Birželio 22 d., Penktadienis

UAB "Rosavina"

UAB "Rosavina" (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas:176643473
Pavadinimas:UAB "Rosavina"
Adresas:Šilalės r. sav. Balsių k.
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data:2016-12-29

Bankroto procedūra:
Nutarties likviduoti įmonę data:2017-01-17

Fizinis administratorius:
Vardas, pavardė:Mindaugas Kazlauskas
Adresas:Vytauto g. 33, 08119 Vilnius
Telefonai: 8 687 96281
Faksas:(8 5) 2643119
El. paštas:mindaugas@akvp.lt
Pažymėjimo Nr.:1022
Draudimo poliso Nr.:PI170291
Polisas galioja iki:2018-12-10
Pažymėjimo išdavimo data:2011-12-27
Sąrašo eil.Nr.:B-FA442
Įrašymo į Sąrašą data:2011-12-27

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data:2017-01-09
Adresas:Vytauto g. 33, Vilnius

I-ojo kreditorių susirinkimo vieta ir laikas:
Laikas:2017-01-17, 8 val.
Vieta:Vytauto g. 33, Vilnius