Gegužės 27 d., Sekmadienis

UAB "Saulės nauda"

UAB "Saulės nauda" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:303197082
Pavadinimas:UAB "Saulės nauda"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antano Tumėno g. 4
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-09-05

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2017-10-16
Nutarties / sprendimo dėl veiklos pabaigos data:2017-11-09
Išregistravimo data:2017-11-27

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302508712
Pavadinimas:Uždaroji akcinė bendrovė "GERALDIS"
Adresas:V. Grybo g. 17-138, Vilnius
Telefonas:
El.paštas:geraldis@mailas.lt
Draudimo poliso Nr.:PCAD 050177
Polisas galioja iki:2019-03-01
Leidimo Nr.:184
Leidimo išdavimo data:2010-09-06
Sąrašo eil.Nr.:B-JA125
Įrašymo į Sąrašą data:2010-09-06
Paskyrimo data:2017-09-05
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Rūta Jakubauskaitė
Telefonai: 8 682 18391
El. paštas:rutajacobs@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:929
Pažymėjimo išdavimo data:2010-06-21
Sąrašo eil.Nr.:B-FA309
Įrašymo į Sąrašą data:2010-06-21
Paskyrimo data:2017-10-18

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2017-09-20
Adresas:V. Grybo g. 17-138, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-