Balandžio 27 d., Ketvirtadienis


Privatumo politika

LRvalstybe.lt gerbia lankytojų privatumą ir laikosi interneto etikos principų. Privati informacija, gauta iš lankytojų LRvalstybe.lt tinklalapyje, yra laikoma konfidencialia ir nėra naudojama, parduodama, nuomojama, skolinama arba kitaip atskleidžiama, jei lankytojai tam nepritarė.

Norint naudotis LRvalstybe.lt paslaugomis nereikalaujama registruotis ar pateikti asmeninės informacijos. Todėl LRvalstybe.lt renka tik neasmeninę informaciją: lankytojų IP adresus, apsilankymo datas, laikus bei kitokią naršyklės informaciją. Lankytojų parašyti komentarai, jų atsiųsti elektroniniai laiškai ir elektroninio pašto adresai renkami tik siekiant pagerinti LRvalstybe.lt lankytojų įspūdžius. Ši informacija taip pat neidentifikuoja lankytojų asmeniškai ir yra renkama bei saugojama tik siekiant apdoroti užklausas, atsakyti į klausimus ir tobulinti LRvalstybe.lt tinklalapį.

LRvalstybe.lt gali pateikti nuorodas į kitus tinklalapius formatu, leidžiančiu stebėti, ar tomis nuorodomis naudojamasi. Ši informacija naudojama turinio ir reklamos kokybei gerinti. Ši informacija renkama tik siekiant pagerinti LRvalstybe.lt lankytojų įspūdžius ir neidentifikuoja lankytojų asmeniškai.

Su lankytojais susisiekiame tik jei jie to pageidauja. Jokia LRvalstybe.lt renkama informacija nėra ir nebus perduodama trečiosioms šalims ar naudojama reklaminiais tikslais be lankytojų sutikimo.

Ši privatumo politika taikoma tik LRvalstybe.lt. Nekontroliuojame tinklalapių, kurių nuorodos pateiktos LRvalstybe.lt tinklalapyje. Šie tinklalapiai gali įdėti savo slapukus ar kitokius failus į lankytojų kompiuterius, rinkti jų duomenis ar prašyti asmeninės informacijos.

LRvalstybe.lt renkamą informaciją apdoroja tik tais tikslais, kurie aprašyti šioje privatumo politikoje. LRvalstybe.lt nerenka ir nenaudoja lankytojų informacijos kitais tikslais, nei aprašyti šioje privatumo politikoje, nebent iš anksto būtų gautas jų sutikimas.

LRvalstybe.lt su trečiosiomis šalimis dalinasi tik tam tikra sukaupta neasmenine lankytojų informacijos dalimi. Tokia informacija neidentifikuoja lankytojų asmeniškai.

LRvalstybe.lt imasi apsaugos priemonių siekdami apsaugoti duomenis nuo neįgaliotos prieigos, keitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

LRvalstybe.lt renkamą informaciją gali pasiekti tik LRvalstybe.lt darbuotojai ir atstovai, kurie turi ją žinoti, kad galėtų valdyti, plėtoti ar tobulinti LRvalstybe.lt. Tokius asmenis saisto konfidencialumo įsipareigojimai ir jei jie pažeidžia tokius įsipareigojimus, jiems gali būti taikomos drausminės priemonės.

Ši privatumo politika gali būti keičiama. Bet kokius privatumo politikos pakeitimus skelbsime šiame puslapyje.

Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos, prašome susisiekti su LRvalstybe.lt atstovais.