Birželio 24 d., Šeštadienis


Darbo kodeksas

I SKYRIUS (1 str. - 12 str.)
DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI

II SKYRIUS (12 str. - 17 str.)
DARBO TEISĖS SUBJEKTAI

III SKYRIUS (17 str. - 24 str.)
DARBO TEISĖS SUBJEKTŲ ATSTOVAVIMAS

IV SKYRIUS (24 str. - 30 str.)
TERMINAI

V SKYRIUS (30 str. - 33 str.)
DARBO ĮSTATYMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

VI SKYRIUS (33 str. - 38 str.)
DARBO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS

VII SKYRIUS (38 str. - 49 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS

VIII SKYRIUS (49 str. - 58 str.)
NACIONALINĖ, ŠAKOS IR TERITORINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

IX SKYRIUS (58 str. - 67 str.)
ĮMONĖS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

X SKYRIUS (67 str. - 85 str.)
KOLEKTYVINIŲ DARBO GINČŲ REGLAMENTAVIMAS

XI SKYRIUS (85 str. - 92 str.)
ĮDARBINIMAS

XII SKYRIUS (92 str. - 141 str.)
DARBO SUTARTIS

XIII SKYRIUS (141 str. - 155 str.)
DARBO LAIKAS

XIV SKYRIUS (155 str. - 185 str.)
POILSIO LAIKAS

XV SKYRIUS (185 str. - 226 str.)
DARBO UŽMOKESTIS. GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS

XVI SKYRIUS (226 str. - 244 str.)
DARBO DRAUSMĖ

XVII SKYRIUS (244 str. - 258 str.)
MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

XVIII SKYRIUS (258 str. - 284 str.)
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

XIX SKYRIUS (284 str. - 302 str.)
INDIVIDUALUS DARBO GINČAS
SKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:
NR. X-188, 2005-05-12, ŽIN., 2005, NR. 67-2400 (2005-05-28)