Gegužės 26 d., Sekmadienis

autodoc.lt

Konstitucija

I SKIRSNIS (1 str. - 17 str.)
LIETUVOS VALSTYBĖ

II SKIRSNIS (17 str. - 37 stsr.)
ŽMOGUS IR VALSTYBĖ

III SKIRSNIS (37 str. - 45 str.)
VISUOMENĖ IR VALSTYBĖ

IV SKIRSNIS (45 str. - 54 str.)
TAUTOS ŪKIS IR DARBAS

V SKIRSNIS (54 str. - 76 str.)
SEIMAS

VI SKIRSNIS (76 str. - 90 str.)
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VII SKIRSNIS (90 str. - 101 str.)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

VIII SKIRSNIS (101 str. - 108 str.)
KONSTITUCINIS TEISMAS

IX SKIRSNIS (108 str. - 118 str.)
TEISMAS

X SKIRSNIS (118 str. - 124 str.)
VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS

XI SKIRSNIS (124 str. - 132 str.)
FINANSAI IR VALSTYBĖS BIUDŽETAS

XII SKIRSNIS (132 str. - 134 str.)
VALSTYBĖS KONTROLĖ

XIII SKIRSNIS (134 str. - 146 str.)
UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

XIV SKIRSNIS (146 str. -153 str.)
KONSTITUCIJOS KEITIMAS