Sausio 16 d., Trečiadienis

Kretingos rajono savivaldybė

» Savivaldybės   » Kretingos rajono savivaldybė  

» Vadovybė
» Taryba
» Kontrolės ir audito tarnyba
» Administracija
» Seniūnijos
» Švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų įstaigos
» Medicinos įstaigos
» Savivaldybės įstaigos, įmonėsKretingos rajono savivaldybė


Kretingos rajono savivaldybė yra Lietuvos šiaurės vakaruose, Latvijos pasienyje, Klaipėdos apskrityje. Centras - Kretinga.

Kretingos rajono savivaldybės statistika


Gyventojų skaičius - 40 147
Gyventojų tankumas - 40,6 žm./km²
Plotas - 989 km²
Telefono kodas - 445

Savivaldybėje yra 2 miestai – Kretinga ir Salantai; 2 miesteliai – Darbėnai ir Kartena; 196 kaimai.

Didžiausios gyvenvietės:
* Kretinga
* Salantai
* Vydmantai
* Darbėnai
* Kūlupėnai
* Padvariai
* Kartena
* Kretingsodis
* Kurmaičiai
* Grūšlaukė

Kretingos rajono savivaldybės istorijaRajono savivaldos tradicijų ištakos siekia XVII a. Jai pradžią davė Lietuvos didžiojo etmono ir Vilniaus vaivados Jono Karolio Chodkevičiaus 1609 m. sausio 23 d. privilegija, kuria Kretingai buvo suteikta Magdeburgo teisė. Miestą valdė kasmet renkama taryba, kurią sudarė burmistras, 8 suolininkai, 3 tarėjai ir raštininkas. Jai vadovavo dvaro skiriamas vaitas. Taryba tvarkė miesto administracinius, iždo ir teismo reikalus. XVIII a. pabaigoje Kretinga neteko Magdeburgo teisės. Miestą administravo Kretingos dvaro vietininkas ir jo paskirti pareigūnai.

1861 m. įkurta Kretingos valsčiaus savivalda. Valsčių sudarė seniūnijos, kurioms priklausė visi valstiečių luomo gyventojai. Jų reikalus sprendė seniūnijos sueiga ir joje išrinktas seniūnas. Seniūnijų atstovų sueigoje buvo renkami viršaitis, valsčiaus valdyba ir teismas. Ilgiausiai viršaičio pareigas ėjo J. Vitkus ir J. Barzdys. Miestelėnų luomo pirkliai ir amatininkai turėjo savo luominę savivaldą: Kretingos miesto valdybą ir seniūną.

1915 m. rugsėjo 23 d. buvo įkurta Kretingos apskritis, kurios viršininką skyrė vokiečių karinė vadovybė. Apskritį sudarė valsčiai, suskirstyti į seniūnijas (vyrijas).

Tarpukariu apskrities savivaldybę sudarė apskrities taryba (iš pradžių – seimelis), valdyba ir kontrolės komisija. Iš pradžių taryba buvo renkama visuotinių demokratinių rinkimų metu. Autoritarinio valdymo metais ją sudarė žemesnės pakopos savivaldybių deleguoti atstovai: viršaičiai, burmistrai, jų padėjėjai, valsčių ir miestų savivaldybių nariai.

Pirmoji apskrities taryba (seimelis) išrinkta 1919 m. gegužės mėn. Jos pirmininku tapo K. Sidabras. Vėliau jai pirmininkavo L. Vaineikis, T. Dambrauskas. Taryba rinko apskrities valdybą, kurią sudarė pirmininkas ir 2 nariai. Jos pirmininku būdavo apskrities viršininkas. Ilgiausiai valdybos pirmininku dirbo J. Vaišnys, o nariais – K. Tiškevičius ir K. Stankūnas.

Apskrities viršininką skirdavo Vidaus reikalų ministras. Juo dirbo V. Pryšmantas, S. Symas, P. Kerpė, P. Tučkus, K. Lušpinis, Z. Račkus, V. Misiurevičius, P. Brazdžius, B. Daugelis, S. Derbutas ir J. Vaišnys.
1923–1925 m. apskrities tarybos ir valdybos nariai. Dešinėje sėdi valdybos raštininkas Jonas Tiškus, antras iš kairės – tarybos pirmininkas dr. Liudas Vaineikis; o į dešinę nuo jo – tarybos narys Jonas Paulauskas (nuo 1924 m. – Kretingos burmistras). I. Stropaus nuotr. (Kretingos muziejaus fondai).

Savivaldybės rūpinosi priešgaisrine apsauga, gatvių, kelių ir gyvenviečių tvarkymu, sveikatos apsauga, kultūra, socialine globa, švietimo reikalais. Apskrities savivaldybė išlaikė ligoninę, progimnaziją, pastatė 44 pradines mokyklas, organizavo viešuosius darbus.

1940-1941 ir 1944-1950 m. apskrities, valsčių ir miestų tarybos buvo vadinamos darbo žmonių deputatų tarybomis, o seniūnijose buvo įkurtos apylinkių deputatų tarybos. 1941-1944 m. buvo atkurtos tarpukariu funkcionavusios apskrities savivaldos struktūros.

1950 m. birželio 20 d. Kretinga tapo rajono administraciniu centru. Rajoną sudarė žemesnės pakopos apylinkių ir miestų savivaldybės. Jas ir rajoną valdė darbo žmonių (vėliau – liaudies) deputatų tarybos ir jų renkami vykdomieji komitetai. Rajono vykdomojo komiteto pirmininku 1950-1953 m. dirbo V. Šutinas, 1953-1955 m. – P. Mičiūnas, 1955-1959 m. – L. Gūžė, 1959-1962 m. – P. Pabrėža, 1962-1973 m. – L. Grigalius, 1973-1990 m. – J. Vaikėnas.

1990 m. kovo 24 d. įvyko pirmieji laisvi ir demokratiški vietinių liaudies deputatų tarybų rinkimai. Pagal Vietos savivaldos įstatymą rajono liaudies deputatų tarybai buvo suteiktas aukštesniosios, o apylinkių ir miestų deputatų taryboms – žemesniosios pakopos savivaldybių statusas. Kandidatus į deputatus galėjo kelti tarybos teritorijoje veikiančios visuomeninės ir politinės organizacijos, visuomeniniai judėjimai bei darbo ar gyvenamosios vietos kolektyvai.

1990 m. demokratiškai išrinktos Kretingos rajono tarybos pirmininkas Bernardas Anužis, Rajono liaudies deputatų taryba, kurią sudarė 45 deputatai, pirmajame posėdyje pasivadino Kretingos rajono taryba. Jos pirmininku buvo išrinktas B. Anužis, o rajono valdytoju paskirtas A. Šteinys. Rajono taryba ir valdyba vykdė parlamento priimtas reformas, kurios sudarė sąlygas perėjimui prie rinkos ekonomikos.

Naujasis vietos savivaldos įstatymas 1995 m. panaikino apylinkių ir miestų savivaldybes. Rajono teritorijoje buvo įkurta Kretingos rajono savivaldybė, o žemesnės pakopos savivaldybių teritorijos pavadintos seniūnijomis. Joms valdyti patikėta rajono savivaldybės administracijos skiriamiems seniūnams.

Kretingos rajono savivaldybė apima 991 km2 plotą. Joje įsikūrę Kretingos ir Salantų miestai, Darbėnų ir Kartenos miesteliai bei per 190 kaimų. Rajone vyrauja smulkusis ir vidutinis verslas, veikia Kretingos ligoninė, 6 pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai, Psichikos sveikatos centras, Socialinių paslaugų centras, Dienos veiklos centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Pedagogų švietimo centras, Vaikų ugdymo centras, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 4 gimnazijos, 3 vidurinės, 6 pagrindinės, 1 pradinė, 2 meno ir 1 sporto mokyklos, 2 mokyklos-darželiai, 5 lopšeliai-darželiai, 1 darželis, 2 kultūros centrai (18 skyrių), rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (21 filialas), 2 muziejai, 4 knygynai, turgus, autobusų parkas, komunalinio aptarnavimo, šilumos tinklų ir vandentiekio įmonės.

Kretingos rajono naujienos

Kretingos rajono savivaldybėje ketvirtadienį, sausio 10 dieną, organizuotas pasitarimas dėl keliamos iniciatyvos į Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro patalpas perkelti rajono kultūros centro Grūšlaukės skyrių, M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialą ir viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro Grūšlaukės bendrosios praktikos gydytojo kabinetą.  Išsamiau »Suplanuotų investicijų Grūšlaukėje neketinama atsisakyti
Paskelbta: 01/11/2019 06:29 AM


Artėjant Lietuvos laisvės gynėjų dienai, penktadienio, sausio 11-osios, rytą Kretingos rajono savivaldybė ir daugelis rajono įstaigų prisijungė prie kasmetinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ – žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas pagerbtas languose dešimčiai minučių uždegus vienybės ir atminimo žvakutes.  Išsamiau »Sausio 13-ajai – pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“
Paskelbta: 01/11/2019 02:41 AM


Aptarti kelių priežiūros rajone darbai
Paskelbta: 01/10/2019 09:11 AM

Sausio 10 dieną vykusiame susitikime tartasi dėl tolesnio Kretingos rajono savivaldybės, jos seniūnijų ir AB „Kelių priežiūra“ bendradarbiavimo. Nuo šių metų sausio 1 d. valstybės įmonė „Kelių priežiūra“ pertvarkyta į akcinę bendrovę ir yra atsakinga už magistralinių, krašto ir rajoninių kelių sniego valymą, barstymą, kelio ženklų įrengimą, atnaujinimą, griovių, sankasų tvarkymą, susidėvėjusių kelių dangų atnaujinimą, žvyrkelių greideriavimą, kelio juostoje esančių želdinių priežiūrą. Dalyvauja ir savivaldybių skelbiamuose viešuosiuose konkursuose prižiūrėti savivaldybėms priklausančius vietinės reikšmės kelius ir gatves.  Išsamiau »Aptarti kelių priežiūros rajone darbai
Paskelbta: 01/10/2019 09:11 AM


Kviečiame paminėti Laisvės gynėjų dieną
Paskelbta: 01/09/2019 04:15 AM

Sausio 13-ąją Kretingos miesto ir rajono bendruomenę kviečiame dalyvauti:

12.30 val. – Šv. Mišiose Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.

13.45 val. – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus kūrėjų karpinių parodos „Lietuva mano širdy“ atidaryme Kretingos rajono kultūros centro Vitražo salėje.

14.00 val. – renginyje „Laisvės prisilietimai“ Kretingos rajono kultūros centro Parodų salėje.  Išsamiau »Kviečiame paminėti Laisvės gynėjų dieną
Paskelbta: 01/09/2019 04:15 AM


Praėjusiais metais Kretingos rajone įregistruoti 442 gimimai (24 mažiau nei 2017 metais). Iš šio skaičiaus nemaža dalis – 90 vaikų – gimė užsienyje, daugiausiai – Jungtinėje Karalystėje ir Norvegijoje.

Gimusių berniukų, savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus duomenimis, pernai įregistruota 211 (2017 m. – 244), mergaičių – 231 (2017 m. – 222). Rajono gyventojai susilaukė penkių dvynukų porų: iš jų – dviejų porų dvynukų, kur gimė abi mergaitės, dviejų mergaitės ir berniuko porų bei vienos abiejų berniukų poros.  Išsamiau »2018 metų Kretingos rajono demografiniai duomenys
Paskelbta: 01/07/2019 08:23 AM