Spalio 21 d., Šeštadienis


UAB "Strielčių saulės energija"

UAB "Strielčių saulės energija" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:302827261
Pavadinimas:UAB "Strielčių saulės energija"
Adresas:Prienų r. sav. Strielčių k. Liepų g. 26
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-10-04

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2017-10-04

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302432894
Pavadinimas:UAB "Bankroto Valdymas"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 37-32
Telefonas:
Faksas:(8 5) 2031657
El.paštas:info@insolvency.lt
Draudimo poliso Nr.:BCBALF 0004276
Polisas galioja iki:2017-10-28
Leidimo Nr.:158
Leidimo išdavimo data:2009-10-26
Sąrašo eil.Nr.:B-JA099
Įrašymo į Sąrašą data:2009-10-26
Paskyrimo data:2017-10-04
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Ignas Švainauskas
Telefonai: 8 615 37243
El. paštas:ignas.svainauskas@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:1107
Pažymėjimo išdavimo data:2016-03-17
Sąrašo eil.Nr.:B-FA541
Įrašymo į Sąrašą data:2016-03-29
Paskyrimo data:2017-10-09

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2017-10-04
Adresas:Antakalnio g. 37 - 32, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-