Balandžio 24 d., Antradienis

UAB "Satisė"

UAB "Satisė" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:300524511
Pavadinimas:UAB "Satisė"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14A
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2018-04-05

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas:302649182
Pavadinimas:UAB "Toplit"
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rygos g. 6
Telefonas:
Faksas:(8 5) 2000261
El.paštas:info@toplit.lt
Draudimo poliso Nr.:PI170247
Polisas galioja iki:2018-09-28
Leidimo Nr.:203
Leidimo išdavimo data:2011-09-16
Sąrašo eil.Nr.:B-JA144
Įrašymo į Sąrašą data:2011-09-16
Paskyrimo data:2018-04-05
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę:Romualdas Gogelis
Telefonai: 8 606 00988
El. paštas:romas.gogelis@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.:988
Pažymėjimo išdavimo data:2011-05-26
Sąrašo eil.Nr.:B-FA396
Įrašymo į Sąrašą data:2011-05-26
Paskyrimo data:2018-04-05

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2018-05-07
Adresas:Rygos g. 6, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:-
Vieta:-