Rugsėjo 20 d., Trečiadienis


Sveikatos priežiūros tarnyba Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)