Gegužės 27 d., Sekmadienis

Uždaroji akcinė bendrovė Gondingos paukštynas

Uždaroji akcinė bendrovė Gondingos paukštynas (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:164680745
Pavadinimas:Uždaroji akcinė bendrovė Gondingos paukštynas
Adresas:Kretingos r. sav. Kretingos m. Tiekėjų g. 41
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-09-08

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2017-11-03
Nutarties / sprendimo dėl veiklos pabaigos data:2018-01-12
Išregistravimo data:2018-02-05

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302635574
Pavadinimas:Eurobankrotas, UAB
Adresas:Bokštų g. 8-18, 92125 Klaipėda
Telefonas:(8 46) 246947
El.paštas:info@eurobankrotas.lt
Draudimo poliso Nr.:PCAD 045248
Polisas galioja iki:2018-06-11
Leidimo Nr.:201
Leidimo išdavimo data:2011-06-27
Sąrašo eil.Nr.:B-JA142
Įrašymo į Sąrašą data:2011-06-27
Paskyrimo data:2017-09-08
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Linas Stuogis
Telefonai:(8 46) 246947, 8 656 39995
El. paštas:linas@eurobankrotas.lt
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:1083
Pažymėjimo išdavimo data:2014-12-23
Sąrašo eil.Nr.:B-FA516
Įrašymo į Sąrašą data:2014-12-29
Paskyrimo data:2017-09-12