Gegužės 26 d., Sekmadienis

autodoc.lt

Baudžiamojo proceso kodeksas

I SKYRIUS (1 str.-11 str.)
BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

II SKYRIUS (11 str.-43 str.)
PAGRINDINĖS ŠIO KODEKSO SĄVOKOS

III SKYRIUS (43 str.-65 str.)
PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS

IV SKYRIUS (65 str.-77(2) str.)
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR PROKURATŪROS SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTAIGOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

V SKYRIUS (77(2) str.-90 str.)
LIUDYTOJAI, EKSPERTAI IR SPECIALISTAI

VI SKYRIUS (90 str.-98 str.)
DAIKTAI IR DOKUMENTAI

VII SKYRIUS (98 str.-102 str.)
BAUDŽIAMOJO PROCESO TERMINAI

VIII SKYRIUS (102 str.-106 str.)
PROCESO IŠLAIDOS IR JŲ ATLYGINIMAS

IX SKYRIUS (106 str.-108 str.)
ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NEPAREIŠKIAMAS

X SKYRIUS (108 str.-118 str.)
ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAREIŠKIAMAS

XI SKYRIUS (118 str.-139 str.)
KARDOMOSIOS PRIEMONĖS

XII SKYRIUS (139 str.-163 str.)
KITOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS

XIII SKYRIUS (163 str.-177 str.)
IKITEISMINIO TYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

XIV SKYRIUS (177 str.-211 str.)
IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI

XV SKYRIUS (211 str.-217 str.)
IKITEISMINIO TYRIMO NUTRAUKIMAS

XVI SKYRIUS (217 str.-220 str.)
IKITEISMINIO TYRIMO PABAIGA KALTINAMOJO AKTO SURAŠYMU

XVII SKYRIUS (220 str.-230 str.)
TEISMO SUDĖTIS IR TEISMINGUMAS

XVIII SKYRIUS (230 str.-240 str.)
BYLOS PARENGIMAS NAGRINĖTI TEISME

XIX SKYRIUS (240 str.-261 str.)
BENDROSIOS NAGRINĖJIMO TEISME NUOSTATOS

XX SKYRIUS (261 str.-270 str.)
PARENGIAMOJI TEISIAMOJO POSĖDŽIO DALIS

XXI SKYRIUS (270 str.-292 str.)
ĮRODYMŲ TYRIMAS

XXII SKYRIUS (292 str.-296 str.)
BAIGIAMOSIOS KALBOS IR KALTINAMOJO PASKUTINIS ŽODIS

XXIII SKYRIUS (296 str.-310 str.)
NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS

XXIV SKYRIUS (310 str.-319 str.)
NEĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS

XXV SKYRIUS (319 str.-365(2) str.)
APELIACINIS PROCESAS

XXVI SKYRIUS (365(2) str.-374(2) str.)
ĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS IR KASACINĖS BYLOS PARENGIMAS

XXVII SKYRIUS (374(2) str.-386 str.)
KASACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS

XXVIII SKYRIUS (386 str.-391 str.)
BYLŲ DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PROCESAS

XXIX SKYRIUS (391 str.-406 str.)
PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS

XXX SKYRIUS (406 str.-417 str.)
PRIVATAUS KALTINIMO BYLŲ PROCESAS

XXXI SKYRIUS (417 str.-432 str.)
BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS

XXXII SKYRIUS (432 str.-442 str.)
BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT

XXXIII SKYRIUS (442 str.-450 str.)
BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ

XXXIV SKYRIUS (450 str.-455 str.)
BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO

XXXV SKYRIUS (455 str.-460 str.)
BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO ARBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ
SKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:
NR. IX-2336, 2004-07-08, ŽIN., 2004, NR. 115-4276 (2004-07-24)