Balandžio 22 d., Pirmadienis

autodoc.lt

Civilinio proceso kodeksas

I SKYRIUS (1 str. - 4 str.)
PAGRINDINĖS NUOSTATOS

II SKYRIUS (4 str. - 21 str.)
CIVILINIO PROCESO PRINCIPAI

III SKYRIUS (21 str. - 24 str.)
BYLOS, NAGRINĖTINOS TEISME

IV SKYRIUS (24 str. - 36 str.)
TEISMINGUMAS

V SKYRIUS (36 str. - 61 str.)
PROCESO DALYVIAI

VI SKYRIUS (61 str. - 71 str.)
TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI

VII SKYRIUS (71 str. - 78 str.)
PROCESINIAI TERMINAI

VIII SKYRIUS (78 str. - 100 str.)
BYLINĖJIMOSI IŠLAIDOS

IX SKYRIUS (100 str. - 102 str.)
UŽSTATAS

X SKYRIUS (102 str. - 109 str.)
TEISMO NUOBAUDOS

XI SKYRIUS (109 str. - 152 str.)
PROCESAS

XII SKYRIUS (152 str. - 175(2) str.)
TEISMO POSĖDŽIAI. INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS TEISMO PROCESE
SKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:
NR. XI-1480, 2011-06-21, ŽIN., 2011, NR. 85-4126 (2011-07-13)

XIII SKYRIUS (175(2) str. - 224 str.)
ĮRODYMAI IR ĮRODINĖJIMAS
SKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:
NR. XI-1480, 2011-06-21, ŽIN., 2011, NR. 85-4126 (2011-07-13)

XIV SKYRIUS (224 str. - 258 str.)
GINČO TEISENA

XV SKYRIUS (258 str. - 300 str.)
TEISMO SPRENDIMAI IR NUTARTYS

XVI SKYRIUS (300 str. - 339 str.)
BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME

XVII SKYRIUS (339 tr. - 364 str.)
BYLŲ PROCESAS KASACINIAME TEISME

XVIII SKYRIUS (364 str. - 374 str.)
PROCESO ATNAUJINIMAS

XIX SKYRIUS (374 str. - 409 str.)
ŠEIMOS BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI

XX SKYRIUS (409 str. - 418 str.)
DARBO BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI

XXI SKYRIUS (418 str. - 423 str.)
BYLOS DĖL DAIKTO VALDYMO PAŽEIDIMŲ

XXI1 SKYRIUS (423 str. - 423(10) str.)
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI

XXII SKYRIUS (423(10) str. - 430 str.)
DOKUMENTINIS PROCESAS

XXIII SKYRIUS (430 str. - 440 str.)
BYLŲ DĖL TEISMO ĮSAKYMO IŠDAVIMO NAGRINĖJIMO YPATUMAI

XXIV SKYRIUS (440 str. - 441 str.)
GINČŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ PRITEISIMO
NAGRINĖJIMO YPATUMAI

XXV SKYRIUS (441 str. - 443 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS

XXVI SKYRIUS (443 str. - 448 str.)
BYLOS DĖL JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIŲ FAKTŲ
NUSTATYMO

XXVII SKYRIUS (448 str. - 461 str.)
BYLOS DĖL ASMENS PASKELBIMO MIRUSIU, PRIPAŽINIMO NEŽINIA KUR ESANČIU BEI ŠIŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS

XXVIII SKYRIUS (461 str. - 479 str.)
BYLOS DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO NEVEIKSNIU ARBA RIBOTAI VEIKSNIU IR NEPILNAMEČIO PRIPAŽINIMO VEIKSNIU (EMANCIPUOTU)

XXIX SKYRIUS (479 str. - 490 str.)
BYLOS DĖL ĮVAIKINIMO

XXX SKYRIUS (490 str. - 509 str.)
BYLOS DĖL GLOBOS IR RŪPYBOS

XXXI SKYRIUS (509 str. - 513 str.)
BYLOS DĖL ANTSTOLIŲ IR NOTARINIŲ VEIKSMŲ

XXXII SKYRIUS (513 str. - 516 str.)
BYLOS DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO, ĮRAŠŲ ATKŪRIMO, PAKEITIMO, PAPILDYMO, IŠTAISYMO AR ANULIAVIMO

XXXIII SKYRIUS (516 str. - 523 str.)
BYLOS DĖL TEISIŲ ATKŪRIMO PAGAL PRARASTUS PAREIKŠTINIUS
VERTYBINIUS DOKUMENTUS (ŠAUKIAMOJI TEISENA)

XXXIV SKYRIUS (523 str. - 537 str.)
BYLOS DĖL DAIKTINIŲ TEISIŲ

XXXV SKYRIUS (537 str. - 541 str.)
BYLOS DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ BENDRU SUTIKIMU AR VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU

XXXVI SKYRIUS (541 str. - 569 str.)
BYLOS DĖL HIPOTEKOS AR ĮKEITIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ

XXXVII SKYRIUS (569 str. - 575 str.)
BYLOS DĖL PRARASTOS TEISMO AR VYKDOMOSIOS
BYLOS ATKŪRIMO

XXXVIII SKYRIUS (575 str. - 578 str.)
BYLOS DĖL PRALEISTO ĮSTATYMŲ NUSTATYTO
TERMINO ATNAUJINIMO

XXXIX SKYRIUS (578 str. - 582 str.)
BYLOS DĖL TEISMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO AR FAKTŲ PATVIRTINIMO, TURTO ADMINISTRAVIMO, PAVELDĖJIMO PROCEDŪRŲ TAIKYMO IR KITOS BYLOS, KURIOS PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ BEI KITUS ĮSTATYMUS NAGRINĖTINOS SUPAPRASTINTO PROCESO TVARKA

XL SKYRIUS (582 str. - 585 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS

XLI SKYRIUS (585 str. - 624(1) str.)
BENDROSIOS VYKDYMO VEIKSMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

XLII SKYRIUS (624(1) str. - 632 str.)
VYKDYMO VEIKSMŲ SUSTABDYMAS IR ATIDĖJIMAS. VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ GRĄŽINIMAS IŠIEŠKOTOJUI. VYKDOMOSIOS BYLOS NUTRAUKIMAS

XLIII SKYRIUS (632 str. - 645 str.)
VYKDYMO PROCESO DALYVIAI

XLIV SKYRIUS (645 str. - 649 str.)
VYKDOMŲJŲ RAŠTŲ IŠDAVIMO TVARKA

XLV SKYRIUS (649 str. - 654 str.)
VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR
PRIĖMIMO VYKDYTI TVARKA

XLVI SKYRIUS (654 str. - 661 str.)
RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ

XLVII SKYRIUS (661 str. - 674 str.)
IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO TURTO BENDROSIOS TAISYKLĖS

XLVIII SKYRIUS (674 str. - 690 str.)
TURTO AREŠTAS

XLIX SKYRIUS (690 str. - 727 str.)
TURTO REALIZAVIMO TVARKA

L SKYRIUS (727 str. - 732 str.)
VERTYBINIŲ POPIERIŲ AREŠTO IR REALIZAVIMO YPATUMAI

LI SKYRIUS (732 str. - 743 str.)
IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO DARBO UŽMOKESČIO
AR KITŲ PAJAMŲ TVARKA

LII SKYRIUS (743 str. - 744 str.)
SKOLININKO TURTO ADMINISTRAVIMAS

LIII SKYRIUS (744 str. - 748 str.)
IŠIEŠKOJIMO IŠ HIPOTEKA ĮKEISTO TURTO, ĮKEITIMU ĮKEISTO TURTO, IŠ DAIKTO SULAIKYMO TEISE SULAIKYTO DAIKTO YPATUMAI

LIV SKYRIUS (748 str. - 752 str.)
IŠIEŠKOJIMAS IŠ TURTINIŲ TEISIŲ

LV SKYRIUS (752 str. - 759 str.)
IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR IŠMOKĖJIMO
IŠIEŠKOTOJAMS TVARKA
SKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:
NR. XI-1480, 2011-06-21, ŽIN., 2011, NR. 85-4126 (2011-07-13)

LVI SKYRIUS (759 str. - 762 str.)
SPRENDIMŲ ĮVYKDYMO ATGRĘŽIMAS

LVII SKYRIUS (762 str. - 772 str.)
NEPINIGINIO POBŪDŽIO SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI

LVIII SKYRIUS (772 str. - 779 str.)
UŽSIENIO TEISMŲ IR ARBITRAŽŲ SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI

LIX SKYRIUS (779 str. - 792 str.)
TEISMINGUMAS IR NORMŲ TAIKYMAS

LX SKYRIUS (792 str. - 816 str.)
PROCESAS