Birželio 24 d., Šeštadienis


Baudžiamasis kodeksas

I SKYRIUS (1 str.-2 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS (2 str.-9(1) str.)
BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO GALIOJIMAS

III SKYRIUS (9(1) str.-20 str.)
NUSIKALTIMAS IR BAUDŽIAMASIS NUSIŽENGIMAS

IV SKYRIUS (20 str.-27 str.)
NUSIKALSTAMOS VEIKOS STADIJOS IR FORMOS

V SKYRIUS (27 str.-35 str.)
BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ ŠALINANČIOS APLINKYBĖS

VI SKYRIUS (35 str.-40 str.)
ATLEIDIMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS

VII SKYRIUS (40 str.-53 str.)
BAUSMĖ

VIII SKYRIUS (53 str.-66 str.)
BAUSMĖS SKYRIMAS

IX SKYRIUS (66 str.-74 str.)
BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS IR JŲ SKYRIMAS

X SKYRIUS (74 str.-79 str.)
BAUSMĖS VYKDYMO ATIDĖJIMAS IR ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS

XI SKYRIUS (79 str.-94 str.)
NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI

XII SKYRIUS (94 str.-96 str.)
BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS SENATIS

XIII SKYRIUS (96 str.-98 str.)
TEISTUMAS

XV SKYRIUS (98 str.-113(1) str.)
NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI IR KARO NUSIKALTIMAI

XVI SKYRIUS (113(1) str.-148 str.)
NUSIKALTIMAI LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBEI, TERITORIJOS VIENTISUMUI IR KONSTITUCINEI SANTVARKAI

XXI SKYRIUS (148 str.-153 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI

XXII SKYRIUS (153 str.-155 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS
GARBEI IR ORUMUI

XXIII SKYRIUS (155 str.-164 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VAIKUI IR ŠEIMAI

XXIV SKYRIUS (164 str.-168 str.)
NUSIKALTIMAI ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMUI

XXV SKYRIUS (168 str.-171 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI
ASMENS LYGIATEISIŠKUMUI IR SĄŽINĖS LAISVEI

XXVI SKYRIUS (171 str.-175 str.)
NUSIKALTIMAI ASMENŲ RINKIMŲ TEISĖMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO, EUROPOS PARLAMENTO BEI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMŲ TVARKAI

XXVII SKYRIUS (175 str.-190 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS SOCIALINĖMS TEISĖMS

XXIX SKYRIUS (190 str.-195 str.)
NUSIKALTIMAI INTELEKTINEI IR PRAMONINEI NUOSAVYBEI

XXX SKYRIUS (195 str.-198(2) str.)
NUSIKALTIMAI ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGUMUI

XXXI SKYRIUS (198(2) str.-212 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI EKONOMIKAI IR VERSLO TVARKAI

XXXII SKYRIUS (212 str.-224 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI FINANSŲ SISTEMAI

XXXIII SKYRIUS (224 str.-230 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALSTYBĖS TARNYBAI IR VIEŠIESIEMS INTERESAMS

XXXIV SKYRIUS (230 str.-248 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI TEISINGUMUI

XXXV SKYRIUS (248 str.-252 str.)
NUSIKALTIMAI VISUOMENĖS SAUGUMUI

XXXVI SKYRIUS (252 str.-258 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS, SPROGMENIMIS, SPROGSTAMOSIOMIS AR RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS
ARBA KARINE ĮRANGA
SKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:
NR. IX-2512, 2004-10-28, ŽIN., 2004, NR. 166-6061 (2004-11-16)

XXXVII SKYRIUS (258 str.-269 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS, NUODINGOSIOMIS AR STIPRIAI VEIKIANČIOMIS MEDŽIAGOMIS

XXXVIII SKYRIUS (269 str.-277(1) str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI APLINKAI
IR ŽMONIŲ SVEIKATAI

XXXIX SKYRIUS (277(1) str.-282 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI
TRANSPORTO EISMO SAUGUMUI

XL SKYRIUS (282 str.-285 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VIEŠAJAI TVARKAI

XLI SKYRIUS (285 str.-290 str.)
NUSIKALTIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS VEIKLAI

XLII SKYRIUS (290 str.-299 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI

XLIII SKYRIUS (299 str.-306(1) str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI, SUSIJĘ SU DOKUMENTŲ AR MATAVIMO PRIEMONIŲ KLASTOJIMU

XLIV SKYRIUS (306(1) str.-310 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI DOROVEI

XLV SKYRIUS (310 str.-330 str.)
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI MIRUSIOJO ATMINIMUI