Birželio 24 d., Šeštadienis


Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

Pirmasis skirsnis (1 strp.- 8 strp.)
BENDRIEJI NUOSTATAI
Antrasis skirsnis (9 str.-19 str.)
ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis (20 str.-29 (1) str.)
ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis (30 str.-40 str.)
ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
Penktasis skirsnis (41 str.-44(6) str.)
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲSVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis (45 str.-50(8) str.)
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲNAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis (92 str.-99(10) str.)
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS,ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis (100 str.-110(1) str.)
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE.VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE,KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ,BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis (163 str.-173(21) str.)
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ,APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis (174 str.-186 str.)
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASIĮ VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis (186(1) str.-186(6) str.)
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASIĮ TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI ĮNUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis (215(1) str.-215(9) str.)
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
Penkioliktasis skirsnis (216 str.-220 str.)
PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis (221 str.-247(11) str.)
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
Septynioliktasis skirsnis (248 str.-258 str.)
PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis (259 str.-263 str.)
ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis (264 str.-271 str.)
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMASSTRAIPSNIO REDAKCIJA IKI 2012 M. SAUSIO 1 D.:
Dvidešimtasis skirsnis (272 str.-279 str.)
ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis (280 str.-285 str.)
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis (286 str.-302(22) str.)
NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis (303 str.-309 str.)
PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis (310 str.-311 str.)
NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis (312 str.-316 str.)
NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt aštuntasis skirsnis (319 str.-323 str.)
NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESASSKIRSNIO PAVADINIMAS PAKEISTAS:NR. VIII-1543, 00.02.17, ŽIN., 2000, NR. 22-552 (00.03.15)
Dvidešimt devintasis skirsnis (324 str.-330 str.)
NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis (331 str.-335 str.)
NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis (336 str.-339 str.)
NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis (339(1) str.-339(2) str.)
NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis
NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS