Gegužės 26 d., Sekmadienis

autodoc.lt

Civilinis kodeksas

I SKYRIUS (1.1 str. - 1.9 str.)
CIVILINIAI ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI

II SKYRIUS (1.9 str. - 2.32 str.)
TARPTAUTINĖ PRIVATINĖ TEISĖ

IV SKYRIUS (2.32 str. - 2.58 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS

V SKYRIUS (2.58 str. - 2.73 str.)
JURIDINIO ASMENS STEIGIMAS

VI SKYRIUS (2.73 str. - 2.80 str.)
JURIDINIŲ ASMENŲ TEISNUMAS

VII SKYRIUS (2.80 str. - 2.94 str.)
JURIDINIO ASMENS ORGANAI

VIII SKYRIUS (2.94 str. - 2.114 str.)
JURIDINIŲ ASMENŲ PABAIGA IR PERTVARKYMAS

IX SKYRIUS (2.114 str. - 2.123 str.)
PRIVERSTINIS AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS

X SKYRIUS (2.123 str. - 3.314 str.)
JURIDINIO ASMENS VEIKLOS TYRIMAS

I SKYRIUS (3.314 str. - 4.11 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS (4.11 str.-4.19 str.)
PAGRINDINIAI IR ANTRAEILIAI DAIKTAI

III SKYRIUS (4.19 str.-4.21 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS

IV SKYRIUS (4.21 str.-4.36 str.)
VALDYMAS

V SKYRIUS (4.36 str.-4.105 str.)
NUOSAVYBĖS TEISĖ

VI SKYRIUS (4.105 str.-4.110 str.)
TURTO PATIKEJIMO TEISĖ

VII SKYRIUS (4.110 str.-4.140 str.)
SERVITUTAS

VIII SKYRIUS (4.140 str.-4.159 str.)
UZUFRUKTAS

IX SKYRIUS (4.159 str.-4.164 str.)
UŽSTATYMO TEISĖ (SUPERFICIES)

X SKYRIUS (4.164 str.-4.169 str.)
ILGALAIKĖ NUOMA (EMPHYTEUSIS)

XI SKYRIUS (4.169 str.-4.197 str.)
HIPOTEKA

XII SKYRIUS (4.197 str.-4.228 str.)
ĮKEITIMAS

XIII SKYRIUS (4.228 str.-4.235 str.)
DAIKTO SULAIKYMAS

XIV SKYRIUS (4.235 str.-4.252 str.)
KITO ASMENS TURTO ADMINISTRAVIMAS

XV SKYRIUS (4.252 str.-5.4 str.)
DAIKTŲ, DAIKTINIŲ TEISIŲ IR JURIDINIŲ FAKTŲ REGISTRAVIMAS

II SKYRIUS (5.4 str.-5.10 str.)
ĮPĖDINIAI

III SKYRIUS (5.10 str. - 5.14 str.)
PAVELDĖJIMAS PAGAL ĮSTATYMĄ

IV SKYRIUS (5.14 str. - 5.42 str.)
PAVELDĖJIMAS PAGAL TESTAMENTĄ

V SKYRIUS (5.42 str. - 5.49 str.)
BENDRASIS SUTUOKTINIŲ TESTAMENTAS

VI SKYRIUS (5.49 str. - 5.67 str.)
PALIKIMO PRIĖMIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS

VII SKYRIUS (5.67 str. - 5.74 str.)
ĮPĖDINIŲ SAVITARPIO SANTYKIAI

VIII SKYRIUS (5.74 str. - 6.1017 str.)
ATSKIRŲ TURTO RŪŠIŲ PAVELDĖJIMO YPATYBĖS