Kovo 22 d., Ketvirtadienis

ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "IMPRENSA"

ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "IMPRENSA" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:303057931
Pavadinimas:ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "IMPRENSA"
Adresas:Šiaulių r. sav. Romučių k. Papilės g. 29
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2018-03-15

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302754429
Pavadinimas:UAB "Mokumo sprendimai"
Adresas:Vydūno g. 18-55, 06205 Vilnius
Telefonas:
El.paštas:info@mokumosprendimai.lt
Draudimo poliso Nr.:PI1704156
Polisas galioja iki:2018-06-13
Leidimo Nr.:-
Leidimo išdavimo data:
Sąrašo eil.Nr.:B-JA160
Įrašymo į Sąrašą data:2012-05-23
Paskyrimo data:2018-03-15
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Jonas Valantonis
Telefonai: 8 610 04840
El. paštas:jonas.valantonis@mokumosprendimai.lt
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:1048
Pažymėjimo išdavimo data:2012-02-28
Sąrašo eil.Nr.:B-FA482
Įrašymo į Sąrašą data:2012-02-28
Paskyrimo data:2018-03-15