMAS

Muziejai
Apgyvendinimas
Maitinimas
Pramogos
Maršrutai:
- Pasivaikščiojimas po Marijampolę
- Trumpa kelionė po Sūduvą
- Autoturizmo maršrutai
- Vandens turizmo maršrutas Šešupės upe
- Susikurk maršrutą pats!
- Atgimimo keliu
- Įspūdingi parkai ir šimtametė kultūra
- Sakraliniu taku
- Kiti maršrutai
Kaimo turizmas: Poilsis kaime
Kviečia Marijampolė
Virtualus turas po Marijampolę
Virtualus turas po Marijampolę


Naujienos


» Atostogautojai laukia kelionių sezono į Turkiją starto
Paskelbta: 2019-03-15 08:27:10
Iki atostogų sezono Turkijoje starto liko vos kelios savaitės – pirmieji lėktuvai iš Lietuvos į populiariuosius kurortus kils nuo pat balandžio pradžios. Kelionių organizatorius „Kidy Tour“ šiemet planuoja parduoti apie 20–30 proc. daugiau kelionių į Turkiją nei praėjusiais metais.» Verslo dovanos: jų svarba įmonei ir jos darbuotojams
Paskelbta: 2019-03-15 08:16:59
Netikėtai gauta dovana džiugina, ypač jei ji yra nepriekaištingos kokybės. Reprezentacinės dovanos – ne išimtis. Originalūs puodeliai su įmonės logotipu, raktų pakabukai ar praktiškos užrašinės – tik keletas pavyzdžių, kaip sumaniai nustebinti savo darbuotoją, verslo partnerį ar lojalų klientą.» Naujiems verslams pagalbos ranką tiesia socialiniai tinklai
Paskelbta: 2019-03-15 08:03:27
Specialistai pastebi, kad socialiniuose tinkluose atsiveriančios galimybės ne tik padeda jau veikiančiam verslui, bet ir skatina pradėti naujas veiklas, kurios netrunka išaugti iki solidaus verslo.» Kur lietuviai nukreipia laisvas pajamas?
Paskelbta: 2019-03-12 14:01:51
Turėdami aiškų tikslą 8 iš 10 lietuvių turi galimybių taupyti ir atsidėti mažiausiai 100 eurų per mėnesį nuo savo pajamų.» Nuosavą verslą vyras įsuko kartu su žmona
Paskelbta: 2019-03-04 09:18:15
Kaunietis Modestas Tučkus vieną pavasario rytą atvykęs parduoti nereikalingų daiktų Bagažinių turguje nežinojo, kad tai bus lemtingas apsilankymas. Dabar, praėjus 4 metams po pirmojo vizito čia, kaunietis su žmona čia būna kiekvieną savaitgalį ir net nenori galvoti apie kitokį darbą.