Balandžio 27 d., Ketvirtadienis


UAB "Vaterlo"

UAB "Vaterlo" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:302561412
Pavadinimas:UAB "Vaterlo"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Juozo Balčikonio g. 3-9
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-04-12

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:125928698
Pavadinimas:UAB "VERMOSA"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Panerių g. 39
Telefonas:
Faksas:(8 5) 2305808
El.paštas:info@vermosa.lt
Leidimo Nr.:86
Leidimo išdavimo data:2002-04-15
Sąrašo eil.Nr.:B-JA019
Įrašymo į Sąrašą data:2002-04-15
Paskyrimo data:2017-04-12
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Katažyna Šutovič
Telefonai: 8 610 68950
Faksas:(8 5) 2045052
El. paštas:katazyna@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:976
Pažymėjimo išdavimo data:2011-03-30
Sąrašo eil.Nr.:B-FA374
Įrašymo į Sąrašą data:2011-03-30
Paskyrimo data:2017-04-14

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2017-05-13
Adresas:Panerių g. 39, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-