Gegužės 27 d., Sekmadienis

Žemės ūkio skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)