Balandžio 24 d., AntradienisX SKYRIUS (2.123 str. - 3.314 str.)

» Civilinis kodeksas   » X SKYRIUS (2.123 str. - 3.314 str.) JURIDINIO ASMENS VEIKLOS TYRIMAS


2.123 straipsnis. Priverstinis akciju (daliu, paju) pardavimas del negalejimo tinkamai igyvendinti teises

2.124 straipsnis. Juridinio asmens veiklos tyrimo turinys

2.125 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del veiklos tyrimo

2.126 straipsnis. Pareiškimo padavimas

2.127 straipsnis. Ekspertu paskyrimas

2.128 straipsnis. Ekspertu teises

2.129 straipsnis. Ekspertu darbo apmokejimas

2.130 straipsnis. Ekspertu ataskaitos ir rekomendaciju platinimas

2.131 straipsnis. Teismo taikomos priemones

2.132 straipsnis. Sandoriu sudarymas per atstovus

2.133 straipsnis. Per atstova sudaryto sandorio pasekmes

2.134 straipsnis. Atstovo teisiu sudaryti sandorius apribojimas

2.135 straipsnis. Interesu konfliktas

2.136 straipsnis. Sandorio, sudaryto kito asmens vardu neturint teises arba viršijant suteiktas teises, pasekmes

2.137 straipsnis. Igaliojimas

2.138 straipsnis. Igaliojimo patvirtinimas notarine tvarka

2.1381 straipsnis. Notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registras

2.139 straipsnis. Supaprastintas igaliojimo patvirtinimas

2.140 straipsnis. Juridinio asmens igaliojimas

2.141 straipsnis. Igaliojimu juridiniam asmeniui suteikiamos teises ir pareigos

2.142 straipsnis. Igaliojimo terminas

2.143 straipsnis. Teise reikalauti pateikti igaliojima ir jo kopija

2.144 straipsnis. Pareiga gražinti igaliojima

2.145 straipsnis. Perigaliojimas

2.146 straipsnis. Teise panaikinti igaliojima bei perigaliojima ir teise ju atsisakyti

2.147 straipsnis. Igaliojimo pasibaigimas

2.148 straipsnis. Igaliotojo pareiga pranešti apie igaliojimo pasibaigima

2.149 straipsnis. Atstovavima reglamentuojanciu normu subsidiarus taikymas

2.150 straipsnis. Atstovo pareiga atsiskaityti

2.151 straipsnis. Atstovaujamojo pareiga atlyginti išlaidas bei sumoketi atlyginima

2.152 straipsnis. Prekybos agento samprata

2.153 straipsnis. Prekybos agento veiklos prielaidos

2.154 straipsnis. Prekybos agento teisiu ir pareigu iforminimas

2.155 straipsnis. Sutarties galiojimo terminas

2.156 straipsnis. Prekybos agento pareigos

2.157 straipsnis. Atstovaujamojo pareigos

2.158 straipsnis. Prekybos agento atlyginimas

2.159 straipsnis. Prekybos agento atlyginimo dydžio nustatymas

2.160 straipsnis. Prekybos agento atlyginimo mokejimo tvarka

2.161 straipsnis. Sulaikymo teise

2.162 straipsnis. Prekybos agento teises

2.163 straipsnis. Atsakomybe pagal prekybos agento sudarytas sutartis

2.164 straipsnis. Konkurencijos draudimas

2.165 straipsnis. Neapibrežtam terminui sudarytos sutarties nutraukimas

2.166 straipsnis. Apibrežtam terminui sudarytos sutarties nutraukimas

2.167 straipsnis. Teise i kompensacija ir nuostoliu atlyginima

2.168 straipsnis. Išimtys

2.169 straipsnis. Taikymo sritis

2.170 straipsnis. Atstovo teises ir pareigos

2.171 straipsnis. Atstovo sudarytu sandoriu galiojimas

2.172 straipsnis. Sutarties sudarymas ar vykdymas neturint šios teises ar ja viršijant

2.173 straipsnis. Atstovo veiksmu patvirtinimas

2.174 straipsnis. Atstovo veiksmu nepatvirtinimo teisines pasekmes

2.175 straipsnis. Atstovo teisiu pasibaigimas

2.176 straipsnis. Prokuros samprata

2.177 straipsnis. Prokuros išdavimas

2.178 straipsnis. Prokuros forma

2.179 straipsnis. Prokuristo teises

2.180 straipsnis. Prokuros apribojimai

2.181 straipsnis. Prokuros isigaliojimas

2.182 straipsnis. Prokuristo parašas

2.183 straipsnis. Prokuristo atsakomybe

2.184 straipsnis. Prokuros pasibaigimas

2.185 straipsnis. Veiksmai, kuriems atlikti prokura nereikalinga

3.1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso treciosios knygos reglamentuojami santykiai

3.2 straipsnis. Šeimos teises šaltiniai

3.3 straipsnis. Šeimos santykiu teisinio reglamentavimo principai

3.4 straipsnis. Istatymo ar teises analogija

3.5 straipsnis. Šeimos teisiu igyvendinimas ir gynimas

3.6 straipsnis. Ieškinio senatis

3.7 straipsnis. Santuokos samprata

3.8 straipsnis. Susitarimas tuoktis (sužadetuves)

3.9 straipsnis. Dovanu gražinimas

3.10 straipsnis. Nuostoliu atlyginimas

3.11 straipsnis. Neturtines žalos atlyginimas

3.12 straipsnis. Draudimas tuoktis tos pacios lyties asmenims

3.13 straipsnis. Santuokos savanoriškumas

3.14 straipsnis. Santuokinis amžius

3.15 straipsnis. Veiksnumas

3.16 straipsnis. Draudimas pažeisti monogamijos principa

3.17 straipsnis. Draudimas tuoktis artimiesiems giminaiciams

3.18 straipsnis. Prašymas iregistruoti santuoka

3.19 straipsnis. Prašymo iregistruoti santuoka viešas skelbimas

3.20 straipsnis. Santuokos sudarymo salygu ivykdymo patvirtinimas

3.21 straipsnis. Norinciu susituokti asmenu sveikatos tikrinimas

3.22 straipsnis. Prašymas del kliuciu sudaryti santuoka

3.23 straipsnis. Santuokos irodymas

3.24 straipsnis. Santuokos sudarymas bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka

3.25 straipsnis. Bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka sudarytu santuoku oficiali apskaita

3.26 straipsnis. Sutuoktiniu lygiateisiškumas

3.27 straipsnis. Sutuoktiniu pareiga vienas kita remti

3.28 straipsnis. Šeimos santykiu sukurimas

3.29 straipsnis. Sutuoktiniu teisnumas ir veiksnumas

3.30 straipsnis. Sutuoktiniu pareigos vaikams

3.31 straipsnis. Sutuoktiniu pavarde

3.32 straipsnis. Atstovavimas

3.33 straipsnis. Sutuoktiniu gincai del pareigu vykdymo ir teisiu igyvendinimo

3.34 straipsnis. Laikinas sutuoktinio turtiniu teisiu apribojimas

3.35 straipsnis. Sutuoktiniu teises ir pareigos namu ukyje

3.36 straipsnis. Sutuoktiniu teises ir pareigos i gyvenamaja patalpa, esancia šeimos turtu

3.37 straipsnis. Santuokos pripažinimo negaliojancia pagrindai ir tvarka

3.38 straipsnis. Asmenys, turintys teise pareikšti ieškini del santuokos pripažinimo negaliojancia pažeidus jos sudarymo salygas

3.39 straipsnis. Fiktyvios santuokos pripažinimas negaliojancia

3.40 straipsnis. Santuokos pripažinimas negaliojancia del tikrosios valios neišreiškimo

3.41 straipsnis. Aplinkybes, naikinancios santuokos negaliojima

3.42 straipsnis. Ieškinio senatis

3.43 straipsnis. Sutuoktiniu atskyrimas ir išlaikymo priteisimas

3.44 straipsnis. Teises pareikšti ieškini išnykimas

3.45 straipsnis. Santuokos pripažinimo negaliojancia teisines pasekmes

3.46 straipsnis. Santuokos pripažinimo negaliojancia teisines pasekmes, kai vienas arba abu sutuoktiniai buvo nesažiningi

3.47 straipsnis. Sažiningo sutuoktinio teises

3.48 straipsnis. Privalomas globos (rupybos) instituciju dalyvavimas

3.49 straipsnis. Santuokos pabaigos atvejai

3.50 straipsnis. Santuokos pabaiga del vieno sutuoktinio mirties

3.51 straipsnis. Santuokos nutraukimo salygos

3.52 straipsnis. Prašymas nutraukti santuoka

3.53 straipsnis. Santuokos nutraukimo tvarka

3.54 straipsnis. Sutuoktiniu taikinimas

3.55 straipsnis. Santuokos nutraukimo salygos

3.56 straipsnis. Prašymo turinys

3.57 straipsnis. Prašymo nagrinejimas

3.58 straipsnis. Privalomas globos (rupybos) institucijos dalyvavimas

3.59 straipsnis. Klausimai, kuriuos teismas išsprendžia nutraukdamas santuoka

3.60 straipsnis. Santuokos nutraukimo salygos

3.61 straipsnis. Abieju sutuoktiniu kalte

3.62 straipsnis. Santuokos nutraukimo tvarka

3. Nagrinejant santuokos nutraukimo byla, mutatis mutandis taikomas šio kodekso 3.59 straipsnis.

3.63 straipsnis. Santuokos nutraukimo priežasciu nenurodymas teismo sprendime

3.64 straipsnis. Sutuoktiniu taikinimas

3.65 straipsnis. Laikinosios apsaugos priemones

3.66 straipsnis. Santuokos nutraukimo momentas

3.67 straipsnis. Santuokos nutraukimo itaka sutuoktiniu turtinems teisems

3.68 straipsnis. Sandoriu, sudarytu po santuokos nutraukimo bylos iškelimo, pripažinimas negaliojanciais

3.69 straipsnis. Buvusiu sutuoktiniu pavardes

3.70 straipsnis. Santuokos nutraukimo del vieno sutuoktinio kaltes teisines pasekmes

3.71 straipsnis. Teises naudotis gyvenamaja patalpa išlikimas

3.72 straipsnis. Buvusiu sutuoktiniu tarpusavio išlaikymas

3.73 straipsnis. Prašymas del gyvenimo skyrium

3.74 straipsnis. Priešiniai reikalavimai

3.75 straipsnis. Bylos del sutuoktiniu gyvenimo skyrium nagrinejimas

3.76 straipsnis. Klausimai, išsprendžiami priimant sprendima del gyvenimo skyrium

3.77 straipsnis. Gyvenimo skyrium teisines pasekmes

3.78 straipsnis. Sutuoktiniu tarpusavio išlaikymas

3.79 straipsnis. Gyvenimo skyrium pabaiga

3.80 straipsnis. Privalomas valstybines vaiku teisiu apsaugos institucijos dalyvavimas

3.81 straipsnis. Sutuoktiniu turto teisinio režimo rušys

3.82 straipsnis. Istatymu nustatyto turto teisinio režimo taikymas

3.83 straipsnis. Sutuoktiniu teise nustatyti turto teisini režima pagal vedybu sutarti

3.84 straipsnis. Šeimos turtas

3.85 straipsnis. Šeimos turto teisinis režimas

3.86 straipsnis. Šeimos turto teisinio režimo pabaiga

3.87 straipsnis. Istatymu nustatyto sutuoktiniu turto teisinio režimo esme

3.88 straipsnis. Bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe

3.89 straipsnis. Asmenine sutuoktiniu nuosavybe

3.90 straipsnis. Turto, kuris yra asmenine sutuoktiniu nuosavybe, pripažinimas bendraja jungtine sutuoktiniu nuosavybe

3.91 straipsnis. Imone (ukis, verslas)

3.92 straipsnis. Turto, kuris yra bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

3.93 straipsnis. Leidimas sudaryti sandorius

3.94 straipsnis. Igaliojimas tvarkyti turta

3.95 straipsnis. Nušalinimas

3.96 straipsnis. Sandoriu nugincijimas

3.97 straipsnis. Turto, kuris yra asmenine vieno sutuoktinio nuosavybe, tvarkymas

3.98 straipsnis. Teise i kompensacija

3.99 straipsnis. Sutuoktiniu dovanos

3.100 straipsnis. Bendrosios jungtines sutuoktiniu nuosavybes pabaigos pagrindai

3.101 straipsnis. Vedybu sutartis

3.102 straipsnis. Vedybu sutarties sudarymas

3.103 straipsnis. Vedybu sutarties forma

3.104 straipsnis. Vedybu sutarties turinys

3.105 straipsnis. Negaliojancios vedybu sutarties salygos

3.106 straipsnis. Vedybu sutarties pakeitimas ir nutraukimas

3.107 straipsnis. Vedybu sutarties pabaiga

3.108 straipsnis. Vedybu sutarties pripažinimas negaliojancia

3.109 straipsnis. Prievoles, vykdomos iš bendro sutuoktiniu turto

3.110 straipsnis. Sutuoktiniu atsakomybe pagal iki santuokos iregistravimo atsiradusias prievoles

3.111 straipsnis. Prievoles, kylancios iš dovanojimo sutarciu ir paveldejimo

3.112 straipsnis. Atsakomybe pagal vieno iš sutuoktiniu prievoles

3.113 straipsnis. Išieškojimas iš asmeninio sutuoktiniu turto

3.114 straipsnis. Sutuoktiniu atsakomybes atribojimas

3.115 straipsnis. Teise i kompensacija

3.116 straipsnis. Turto padalijimo budai

3.117 straipsnis. Sutuoktiniu bendro turto dalys

3.118 straipsnis. Turto balanso sudarymas

3.119 straipsnis. Turto vertes nustatymas

3.120 straipsnis. Nedalytinas turtas

3.121 straipsnis. Turto, kuris yra asmenine nuosavybe, priskyrimas bendrajai jungtinei nuosavybei

3.122 straipsnis. Reikalavimo padalyti turta užtikrinimas

3.123 straipsnis. Nukrypimas nuo sutuoktiniu bendro turto lygiu daliu principo

3.124 straipsnis. Turto padalijimas teismo sprendimu nenutraukiant santuokos

3.125 straipsnis. Turto padalijimo fakto registravimas

3.126 straipsnis. Kreditoriu teisiu garantijos

3.127 straipsnis. Dalijamas turtas

3.128 straipsnis. Sutuoktiniu tarpusavio pareigos po turto padalijimo, kai santuoka nera nutraukiama

3.129 straipsnis. Ieškinio senatis

3.130 straipsnis. Giminystes samprata

3.131 straipsnis. Giminystes linijos

3.132 straipsnis. Tiesioji giminystes linija

3.133 straipsnis. Šonine giminystes linija

3.134 straipsnis. Giminystes laipsnis

3.135 straipsnis. Artimieji giminaiciai

3.136 straipsnis. Svainyste

3.137 straipsnis. Vaiko kilme

3.138 straipsnis. Vaiko kilmes patvirtinimas

3.139 straipsnis. Vaiko kilmes iš motinos nustatymas

3.140 straipsnis. Vaiko kilmes iš tevo nustatymas

3.141 straipsnis. Tevystes pripažinimo salygos

3.142 straipsnis. Tevystes pripažinimo tvarka

3.143 straipsnis. Tevystes pripažinimas, kol gims vaikas

3.144 straipsnis. Tevystes pripažinimas be motinos sutikimo

3.145 straipsnis. Pareiškimo del tevystes pripažinimo patvirtinimo nagrinejimas

3.146 straipsnis. Tevystes nustatymo salygos

3.147 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del tevystes nustatymo

3.148 straipsnis. Tevystes nustatymo pagrindai

3.149 straipsnis. Tevystes (motinystes) nugincijimo salygos

3.150 straipsnis. Tevystes (motinystes) nugincijimo pagrindai

3.151 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del tevystes (motinystes) nugincijimo

3.152 straipsnis. Ieškinio senatis

3.153 straipsnis. Privalomas vaiko teisiu apsaugos tarnybos dalyvavimas

3.154 straipsnis. Dirbtinio apvaisinimo teisinis reglamentavimas

3.155 straipsnis. Tevu valdžios turinys

3.156 straipsnis. Tevu valdžios lygybe

3.157 straipsnis. Atstovavimas vaikams

3.158 straipsnis. Nepilnameciu tevu valdžia

3.159 straipsnis. Privalomas tevu valdžios vykdymas

3.160 straipsnis. Tevu valdžios pabaiga

3.161 straipsnis. Vaiku teises

3.162 straipsnis. Vaiku pareigos

3.163 straipsnis. Vaiku teisiu užtikrinimas

3.164 straipsnis. Nepilnamecio vaiko dalyvavimas užtikrinant jo teises

3.165 straipsnis. Tevu asmeniniu teisiu ir pareigu turinys

3.166 straipsnis. Vardo vaikui suteikimas

3.167 straipsnis. Pavardes vaikui suteikimas

3.168 straipsnis. Vaiko gyvenamoji vieta

3.169 straipsnis. Vaiko gyvenamoji vieta tevams gyvenant skyrium

3.170 straipsnis. Skyrium gyvenancio tevo ar motinos teise bendrauti su vaiku ir dalyvauti ji auklejant

3.171 straipsnis. Bendravimas su vaiku ir dalyvavimas ji auklejant ypatingomis situacijomis

3.172 straipsnis. Kitu giminaiciu bendravimas su vaiku

3.173 straipsnis. Gincai del vaiko vardo ir pavardes

3.174 straipsnis. Gincai del vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

3.175 straipsnis. Gincai tarp skyrium gyvenanciu tevu del bendravimo su vaiku ir dalyvavimo ji auklejant

3.176 straipsnis. Gincai del vaiko bendravimo su artimaisiais giminaiciais

3.177 straipsnis. Vaiko teise reikšti savo nuomone

3.178 straipsnis. Privalomas valstybines vaiko teisiu apsaugos institucijos dalyvavimas

3.179 straipsnis. Vaiku ir tevu atskyrimas

3.180 straipsnis. Tevu valdžios apribojimo salygos, budai ir pasekmes

3.181 straipsnis. Tevu valdžios apribojimo panaikinimas ar tevu valdžios apribojimo budo pakeitimas kitu

3.182 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del tevu valdžios apribojimo ar apribojimo panaikinimo

3.183 straipsnis. Tevu valdžios apribojimo prašymu nagrinejimas

3.184 straipsnis. Privalomas valstybines vaiku teisiu apsaugos institucijos dalyvavimas

3.185 straipsnis. Nepilnameciu vaiku turto tvarkymas

3.186 straipsnis. Tevu pareigos tvarkant nepilnameciu vaiku turta

3.187 straipsnis. Nepilnameciu vaiku turtas, kuriam uzufruktas netaikomas

3.188 straipsnis. Sandoriai, susije su nepilnamecio vaiko turtu

3.189 straipsnis. Draudimas perleisti ar suvaržyti uzufrukto teise

3.190 straipsnis. Uzufrukto teise, kai turta tvarko tik vienas iš tevu

3.191 straipsnis. Turto tvarkymo ir uzufrukto teises pabaiga

3.192 straipsnis. Tevu pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus

3.193 straipsnis. Tevu susitarimas del savo nepilnameciu vaiku išlaikymo

3.194 straipsnis. Išlaikymo priteisimas

3.195 straipsnis. Išlaikymo pareiga atskyrus vaikus nuo tevu

3.196 straipsnis. Išlaikymo forma ir dydis

3.197 straipsnis. Priverstinis ikeitimas (hipoteka)

3.198 straipsnis. Išlaikymo priteisimas, kai išlaikymas turi buti mokamas dviem ar daugiau vaiku

3.199 straipsnis. Pajamu, iš kuriu išskaitomas priteistas išlaikymas, rušys

3.200 straipsnis. Išlaikymo priteisimo momentas

3.201 straipsnis. Išlaikymo dydžio ir formos pakeitimas

3.202 straipsnis. Išlaikymo išieškojimas, kai vaikui nustatyta globa (rupyba)

3.203 straipsnis. Išlaikymo naudojimas

3.204 straipsnis. Valstybes išlaikomi vaikai

3.205 straipsnis. Pilnameciu vaiku pareiga išlaikyti savo tevus

3.206 straipsnis. Atsisakymas priteisti išlaikyma tevams

3.207 straipsnis. Nedarbingu tevu papildomu išlaidu kompensacija

3.208 straipsnis. Išlaikymo indeksavimas

3.209 straipsnis. Vaikai, kuriuos leidžiama ivaikinti

3.210 straipsnis. Asmenys, turintys teise ivaikinti

3.211 straipsnis. Amžiaus skirtumas tarp ivaikintojo ir ivaikinamo vaiko

3.212 straipsnis. Tevu sutikimas ivaikinti

3.213 straipsnis. Tevu sutikimo ivaikinti vaika atšaukimas

3.214 straipsnis. Ivaikinimas be tevu sutikimo

3.215 straipsnis. Ivaikinamo vaiko sutikimas

3.216 straipsnis. Ivaikintojo sutuoktinio sutikimas ivaikinti

3.217 straipsnis. Pasirengimo ivaikinti patikrinimas

3.218 straipsnis. Duomenu apie ivaikinama vaika pateikimas

3.219 straipsnis. Ivaikinimo apskaita

3.220 straipsnis. Prašymu ivaikinti nagrinejimas

3.221 straipsnis. Ivaikinimo konfidencialumas

3.222 straipsnis. Vaiko perkelimas i šeima iki ivaikinimo

3.223 straipsnis. Pirmenybe ivaikinti

3.224 straipsnis. Ivaikinimas užsienio valstybes pilieciui

3.225 straipsnis. Ivaikinimo, atlikto užsienyje, pripažinimas

3.226 straipsnis. Vaiku, užsienio valstybes pilieciu, ivaikinimas

3.227 straipsnis. Ivaikinimo pasekmes

3.228 straipsnis. Ivaikio vardas ir pavarde

3.229 straipsnis. Taikymo ribos

3.230 straipsnis. Turtas, kurio teisini režima nustato šio skyriaus normos

3.231 straipsnis. Sugyventiniu bendrai naudojamo turto teisinis režimas

3.232 straipsnis. Bendrai igyto ir naudojamo turto padalijimas

3.233 straipsnis. Teises disponuoti bendrai naudojamu turtu apribojimai

3.234 straipsnis. Bendrai naudojamo turto padalijimo tvarka

3.235 straipsnis. Teise naudotis gyvenamaja patalpa

3.236 straipsnis. Pilnamecio brolio (sesers) pareiga išlaikyti nepilnameti broli (seseri)

3.237 straipsnis. Vaikaiciu ir seneliu tarpusavio išlaikymas

3.238 straipsnis. Globa

3.239 straipsnis. Rupyba

3.240 straipsnis. Globejo ir rupintojo teisine padetis

3.241 straipsnis. Globos ir rupybos institucijos

3.242 straipsnis. Globejo ir rupintojo paskyrimas

3.243 straipsnis. Globejo ir rupintojo pareigu atlikimas

3.244 straipsnis. Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turto ir pajamu naudojimas

3.245 straipsnis. Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turto administravimas

3.246 straipsnis. Globejo ir rupintojo atleidimas nuo pareigu atlikimo

3.247 straipsnis. Globos ir rupybos pasibaigimas

3.248 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) tikslas ir uždaviniai

3.249 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) nustatymo principai

3.250 straipsnis. Vaiku, kuriems reikalinga globa (rupyba), nustatymas ir apskaita

3.251 straipsnis. Globos ir rupybos nustatymas

3.252 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) rušys ir formos

3.253 straipsnis. Vaiko laikinoji globa (rupyba)

3.254 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rupybos) nustatymo pagrindai

3.255 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rupybos) pabaiga

3.256 straipsnis. Vaiko nuolatine globa (rupyba)

3.257 straipsnis. Vaiko nuolatines globos (rupybos) nustatymas

3.258 straipsnis. Vaiko nuolatines globos (rupybos) pabaiga

3.259 straipsnis. Vaiko globa (rupyba) šeimoje

3.260 straipsnis. Vaiko globa (rupyba) šeimynoje

3.261 straipsnis. Vaiko globa (rupyba) valstybinese ir nevyriausybinese globos institucijose

3.262 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rupybos) nustatymas

3.263 straipsnis. Vaiko nuolatines globos (rupybos) nustatymas

3.264 straipsnis. Vaiko globejo (rupintojo) skyrimas

3.265 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) vieta

3.266 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) organizavimas

3.267 straipsnis. Vaiko globos (rupybos) priežiura

3.268 straipsnis. Vaiko globejo (rupintojo) parinkimo tvarka

3.269 straipsnis. Asmuo, kuris negali buti skiriamas vaiko globeju (rupintoju)

3.270 straipsnis. Pasirengimas vaiko globai (rupybai)

3.271 straipsnis. Vaiko globejo (rupintojo) pareigos

3.272 straipsnis. Vaiko globejo (rupintojo) teises

3.273 straipsnis. Vaiko globejo (rupintojo) atsakomybe

3.274 straipsnis. Globojamo vaiko išlaikymas

3.275 straipsnis. Disponavimas globojamo vaiko gaunamomis pajamomis

3.276 straipsnis. Globojamo vaiko ir globejo (rupintojo) turtiniai santykiai

3.277 straipsnis. Globos ir rupybos nustatymas

3.278 straipsnis. Globejo ir rupintojo veiklos kontrole

3.279 straipsnis. Veiksnaus asmens rupyba

3.280 straipsnis. Civilines bukles aktus registruojancios istaigos ir ju kompetencija

3.281 straipsnis. Civilines bukles aktu registravimo taisykles

3.282 straipsnis. Civilines bukles aktu irašu kalba

3.283 straipsnis. Draudimas irašyti civilines bukles aktu irašus sau ir giminaiciams

3.284 straipsnis. Dokumentai, pateikiami irašant civilines bukles aktu irašus

3.285 straipsnis. Civilines bukles aktu irašu irašymas

3.286 straipsnis. Civilines bukles aktu irašu nugincijimo ir anuliavimo tvarka

3.287 straipsnis. Civilines bukles aktu irašu irašymo teisetumo priežiura

3.288 straipsnis. Valstybes rinkliava už civilines bukles aktu registravima

3.289 straipsnis. Gimimo registravimo tvarka

3.290 straipsnis. Pareiškimas apie gimima

3.291 straipsnis. Terminai vaiko gimimui iregistruoti

3.292 straipsnis. Gimimo irašas

3.293 straipsnis. Tevystes pripažinimo registravimas

3.294 straipsnis. Tevystes nustatymo registravimas

3.295 straipsnis. Duomenu apie teva irašas vaiko gimimo iraše

3.296 straipsnis. Ivaikinimo registravimo vieta

3.297 straipsnis. Duomenu irašymas ivaikio gimimo iraše

3.298 straipsnis. Santuokos registravimo vieta

3.299 straipsnis. Prašymas iregistruoti santuoka

3.300 straipsnis. Dokumentai, pateikiami kartu su prašymu iregistruoti santuoka

3.301 straipsnis. Santuokos registravimo laikas

3.302 straipsnis. Prašymo iregistruoti santuoka viešas skelbimas

3.303 straipsnis. Santuokos registravimas

3.304 straipsnis. Bažnycios (konfesiju) nustatyta tvarka sudarytu santuoku apskaita

3.305 straipsnis. Santuokos nutraukimo registravimo vieta

3.306 straipsnis. Santuokos nutraukimo registravimo tvarka

3.307 straipsnis. Vardo, pavardes, tautybes pakeitimo registravimo tvarka

3.308 straipsnis. Civilines bukles aktu irašuose pakeitimu del vardo, pavardes, tautybes pakeitimo padarymas

3.309 straipsnis. Mirties registravimo tvarka

3.310 straipsnis. Pareiškimas apie mirti

3.311 straipsnis. Terminas mirciai iregistruoti

3.312 straipsnis. Mirties irašas

3.313 straipsnis. Civilines bukles aktu irašu atkurimo, papildymo ir ištaisymo tvarka

3.314 straipsnis. Civilines bukles aktu irašu ir ju keitimo dokumentu saugojimo tvarka