Rugsėjo 20 d., Trečiadienis


UAB "Saulės nauda"

UAB "Saulės nauda" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:303197082
Pavadinimas:UAB "Saulės nauda"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antano Tumėno g. 4
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2017-09-05

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302508712
Pavadinimas:Uždaroji akcinė bendrovė "GERALDIS"
Adresas:V. Grybo g. 17-138, Vilnius
Telefonas:(8 5) 2388943
El.paštas:geraldis@mailas.lt
Draudimo poliso Nr.:PI170037
Polisas galioja iki:2018-03-01
Leidimo Nr.:184
Leidimo išdavimo data:2010-09-06
Sąrašo eil.Nr.:B-JA125
Įrašymo į Sąrašą data:2010-09-06
Paskyrimo data:2017-09-05
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Jonas Uselis
Telefonai:(8 5) 2388943, 8 686 34216
Faksas:(8 5) 2388943
El. paštas:administratorius@uselis.lt
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:410c
Pažymėjimo išdavimo data:2008-11-10
Sąrašo eil.Nr.:B-FA089
Įrašymo į Sąrašą data:2008-11-10
Paskyrimo data:2017-09-05

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2017-09-20
Adresas:V. Grybo g. 17-138, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-