Balandžio 22 d., Pirmadienis

autodoc.lt

Administracinių nusižengimų kodeksas

I DALIS. BENDROJI DALIS
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

I DALIS. BENDROJI DALIS
II SKYRIUS. ĮSTATYMŲ DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS GALIOJIMAS

I DALIS. BENDROJI DALIS
III SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

I DALIS. BENDROJI DALIS
IV SKYRIUS. APLINKYBĖS, KAI ASMUO NETRAUKIAMAS ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN

I DALIS. BENDROJI DALIS
V SKYRIUS. ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONĖS

I DALIS. BENDROJI DALIS
VI SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONIŲ SKYRIMAS

I DALIS. BENDROJI DALIS
VII SKYRIUS. NEPILNAMEČIŲ ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
VIII SKYRIUS. SU ŽMONIŲ GYVYBĖS IR SVEIKATOS APSAUGA SUSIJĘ ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
IX SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VAIKAIS IR ŠEIMA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
X SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ASMENS LYGIATEISIŠKUMU IR PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMU

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XI SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU PILIEČIŲ RINKIMŲ TEISĖMIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ, RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ AR REFERENDUMŲ TVARKA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ASMENS DARBO IR SOCIALINĖMIS TEISĖMIS

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU NUOSAVYBE, TURTINĖMIS TEISĖMIS IR TURTINIAIS INTERESAIS

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XIV SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU EKONOMIKA IR VERSLO TVARKA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XV SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU PREKYBA, FINANSŲ SISTEMA IR STATISTIKA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XVI SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU TEISINGUMU

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XVII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS AR SPROGMENIMIS

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XVIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU IR PAVELDO APSAUGA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XIX SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ENERGETIKA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XX SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ŽEMĖS ŪKIO, VETERINARIJOS VEIKLA IR GYVŪNŲ GLOBA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXI SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU BŪSTO ŪKIU, APLINKOS TVARKYMU IR STATYBA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU TRANSPORTU IR KELIŲ ŪKIU

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU RYŠIŲ SISTEMA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXIV SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VIEŠĄJA TVARKA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXV SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VALDYMO TVARKA

II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXVI SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU KRAŠTO APSAUGOS TARNYBA

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXVII SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS BENDROSIOS NUOSTATOS

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXVIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TEISENOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXIX SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS PRADŽIA IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMAS

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXX SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS UŽTIKRINIMO PRIEVARTOS PRIEMONĖS

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXI SKYRIUS. TYRIMO PABAIGA, ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLAS IR ADMINISTRACINIS NURODYMAS

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXII SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS NE TEISMO TVARKA

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXIV SKYRIUS. NE TEISMO TVARKA PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXV SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXVI SKYRIUS. SKUNDŲ DĖL NE TEISMO TVARKA PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE NAGRINĖJIMO YPATUMAI

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXVII SKYRIUS. APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXVIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS ATNAUJINIMAS

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXIX SKYRIUS. TURTINĖS ŽALOS IR TEISMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XL SKYRIUS. NUTARIMŲ, NUTARČIŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE IR ADMINISTRACINIŲ NURODYMŲ VYKDYMAS