Gegužės 27 d., Sekmadienis

UAB "Woodkesta"

UAB "Woodkesta" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:302815736
Pavadinimas:UAB "Woodkesta"
Adresas:Varėnos r. sav. Jasauskų k. Dzūkų g. 6
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-09-05

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2017-09-21
Nutarties / sprendimo dėl veiklos pabaigos data:2017-10-05
Išregistravimo data:2017-11-03

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:235238440
Pavadinimas:UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras
Adresas:Kauno m. sav. Kauno m. Jonavos g. 16A
Telefonas:(8 37) 308945
Faksas:(8 37) 308948
El.paštas:biuras@adminbiuras.lt
Draudimo poliso Nr.:PCAD 049600
Polisas galioja iki:2019-03-02
Leidimo Nr.:14a
Leidimo išdavimo data:2001-10-22
Sąrašo eil.Nr.:B-JA006
Įrašymo į Sąrašą data:2001-10-22
Paskyrimo data:2017-09-05
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Aurimas Valaitis
Telefonai:(8 37) 308945, 8 687 45864
Faksas:(8 37) 308948
El. paštas:a.valaitis@adminbiuras.lt
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:729c
Pažymėjimo išdavimo data:2011-04-27
Sąrašo eil.Nr.:B-FA384
Įrašymo į Sąrašą data:2011-04-27
Paskyrimo data:2017-09-05

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2017-09-20
Adresas:Jonavos g. 16a, Kaunas

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:2017 m. rugsėjo 21 d. 9 val.
Vieta:Jonavos g. 16A, Kaunas