Gruodžio 16 d., Šeštadienis


Žemės ūkio skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)