Birželio 26 d., Pirmadienis


Viešųjų pirkimų įstatymas

I SKYRIUS (1 str. - 21(1) str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS (22 str. - 69 str.)
VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ, KITŲ VIEŠŲJŲ AR PRIVAČIŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE ATITINKA ŠIO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 DALIES SĄLYGAS, VIENOS ARBA KELIŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ IR (AR) KITŲ VIEŠŲJŲ AR PRIVAČIŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE ATITINKA ŠIO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 DALIES SĄLYGAS, ASOCIACIJŲ PIRKIMAI

III SKYRIUS (69 str. - 83 str.)
PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE, PIRKIMAI

IV SKYRIUS (83 str. - 92 str.)
SUPAPRASTINTI PIRKIMAI

V SKYRIUS (92 str. - 99 str.)
GINČŲ NAGRINĖJIMAS, ŽALOS ATLYGINIMAS, PIRKIMO SUTARTIES PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA, ALTERNATYVIOS SANKCIJOS, EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS
SKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:
NR. XI-678, 2010-02-11, ŽIN., 2010, NR. 25-1174 (2010-03-02)
NR. XI-1255, 2010-12-23, ŽIN., 2011, NR. 2-36 (2011-01-06)