Balandžio 22 d., Pirmadienis

autodoc.lt

Baudžiamasis kodeksas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS
BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO GALIOJIMAS

III SKYRIUS
NUSIKALTIMAS IR BAUDŽIAMASIS NUSIŽENGIMAS

IV SKYRIUS
NUSIKALSTAMOS VEIKOS STADIJOS IR FORMOS

V SKYRIUS
BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ ŠALINANČIOS APLINKYBĖS

VI SKYRIUS
ATLEIDIMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS

VII SKYRIUS
BAUSMĖ

VIII SKYRIUS
BAUSMĖS SKYRIMAS

IX SKYRIUS
BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS IR JŲ SKYRIMAS

X SKYRIUS
BAUSMĖS VYKDYMO ATIDĖJIMAS IR ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS

XI SKYRIUS
NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI

XII SKYRIUS
BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS SENATIS

XIII SKYRIUS
TEISTUMAS

XIV SKYRIUS
PRIVERČIAMOSIOS MEDICINOS PRIEMONĖS

XV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI IR KARO NUSIKALTIMAI

XVI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBEI, TERITORIJOS VIENTISUMUI IR KONSTITUCINEI SANTVARKAI

XVII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS GYVYBEI

XVIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS SVEIKATAI

XIX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI, PAVOJINGI ŽMOGAUS SVEIKATAI IR GYVYBEI

XX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS LAISVEI

XXI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI

XXII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS GARBEI IR ORUMUI

XXIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VAIKUI IR ŠEIMAI

XXIV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMUI

XXV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS LYGIATEISIŠKUMUI IR SĄŽINĖS LAISVEI

XXVI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ASMENŲ RINKIMŲ TEISĖMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO, EUROPOS PARLAMENTO BEI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMŲ TVARKAI

XXVII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS SOCIALINĖMS TEISĖMS

XXVIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI NUOSAVYBEI, TURTINĖMS TEISĖMS IR TURTINIAMS INTERESAMS

XXIX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI INTELEKTINEI IR PRAMONINEI NUOSAVYBEI

XXX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGUMUI

XXXI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI EKONOMIKAI IR VERSLO TVARKAI

XXXII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI FINANSŲ SISTEMAI

XXXIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALSTYBĖS TARNYBAI IR VIEŠIESIEMS INTERESAMS

XXXIV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI TEISINGUMUI

XXXV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI VISUOMENĖS SAUGUMUI

XXXVI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS, SPROGMENIMIS, SPROGSTAMOSIOMIS AR RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS ARBA KARINE ĮRANGA

XXXVII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS, NUODINGOSIOMIS AR STIPRIAI VEIKIANČIOMIS MEDŽIAGOMIS

XXXVIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI

XXXIX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI TRANSPORTO EISMO SAUGUMUI

XL SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VIEŠAJAI TVARKAI

XLI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS VEIKLAI

XLII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI

XLIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI, SUSIJĘ SU DOKUMENTŲ AR MATAVIMO PRIEMONIŲ KLASTOJIMU

XLIV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI DOROVEI

XLV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI MIRUSIOJO ATMINIMUI

XLVI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI KRAŠTO APSAUGOS TARNYBAI