Balandžio 22 d., Pirmadienis

autodoc.lt

Viešųjų pirkimų įstatymas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS
PIRKIMO PLANAVIMAS IR ATLIKIMAS, PIRKIMO DOKUMENTAI

III SKYRIUS
PIRKIMO BŪDAI

IV SKYRIUS
PIRKIMO PRIEMONĖS, BENDRAI ATLIEKAMI PIRKIMAI

V SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIES AR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES SUDARYMAS IR VYKDYMAS

VI SKYRIUS
PIRKIMŲ VALDYMAS

VII SKYRIUS
GINČŲ NAGRINĖJIMAS, ŽALOS ATLYGINIMAS, PIRKIMO SUTARTIES PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA, ALTERNATYVIOS SANKCIJOS